Průmyslová úprava vody

Automatizace iontové výměny v uzavřených nádobách

Váš cíl:
Účinná úprava vody
Standardní zařízení iontové výměny s nízkými náklady
Rychlé uvedení do provozu a vysoká disponibilita

Náš přínos:

Kompletní automatizační řešení pro inteligentní, přizpůsobivé řízení úpravy vody a regeneračního procesu