Multi-Carrier-System MCS®

Výhody

Multi-Carrier-System MCS
 • volně konfigurovatelný přímočarý systém
 • jednoduchá integrace do stávajících dopravních systémů
 • doplnění klasických dopravníků s maximální přizpůsobivostí
 • doprava výrobků a polohování jejich nosičů pomocí lineárních elektromotorů
 • integrované řízení pro dopravu a funkce Motion Control

Výhody pro Vás: libovolná konfigurace a přizpůsobivější doprava

Multi-Carrier-System MCS
 • Vysoká přizpůsobivost: hladký vstup a výstup nosičů výrobků
 • jednoduchá integrace: využití stávajících přepravních a logistických řešení
 • přizpůsobivý provoz: možnost libovolného a individuálního nastavení zrychlení a rychlosti, seskupení více vozíků dohromady a jejich synchronního pohybu
 • 1 řízení pro vše: pro Multi-Carrier-System i další moduly stroje
 • vysoká dynamika a rychlost při současně vysokém užitečném zatížení nosičů výrobků

Konstrukce systému

 • jednoduchý, modulární základní mechanický systém
 • lineární motor, základní profil a pás s vodicími kladkami
 • pasivní nosiče výrobků bez motorů a aktivní elektronika pro dopravu bez opotřebení a vibrací
 • výkonné řízení: úplná integrace úloh řízení a funkce Motion Control pro celý systém
 
Video o aplikaci MCS

Systém Multi Carrier MCS® – přizpůsobivost v balicím průmyslu

 
 

Multi-Carrier-System