Industry 4.0 / IoT – Výrobky a řešení

Industry 4.0 a internet věcí (IoT) inspirují ‒ jak výrobce strojů a zařízení (OEM), tak i koncové uživatele. Výroba a digitální svět se setkávají: Tovární automatizace je stále přizpůsobivější, dosahuje se větší energetické účinnosti, logistické procesy jsou těsněji spojené, řetězec tvorby hodnot se optimalizuje a to vše i v automatizaci procesní techniky.


 

Internet věcí (IoT), Smart Factory, kyberneticko fyzikální systémy a Big Data jsou hybateli projektu budoucnosti ‒ řešení mají být stále rychlejší, univerzálnější, přizpůsobivější a inteligentnější. Stále hlasitější jsou požadavky na větší dostupnost, energetickou účinnost a časově koordinovanou výrobu.


Festo rozhodujícím způsobem vymezuje trend směrem k Industry 4.0 a zvláštní důraz klade na následující aspekty:


Politika a normy: Festo je členem iniciativy „Industry 4.0“ německé spolkové vlády a pracuje pro ni ve všech určujících normotvorných svazech a iniciativách.

Výzkum ve FestoVýrobky a technologie: Festo nabízí kompletní elektrická a pneumatická automatizační řešení: od cloudu přes řídicí techniku, portál Iot až po čidla a pohony.

Industry 4.0 v praxi: technologická továrna v Scharnhausenu

Systémová expozice Svět automatizace

Výrobky a řešení najdete dále na posuvnících.

Základní a navazující vzdělávání: Festo vzdělává zaměstnance budoucnosti a stará se o optimalizaci procesů a další vzdělávání.

Didaktika: CP Factory

Výukové systémy a provozy pro Industry 4.0Interakce člověk–stroj: Učení se z přírody a bionické vzdělávací sítě.

Dotaz na Festo ohledně Industry 4.0?

 
 
 

Řídicí technika Industry 4.0 IP65/67

Platforma pro automatizaci 4.0: CPX

Platforma pro automatizaci 4.0: CPX

 • Nezávislá platforma se vst./výst.
 • Modulární, adaptabilní, proměnlivá
 • Product Key spojuje virtuální a reálný svět
 • CODESYS V3: Integrovaný systém Front End Control pro decentralizovanou inteligenci ve smyslu Industry 4.0, integrovaný systém Motion Control prostřednictvím Softmotion jako možné varianty
 • Server OPC-UA pro integraci do prostředí HOST Industry 4.0 (od Codesys SP7)

Stručné informace o výrobcích CPX 4.0

CPX v katalogu


Inteligentní ventilové terminály s maximální možnou integrací funkcí: MPA a VTSA ‒ oba systémy jsou přímo slučitelné s CPX.

Gateway CPX-IOT

IoT-Gateway CPX-IOT – přímá cesta k prostředí Cloud Festo

 • Samostatná instalace s krytím IP65 nebo v rámci CPX
 • Možnost připojení až 31 účastníka OPC-UA
 • Webový/cloudový protokol AMQP a MQTT
 • Hardwarový spínač pro „OFF“, Boarding, Read nebo Read/Write

Stručné informace v

brožuře Industry 4.0

Naši odborníci ochotně odpoví na Vaše dotazy na téma techniky nebo postupu objednání:

 

Ventilové terminály MPA-S

Silná komunikace díky sériovému propojení: Ventilové terminály MPA-S

Stručné informace o výrobcích MPA

MPA-S s CPX v katalogu

Ventilové terminály VTSA

Bezpečnostní pneumatika a maximální kombinace velikostí ventilů: Ventilové terminály VTSA podle norem

Stručné informace o výrobcích VTSA

VTSA s CPX v katalogu

Motion Terminal Festo VTEM

Motion Terminal Festo – digitalizovaná pneumatika

Kyberneticko fyzikální systémy jako nový standard v pneumatice – to je Industry 4.0!

 • jednoduchost: 1 ventil nahrazuje více než 50 pneumatických komponent
 • adaptabilita: aplikace místo hardwaru
 • přizpůsobivost: volba/změna funkce pro pracovní cyklus
 • bezpečnost: kompletní diagnostika a sledování stavu
 • Industry 4.0: automaticky regulované systémy, procesně a manipulačně spolehlivé, volitelné lokální řízení strojů/zařízení, cloudové spojení a vizualizace

Stručné informace o VTEM

Další informace o výrobku Motion Terminal Festo

Řešení pro Industry 4.0

Industry 4.0 Optimalizace procesů

Optimalizace procesů Industry 4.0: efektivní proces od projektování přes objednávku až po dodávku pomocí manipulačního průvodce HGO on-line*

Optimalizované a zkrácené pracovní postupy díky spojení virtuálního a reálného světa:

 • Chytrý a intuitivní konfigurátor on-line
 • Nejjednodušší projektování: vhodné manipulační řešení je připraveno za několik minut
 • Bohaté možnosti individualizace
 • Nejrychlejší výběr a uvedení do provozu, mj. díky integraci softwaru
 • Univerzální zpracování dat od návrhu po uvedení do provozu
 • Zkrácení projekční doby (cca 50‒100 %) a uvedení na trh (cca 20‒50 %) na minimum
 • Komunikace se zákazníkem v jazyce jeho aplikace – aplikace je v centru pozornosti.

 

*Dosud není k dispozici ve všech zemích.