Vhodnost pro potravinářství

Vhodnost pro potravinářství

Pro stroje a jejich součásti v oblasti zpracování potravin platí zvláštní požadavky na konstrukci, materiály, zpětnou sledovatelnost a možnost čištění:

Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES

stanoví základní požadavky na bezpečnost strojů.

 

Norma EN 1672 / ISO 14159

podrobně popisuje příslušné bezpečnostní a hygienické požadavky.

 

Nařízení (ES) č. 1935/2004 a nařízení (ES) č. 2023/2006

Uspořádání materiálů a povrchů v přímém kontaktu s potravinami.

 

Výrobky pro automatizaci Festo vhodné pro potravinářský průmysl jsou opatřeny označením „vhodnost pro potravinářství“. Příslušná možnost použití je odvozena z průvodního dokumentu:

  • Výrobky pro přímý kontakt s potravinami mají prohlášení o shodě podle nařízení (ES) č. 1935/2004. V něm jsou popsány specifické oblasti použití.
  • Výrobky s rozšířenými informacemi o materiálech nejsou bez dalších opatření určeny pro přímý kontaktpotravinami. Zde se posuzují výlučně suroviny podle pozitivních seznamů. Informace Vám pomohou při posouzení rizik.