Manipulační systémy malého rozsahu

Elektronik schützen mit der Modularen Handhabungsplattform

Kompletní sada systému pro okamžité uvedení do provozu obsahuje:

software – řídicí jednotku – kinematiku

Kompaktní manipulační systémy YXMx

Základ pro nejrůznější stolní aplikace:

  • bezpečnost provozu
  • pro nejmenší montážní prostor
  • jednoduchá integrace do prostředí aplikace
  • jednoduché programování a uvedení do provozu
  • definované rozhraní pro hostitelský systém
  • programové moduly s různými funkcemi ze softwarové knihovny
  • pokrokové zaměření na systém Průmysl 4.0