Výzkumné projekty v oblasti energetické účinnosti

Festo vyvíjí energeticky účinné výrobky a řešení ve společných projektech s výzkumnými institucemi a partnerskými společnostmi

ESIMA: Optimalizovaná účinnost zdrojů ve výrobě díky energeticky soběstačným čidlům a interakci s mobilními uživateli

ESIMA: Optimalizovaná účinnost zdrojů ve výrobě díky energeticky soběstačným čidlům a interakci s mobilními uživateli

Skupinový projekt na téma „Energeticky soběstačná mobilita – spolehlivé energeticky soběstačné systémy pro mobilní lidi“ spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF)

Hardwarové a softwarové moduly pro zjednodušení interakce člověka a stroje, aby byla v každém okamžiku zajištěna názornost stavů stroje a spotřeby zdrojů. Optimalizace výrobních zařízení je tak snazší.

 

Více o projektu ESIMA

ekonomicky vyráběné dopravní prostředky z čisté a konkurenceschopné továrny

EMC2: Ekonomicky vyráběné dopravní prostředky z čisté a konkurenceschopné továrny

Výzkumný projekt Evropského společenství financovaný ze Sedmého rámcového programu

Optimalizace výrobních procesů v automobilovém průmyslu se softwarovými nástroji pro výběr vhodných technologií pohonů a energeticky účinného řízení pneumatiky a elektrických pohonů.

 

EMC2 leták k projektu

Inovační sdružení technologií pro zelené karoserie

Projekt Zelené karoserie: plánování efektivního využívání stlačeného vzduchu v karosárně

Výzkumný projekt „Výzkum pro výrobu zítřka“ německého spolkového ministerstva vzdělání a výzkumu (BMBF)

Omezování energetických požadavků technologie pneumatických pohonů v karosárně zlepšováním koordinace mezi generátory a spotřebiči energií.

 

Brožura: „Plánování efektivního využívání stlačeného vzduchu v karosárně“

EnEffAH Energetická účinnost ve výrobě v oblasti technologie pohonů a manipulace

EnEffAH Energetická účinnost ve výrobě v oblasti technologie pohonů a manipulace

Společný projekt jako součást programu energetického výzkumu německé vlády

Energetická účinnost manipulačních jednotek a robotiky je určována správnou kombinací pneumatických a elektrických technologií podle požadavků aplikace. Technologie pro akumulaci a obnovu energie rovněž slibují velký potenciál.

 

EnEffAH brožura k projektu