Ochrana osobních údajů
Webové nástroje: sledování, analýza webu a sociální média

1.      Google AdWords Tracking

 

Jakožto zákazníci AdWords využíváme na některých našich stránkách službu Google Conversion Tracking. Jedná se o analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále uváděna jako „Google“). Tato služba umožňuje Google AdWords umístit soubor cookie do vašeho počítače (tzv. konverzní cookie), pokud jste vstoupili na náš web přes reklamu umístěnou na Google. Tyto soubory cookies pozbývají svou platnost po 90 dnech a nejsou využívány pro účely osobní identifikace.

Pokud navštívíte některé naše stránky a příslušný soubor cookie je stále ještě platný, my i Google dokážeme rozpoznat skutečnost, že někdo klikl na tuto reklamu, a byl proto přesměrován na naše webové stránky. Každý zákazník služby AdWords obdrží odlišný soubor cookie. Soubory cookies proto nelze zpětně sledovat přes webové stránky zákazníků služby AdWords.

Informace získané prostřednictvím souboru konverzní cookie se používá k přípravě statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli využívat měření konverzí. Zákazníci služby AdWords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu, a byli proto přesměrováni na webovou stránku, která obsahuje značku pro měření konverzí. Nezískávají tím ale žádné informace umožňující osobní identifikaci uživatelů.

Jestliže si přejete neúčastnit se tohoto procesu měření, můžete odmítnout ukládání souborů cookies nezbytných pro měření přístupů – například nastavením prohlížeče, které s univerzální platností deaktivuje automatické ukládání souborů cookie. Můžete rovněž deaktivovat soubory cookies používané pro měření konverzí nastavením vašeho prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „googleadservices.com“.

Využíváme též technologii remarketing poskytovanou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále uváděna jako „Google“). Pomocí této technologie jsou uživatelé, kteří již navštívili naše webové stránky a online služby a kteří již projevili zájem o naše nabídky, znovu oslovováni cílenou reklamou na stránkách Google Partner Network.

Reklamy se zobrazují za použití souborů cookies. Pomocí těchto souborů lze průběh chování uživatele na webové stránce analyzovat a získané informace lze využít k vytváření cílených doporučení ohledně produktů a k zobrazování reklam na základě zjištěných zájmů uživatele. 

Pokud nechcete přijímat reklamy na základě zjištěných zájmů, můžete používání souborů cookies službou Google zakázat na následující stránce: https://www.google.de/settings/ads.
Uživatelé mohou používání souborů cookies od třetích stran také zakázat na deaktivační stránce network advertising initiative deactivation page.
Dále se rovněž zohledňuje nastavení „nesledovat“ ve vašem prohlížeči.

Využitím našich nabídek dáváte souhlas se zpracováním svých údajů získaných společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost Google má vlastní politiku ochrany osobních údajů, která je nezávislá na té naší. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za pravidla a postupy společnosti Google. Než začnete používat naše webové stránky, zjistěte více o politice společnosti Google pro ochranu osobních údajů.


2.      Facebook Pixel

  

Na některých svých stránkách využívá společnost Festo „Facebook Pixel“ službu poskytovanou společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA  94304, USA (dále jen „společnost Facebook“). Tato služba nám umožňuje sledovat chování uživatelů na našem webu poté, co uživatel klikne na reklamu zobrazenou na stránce společnosti Facebook. Tuto technologii využíváme k měření úspěšnosti našich reklam a k jejich zhodnocení pro statistické a marketingové účely a v případě potřeby k optimalizaci reklamy v budoucnosti.

Shromážděné údaje jsou anonymní, nikoli osobní; nemáme možnost touto cestou identifikovat konkrétní osobu. Tyto údaje ovšem shromažďuje a zpracovává společnost Facebook, což znamená, že Facebook dokáže propojit tyto údaje s konkrétním uživatelským profilem a využít je ke svým reklamním účelům v souladu se svou politikou pro ochranu osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/). Společnosti Facebook a jejím partnerům můžete povolit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj. Za tímto účelem může být také do vašeho počítače uložen soubor cookie.

Další informace naleznete v dokumentu týkajícím se politiky společnosti Facebook o ochraně osobních údajů dostupném na https://www.facebook.com/about/privacy/.
Pouze uživatelé starší 13 let mohou udělit souhlas s využitím služby Facebook Pixel. Mladší uživatelé si musí vyžádat povolení svého zákonného zástupce.

Ve vašem internetovém prohlížeči můžete plošně zakázat použití souborů cookies. Můžete také zakázat použití souborů cookies poskytované třetími stranami, jako například společností Facebook, na následující webové stránce poskytované společností Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.

  

3.      LinkedIn Insight Tags 

 

Na některých stránkách našeho webu využíváme „LinkedIn Insight Tags“, sledovací technologii platformy LinkedIn, poskytovanou společností LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 (Ireland). Tato technologie nám umožňuje zobrazovat relevantní reklamy založené na vašich preferencích. Od společnosti LinkedIn také dostáváme souhrnné a anonymní zprávy týkající se činností a informací o tom, jakým způsobem pracujete s našimi webovými stránkami.

Společnost LinkedIn využívá pro tyto účely soubory cookies. Informace získané pomocí souboru cookie se využívají pro vytvoření výše uvedených anonymních statistik a zpráv a pro zobrazování reklam založených na vašich preferencích.

Další informace o ochraně osobních údajů společností LinkedIn jsou dostupné na:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Proti analýze vašeho uživatelského chování na webu společnosti LinkedIn a zobrazování doporučení na základě analýzy vašich preferencí můžete vznést námitku kliknutím na následující odkaz:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

    

4.      Netmind Core

 

Společnost Festo neustále usiluje o optimalizaci svých online služeb. Abychom mohli návštěvníkům poskytovat informace, které hledají a potřebují, a abychom neustále zlepšovali naše webové stránky, analyzujeme chování uživatelů naší domovské stránky a dalších stránek našeho webu. Tyto analýzy realizujeme prostřednictvím technologie Netmind Core.

 

Služba Netmind Core před samotnou analýzou anonymizuje IP adresy, takže podle nich není možné dohledat konkrétního uživatele. Na této stránce můžete kdykoli vznést námitku proti provádění takovéto analýzy vaší návštěvy webu. Služba Netmind Core nainstaluje na váš počítač soubor cookie, který zabrání sledování vašeho pohybu na webu. Chcete-li vznést námitku proti sledování vašeho pohybu na webu, ujistěte se, že váš prohlížeč je nakonfigurován tak, aby bylo možné tento soubor cookie nainstalovat.

 

Zaručujeme vám, že údaje získané prostřednictvím služby Netmind Core na různých stránkách našeho webu budou využity pouze pro průzkum trhu a účely optimalizace, a to jak nyní, tak i v budoucnu. Vaše údaje jsou archivovány v Mindlabu v Německu; tato lokalita je vybavena nejlepším dostupným bezpečnostním systémem zabezpečeným proti vnějším útokům. Žádné údaje se nepředávají do zahraničí.

Protože služba Netmind Core anonymizuje IP adresy, jednotlivé soubory údajů nelze následně propojit s konkrétními uživateli. Z tohoto důvodu nemají údaje pro třetí strany žádnou hodnotu a společnost je v žádném případě neprodá ani nepředá třetím stranám.

 

5.      Econda

  

Za účelem optimalizace našeho webu a zajištění uživatelsky přátelského prostředí využíváme řešení a technologie poskytované společností econda GmbH, které získávají a uchovávají anonymizované údaje a vytvářejí profily založené na těchto údajích za využití pseudonymů. Tyto technologie mohou k rozpoznávání internetových prohlížečů využívat soubory cookies.
Tyto profily nicméně nejsou propojeny s údaji jednotlivců, ke kterým se pseudonym vztahuje, aniž by k tomu uživatelé poskytli výslovný souhlas. IP adresy jsou anonymizovány bezprostředně po získání údajů, což znamená, že profily nemohou být propojeny s konkrétními IP adresami.

