Příklady pro servopneumatickou techniku – aplikace

Oblasti použití

Úplný potenciál servopneumatické techniky je využíván v následujících oblastech:

  • Přizpůsobivé a řízené lisování výrobků definovanou silou, např. v automobilovém průmyslu
  • Přemisťování výrobků z dopravníkového pásu do balicí jednotky v oboru balicích technologií
  • Funkce posouvání a třídění v oboru dopravních technologií
  • zařízení pro plnění stanoveného objemu látek v oboru dávkovacích technologií
  • Polohování zkušebních zařízení v oboru testovací techniky

Servopneumatická technika Festo: lepení štítků na různé obaly v jednosekundových cyklech Zvětšit

Podavač štítků

Štítky je třeba lepit na obaly různých velikostí a výšek v jednosekundových cyklech.

Obaly procházejí kolem etiketovačky na pásu dopravníku.

Pracovní zdvih etiketovačky je 50 až 500 mm. Pohyb vpřed a vzad musí proběhnout v průběhu jedné sekundy.

Vzdálenost k obalu se stanovuje pomocí analogového čidla pro odměřování vzdálenosti. Poloha uvolnění štítku je 15 mm nad obalem.

Řešení

DNCI-32-500-P-A-S2-KP-FENGneboDGCI-25-500v letmém uspořádání.

CPXs FEC,CMAX, analogový modul a modul s 8 vst./výst.

Alternativní řízení prostřednictvím průmyslové sítěVPWP-4+ obvod bezpečnostního vypnutí.

Výhody

  • Přizpůsobivé řešení
  • Kompaktnost
  • Rychlost
  • Bez omezení z hlediska teploty
  • Řízení po průmyslové síti nebo samostatný provoz