Industry 4.0 / IoT – Výrobky a řešení

Industry 4.0 a internet věcí (IoT) inspirují ‒ jak výrobce strojů a zařízení (OEM), tak i koncové uživatele. Výroba a digitální svět se setkávají: Tovární automatizace je stále přizpůsobivější, dosahuje se větší energetické účinnosti, logistické procesy jsou těsněji spojené, řetězec tvorby hodnot se optimalizuje a to vše i v automatizaci procesní techniky.


 

Internet věcí (IoT), Smart Factory, kyberneticko fyzikální systémy a Big Data jsou hybateli projektu budoucnosti ‒ řešení mají být stále rychlejší, univerzálnější, přizpůsobivější a inteligentnější. Stále hlasitější jsou požadavky na větší dostupnost, energetickou účinnost a časově koordinovanou výrobu.


Festo rozhodujícím způsobem vymezuje trend směrem k Industry 4.0 a zvláštní důraz klade na následující aspekty:


Politika a normy: Festo je členem iniciativy „Industry 4.0“ německé spolkové vlády a pracuje pro ni ve všech určujících normotvorných svazech a iniciativách.

Výzkum ve FestoVýrobky a technologie: Festo nabízí kompletní elektrická a pneumatická automatizační řešení: od cloudu přes řídicí techniku, portál Iot až po čidla a pohony.

Industry 4.0 v praxi: technologická továrna v Scharnhausenu

Systémová expozice Svět automatizace

Výrobky a řešení najdete dále na posuvnících.

Základní a navazující vzdělávání: Festo vzdělává zaměstnance budoucnosti a stará se o optimalizaci procesů a další vzdělávání.

Didaktika: CP Factory

Výukové systémy a provozy pro Industry 4.0Interakce člověk–stroj: Učení se z přírody a bionické vzdělávací sítě.

Dotaz na Festo ohledně Industry 4.0?

 
 
 

Management energie Industry 4.0 ‒ snížení spotřeby energie a centrální automatické nastavení hlavních provozních parametrů

MSE6

Moduly pro energetickou účinnost MSE6-E2M

 • Bez plýtvání stlačeným vzduchem v klidovém stavu zařízení
 • Samostatné rozpoznávání netěsností
 • Kontrola procesu on-line, údržba na dálku a nastavování parametrů přes PROFIBUS
 • Průtokoměry a snímače tlaku pro nepřetržitou kontrolu procesů a případný sběr dat
 • Uzavírací ventil 2/2 umožňuje automatické vypnutí v klidovém stavu zařízení
 • Uzly sítě Profibus, EtherNet/IP, Modbus/TCP nebo rozhraní pro přenos dat on-line

 

Moduly pro energetickou účinnost MSE6-E2M

Automation Award 2015

Vítěz ocenění Automation Award 2015

Standardní komponenty a senzorika

Řešení pro Industry 4.0

Tripod s CPX/EMCA

Robotika Industry 4.0 bez rozvaděče: Vysokorychlostní manipulace s CPX/EMCA a virtuálními komunikačními rozhraními

 • Revoluční: kompaktní robotická konstrukce bez rozvaděče díky rozsáhlé integraci funkcí
 • Řízení CPX s krytím IP65/67, se systémem Codesys Softmotion a rozhraním OPC-UA pro Industry 4.0
 • Integrované motory EMCA s krytím IP54/65
 • Virtuální uvedení do provozu pomocí simulačního softwaru CIROS společnosti Festo Didactic s připojením k reálnému Tripod. Připraveno pro popisný jazyk AML (Automation Markup Language, nadcházející standard pro Industry 4.0)
 • Vysokorychlostní manipulace s funkcemi robota pro libovolné pohyby v prostoru ‒ Motion Control společnosti Festo
 • Jednoduché začlenění do našich malých manipulačních systémů a dalších mechatronických dílčích systémů

CPX v katalogu


Studie Delta kinematika s CPX/EMCA

 

Naši odborníci ochotně odpoví na Vaše dotazy na téma Industry 4.0: