Bezpečnost funkcí (SIL) v průmyslu procesní techniky

Chemická zařízení

Bezpečnost funkcí v průmyslu procesní techniky

SIL – Safety Integrity Level

Více informací o tématu:

  • SIL konkrétně
  • Normy, pojmy a charakteristiky pro výpočet SIL
  • Portfólio Festo pro bezpečnostní aplikace
Procesní armatury v chemickém odvětví

Bezpečné řízení procesních armatur

Možnosti řešení při zohlednění bezpečnosti funkcí (SIL)

  • Co je SIL?
  • Normativní část
  • Analýza rizik
  • Certifikáty a prohlášení výrobce
  • Ochranná zařízení na příkladu kotle míchacího reaktoru
  • Ověření v provozu a prodloužení doby chodu na příkladu elektromagnetického ventilu

Bílá kniha o řízení procesních ventilů

Bezpečnostní funkce

Safety@Festo

V 6 krocích k vyhodnocení bezpečnostních opatření

Přehledně: vyhodnocení a posouzení bezpečnostních opatření podle EN ISO 13849-1/IEC 61508/IEC 61511/IEC 62061