Industry 4.0 / IoT – Výrobky a řešení

Industry 4.0 a internet věcí (IoT) inspirují ‒ jak výrobce strojů a zařízení (OEM), tak i koncové uživatele. Výroba a digitální svět se setkávají: Tovární automatizace je stále přizpůsobivější, dosahuje se větší energetické účinnosti, logistické procesy jsou těsněji spojené, řetězec tvorby hodnot se optimalizuje a to vše i v automatizaci procesní techniky.


 

Internet věcí (IoT), Smart Factory, kyberneticko fyzikální systémy a Big Data jsou hybateli projektu budoucnosti ‒ řešení mají být stále rychlejší, univerzálnější, přizpůsobivější a inteligentnější. Stále hlasitější jsou požadavky na větší dostupnost, energetickou účinnost a časově koordinovanou výrobu.


Festo rozhodujícím způsobem vymezuje trend směrem k Industry 4.0 a zvláštní důraz klade na následující aspekty:


Politika a normy: Festo je členem iniciativy „Industry 4.0“ německé spolkové vlády a pracuje pro ni ve všech určujících normotvorných svazech a iniciativách.

Výzkum ve FestoVýrobky a technologie: Festo nabízí kompletní elektrická a pneumatická automatizační řešení: od cloudu přes řídicí techniku, portál Iot až po čidla a pohony.

Industry 4.0 v praxi: technologická továrna v Scharnhausenu

Systémová expozice Svět automatizace

Výrobky a řešení najdete dále na posuvnících.

Základní a navazující vzdělávání: Festo vzdělává zaměstnance budoucnosti a stará se o optimalizaci procesů a další vzdělávání.

Didaktika: CP Factory

Výukové systémy a provozy pro Industry 4.0Interakce člověk–stroj: Učení se z přírody a bionické vzdělávací sítě.

Dotaz na Festo ohledně Industry 4.0?

 
 
 

Řídicí technika Industry 4.0 IP65/67

Platforma pro automatizaci 4.0: CPX

Platforma pro automatizaci 4.0: CPX

 • Nezávislá platforma se vst./výst.
 • Modulární, adaptabilní, proměnlivá
 • Product Key spojuje virtuální a reálný svět
 • CODESYS V3: Integrovaný systém Front End Control pro decentralizovanou inteligenci ve smyslu Industry 4.0, integrovaný systém Motion Control prostřednictvím Softmotion jako možné varianty
 • Server OPC-UA pro integraci do prostředí HOST Industry 4.0 (od Codesys SP7)

Stručné informace o výrobcích CPX 4.0

CPX v katalogu


Inteligentní ventilové terminály s maximální možnou integrací funkcí: MPA a VTSA ‒ oba systémy jsou přímo slučitelné s CPX.

Gateway CPX-IOT

IoT-Gateway CPX-IOT – přímá cesta k prostředí Cloud Festo

 • Samostatná instalace s krytím IP65 nebo v rámci CPX
 • Možnost připojení až 31 účastníka OPC-UA
 • Webový/cloudový protokol AMQP a MQTT
 • Hardwarový spínač pro „OFF“, Boarding, Read nebo Read/Write

Stručné informace v

brožuře Industry 4.0

Naši odborníci ochotně odpoví na Vaše dotazy na téma techniky nebo postupu objednání:

 

Ventilové terminály MPA-S

Silná komunikace díky sériovému propojení: Ventilové terminály MPA-S

Stručné informace o výrobcích MPA

MPA-S s CPX v katalogu

Ventilové terminály VTSA

Bezpečnostní pneumatika a maximální kombinace velikostí ventilů: Ventilové terminály VTSA podle norem

Stručné informace o výrobcích VTSA

VTSA s CPX v katalogu

Motion Terminal Festo VTEM

Motion Terminal Festo – digitalizovaná pneumatika

Kyberneticko fyzikální systémy jako nový standard v pneumatice – to je Industry 4.0!

 • jednoduchost: 1 ventil nahrazuje více než 50 pneumatických komponent
 • adaptabilita: aplikace místo hardwaru
 • přizpůsobivost: volba/změna funkce pro pracovní cyklus
 • bezpečnost: kompletní diagnostika a sledování stavu
 • Industry 4.0: automaticky regulované systémy, procesně a manipulačně spolehlivé, volitelné lokální řízení strojů/zařízení, cloudové spojení a vizualizace

Stručné informace o VTEM

Další informace o výrobku Motion Terminal Festo

Řešení pro Industry 4.0

Demonstrátor I4.0

Demonstrátor pro cloudové aplikace se sledováním stavu

Podpora tvorby hodnot díky nastavitelnému datovému a servisnímu modelu

 • Zvyšování produktivity se síťově propojenými výrobky a digitálními službami
 • Mechatronické balíčky řešení tvoří základ pro systém Industry 4.0. Nabídka obsahuje: inteligentní komponenty, komunikační standardy, energetickou účinnost, sledování stavu a pořizování informací pomocí mobilních zařízení.
 • Stručně: základem pro nejrůznější stolní aplikace jsou prostorově úsporný manipulační systém a stavebnice z prvků kinematiky, řízení, softwaru a vizualizace.
 • K tomu brána, která je přímo připojena na cloud nebo internet věcí (IoT), přenáší přes OPC-UA údaje o jednotlivých součástech.
 • První Cloud Festo s připojení všech vhodných zařízení prostřednictvím Gateway CPX-IoT – s vizualizací a analýzou dat pomocí aplikací v tomto cloudu.

 

Tyto možnosti s Vámi ochotně projednáme. Obraťte se přímo na naše odborníky:

 

Téma Industry 4.0 je nanejvýš dynamické – náš demonstrátor také:

Ovládací panel sledování stavu, dostupný 24/7, je neustále rozšiřován. V roce 2017 je každý měsíc přidána nová řada výrobků a rozšířené funkce.

K přístupu od nás potřebujete jméno uživatele a heslo. Získáte je e-mailem na tomto