Příklady pro servopneumatickou techniku – aplikace

Oblasti použití

Úplný potenciál servopneumatické techniky je využíván v následujících oblastech:

  • Přizpůsobivé a řízené lisování výrobků definovanou silou, např. v automobilovém průmyslu
  • Přemisťování výrobků z dopravníkového pásu do balicí jednotky v oboru balicích technologií
  • Funkce posouvání a třídění v oboru dopravních technologií
  • zařízení pro plnění stanoveného objemu látek v oboru dávkovacích technologií
  • Polohování zkušebních zařízení v oboru testovací techniky

Jedno manipulační zařízení - mnohé volitelné možnosti

Manipulace pomocí servopneumatické techniky CMAX, VPWP, DGCI