Testovací postupy pro výrobky pro čisté prostory

Čisté prostory: kvalifikační postup

Pro Vaši bezpečnost v čistých prostorech

Výrobky testujeme v souladu se směrnicí VDI 2083-9.1 a klasifikujeme je podle normy ISO 14664.

Společnost Festo spolupracuje s Fraunhoferským institutem pro výrobní technologii a automatizaci (IPA) a s renomovanou technickou univerzitou Nanyang v Singapuru, aby zajistila, že její výrobky splňují vysoké požadavky pro použití v čistých prostorech.

Specializované odborné centrum pro technologii čistých prostorů ve společnosti Festo Singapur poskytuje potřebnou infrastrukturu pro výrobu a balení výrobků pro čisté prostory.

Čisté prostory: kvalifikační měření

Čisté prostory: testovací sestava pro kvalifikační měření

Testovací sestava

Minitest prostředí podle ISO 14644-1 třídy 3

Čisté prostory: detektor částic pro kvalifikační měření

Detektor částic

Detektor částic skenuje testovaný vzorek a označí kritické oblasti, kde je uvolňováno největší množství částic, např. těsnění na pístu válce.

Čisté prostory: vizuální počítač částic pro kvalifikační měření

Vizuální počítač částic

Měří průměrnou koncentraci částic v kritickém místě po dobu 100 minut při 80 % maximální povolené zátěže

 

Výkonnost testů čistých prostorů

Festo Singapur získalo osvědčení Fraunhoferského institutu k měření emisí částic:

Certifikát IPA FE 0008-190

Fraunhofer Clean Manufacturing