Výroba tablet

Spolehlivá a chytrá automatizace procesů

Mnohé z kroků procesu výroby tablet nabízejí značnýpotenciál k optimalizaci automatizačních technologií. Součásti a řešení od společnosti Festo zajišťujíopakovatelnost aspolehlivost procesů,např. v reakčních nádobách – bez kompromisů ohledně účinnosti.

Inertizace reaktorů, tanků a procesního zařízení

Váš cíl:
Bezpečnost pro Vaše zařízení a výrobky

Náš přínos:

  • Nižší investiční náklady
  • Menší nároky na prostor
  • Nižší provozní náklady

Výběr vhodných výrobků Festo pro tuto část technologie

Více informací o regulaci inertních plynů

Řešení určená k přímé montáži

Poskytovatel řešení v rozsahu celé automatizační pyramidy

Easyclip Biotech

Prohlédněte si v našem Easy-Clipu, jak jednoduše s námi můžete automatizovat kompletní výrobu – od přípravy účinných látek až po balení.

Nebo se přímo s našimi odborníky.