Cenově efektivní víceosá řešení s OMS

Manipulátory řady Optimised Motion Series

Rychlé a snadné sestavování manipulátorů

Manipulátory v systému Optimised Motion Series OMS lze jednoduše oživit i provozovat – a lze je montovat bez použití adaptérů. Tato cenově atraktivní řešení pro libovolný pohyb v rovině jsou ideální tam, kde se mají uchopit, umístit, uložit, otočit, smontovat nebo zabalit malé součásti či obrobky.

Přímočaré portály pro vysokou dynamiku

Přímočaré portály pro vysokou dynamiku
 • dynamický dvouosý manipulátor jako kombinace pohonu s ozubeným řemenem ELGR a elektrického válce EPCO-KF
 • pohon s ozubeným řemenem ELGR se zdvihy až 1,5 m a rychlostmi až 1,1 m/s
 • elektrický válec EPCO-KF s externí vodicí jednotkou a maximálním zdvihem až 400 mm

Štíhlé řešení systému pick and place

Štíhlé manipulátory pick and place
 • kombinace dvou elektrických válců EPCO-KF
 • svisle umístěné vedení elektrických válců pro štíhlou konstrukci
 • elektrický válec EPCO-KF s externí vodicí jednotkou a maximálním zdvihem až 400 mm

Manipulátory pick and place pro přesné polohování

Řešení pick and place pro přesné polohování
 • kombinace dvou elektrických válců EPCO-KF
 • elektrický válec s kuličkovým oběžným vedením pro vysokou opakovatelnou přesnost pohybu a polohování
 • elektrický válec EPCO-KF s externí vodicí jednotkou a maximálním zdvihem až 400 mm

Manipulátory pick and place napříč všemi technologiemi za příznivé ceny

Manipulátory pick and place napříč všemi technologiemi za příznivé ceny
 • kombinace elektrického válce EPCO-KF a pneumatických saní DGSL
 • elektrický válec s kuličkovým oběžným vedením pro libovolné polohování a pohyb
 • cenově příznivé pneumatické saně DGSL pro nejvyšší přesnost vedení

Přesný přímočarý pohyb s otáčením s velkou nosností

Přímočarý ohyb s otáčením
 • kombinace elektrického válce EPCO-KF a elektrického otočného pohonu ERMO
 • elektrický válec s kuličkovým oběžným vedením pro přizpůsobivé polohování
 • elektrický otočný pohon s robustním uložením bez vůle pro zachycování velkých sil a momentů

Zde vidíte, jak snadná může být montáž kompletního manipulačního systému!

Více informací

Brožura OMS

Návody: EPCO + EAGF, ELGR, ERMO, CMMO-DIOP, CMMO-LKP, CTEU-CO, CTEU-DN, CTEU-EC, CTEU-PB, CTEU-PN, CAPC

PDF dokumentace: EPCO, EAGF, ELGR, ERMO, CMMO, CTEU

 
katalogové informace k ELGR-EPCO-ERMO-DGSL

Zde najdete všechny možnosti kombinací řady Optimised Motion Series

katalogové informace k pohonu s ozubeným řemenem ELGR