Výroba tablet

Spolehlivá a chytrá automatizace procesů

Mnohé z kroků procesu výroby tablet nabízejí značnýpotenciál k optimalizaci automatizačních technologií. Součásti a řešení od společnosti Festo zajišťujíopakovatelnost aspolehlivost procesů,např. v reakčních nádobách – bez kompromisů ohledně účinnosti.

Skladování a doprava sypkého materiálu a plnění mobilních kontejnerů

Váš cíl: Zajištění dávkování sypkého materiálu ve správném množství.

Náš přínos: Jednoduchá a spolehlivá automatizace manipulace se sypkým materiálem.  Pomoc při tvorbě koncepce automatizace

  

 

Výběr vhodných výrobků Festo pro tuto část technologie