Multi-Carrier-System MCS®


Systém Multi Carrier MCS® – přizpůsobivost v balicím průmyslu

Výrobce kosmetiky Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG používá MCS – inovativní řešení dopravy od firem Festo a Siemens – v zařízení firmy OPTIMA Consumer GmbH ke zvýšení efektivity v procesu stáčení a balení kosmetických výrobků.

Zatímco dříve platilo pravidlo „1 výrobek = 1 stroj“, lze dnes snadno a rychle prostřednictvím softwaru změnit nastavení stroje stiskem tlačítka. Nové zařízení vyrábí v současné době pět různých výrobků a stále k nim doplňuje další.

Tato nová přizpůsobivost dovoluje vyrábět i menší počty kusů při vysoké produktivitě a současně drasticky zkrátit čas na odlišné nastavení.