 

Chování uživatelů je analyzováno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) EU GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na provádění anonymizovaných analýz chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových nabídek a reklamní strategie.
Návštěvníci webu zde mohou vznést námitku proti budoucímu sběru a uchovávání svých údajů za těmito účely. Námitka se vztahuje pouze na internetový prohlížeč a zařízení, ze kterého byla vznesena; v případě, že používáte ještě jiná zařízení a prohlížeče, zopakujte prosím tento proces také na těchto zařízeních. Pokud smažete soubor cookie určený pro odmítnutí zpracování údajů, služba econda bude mít opět přístup k vašim údajům.

6.      Sociální média

Společnost Festo využívá různé webové stránky sociálních médií. Sociální média jsou všechna média a platformy, které umožňují svým uživatelům komunikovat a interaktivně si vyměňovat informace prostřednictvím digitálních kanálů. Například sociální síť je internetové „místo setkání“ nebo online komunita, která umožňuje svým uživatelům spolu navzájem komunikovat ve virtuálním světě. Sociální sítě mohou fungovat jako platformy pro sdílení názorů a zážitků; umožňují také online komunitě sdílet různé osobní a profesní informace.

Společnost Festo je členem sociálních sítí uvedených dole poskytovaných třetími stranami.

Některé funkce těchto sítí jsme také zakomponovali do našich online služeb. Tyto sociální sítě a služby mohou být využívány pouze v případě, že je uživatel zaregistrován a přihlášen do konkrétní sociální sítě. Využívání služeb sociálních sítí podléhá podmínkám užívání a bezpečnostní politice konkrétních poskytovatelů. Společnost Festo nemá nad těmito politikami žádnou kontrolu.

Pro více informací týkajících se účelu a rozsahu sběru údajů a jejich dalšího zpracování a využití údajů těmito sociálními sítěmi a pro více informací týkající se vašich práv a nastavení, která můžete využít k ochraně svých údajů, si prosím pročtěte dokumenty týkající se politiky ochrany osobních údajů jednotlivých společností.

  • Facebook

Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook umožňuje mimo jiné uživatelům sociální sítě vytvořit soukromý profil a nahrávat fotografie a umožňuje společnostem vytvářet stránky pro jejich obchodní činnost. Uživatelé mohou také navazovat spojení s ostatními prostřednictvím žádosti o přátelství a vytvářet skupiny za účelem soukromé diskuze o tématech, která je zajímají.

  • Twitter

Twitter je mnohojazyčná veřejná mikroblogová služba poskytovaná společností Twitte Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Registrovaní uživatelé zde mohou publikovat a sdílet krátké textové příspěvky, tzv. tweety.

  • YouTube

YouTube je videoportál poskytovaný společností YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube LLC je dceřiná společnost společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. YouTube je platforma, která umožňuje uživatelům nahrávat a přehrávat audio- a videonahrávky. Uživatelé portálu mohu zdarma sledovat, hodnotit a nahrávat videonahrávky.

  • LinkedIn

LinkedIn provozuje společnost LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 (Irsko). LinkedIn je internetová sociální síť, která umožňuje svým uživatelům zůstat ve styku se svými stávajícími obchodními kontakty a rozšiřovat svou profesionální síť.

  • Xing

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo, je provozovatel sociální sítě XING kótovaný na burze cenných papírů. Tato platforma je určena pro vytváření a udržování profesionálních kontaktů, ale může se využívat i pro udržování osobních kontaktů.

  • Instagram

Instagram provozuje společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. Instagram je bezplatná online služba, jejíž vlastníkem je společnost Facebook. Služba zahrnuje audiovizuální platformu, která umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videonahrávky a nahrávat tento obsah na jiné sociální sítě.

  • Kununu

Platformu Kununu provozuje společnost Kununu GmbH, Neutorgasse 4-8, Top 3.02, 1010 Vídeň, Rakousko. Kununu je online platforma hodnotící zaměstnavatele. Zaměstnanci, učni a žadatelé o práci v Rakousku, Německu a Švýcarsku využívají tuto platformu k anonymnímu hodnocení zaměstnavatelů a jejich náborové procesy. Společnosti si mohou zaplatit za založení profilu zaměstnavatele a představit svou obchodní činnost jakožto zaměstnavatele.

  • Glassdoor

Databázi Glassdoor provozuje společnost Glassdoor, Inc., 100 Shoreline Highway, Building A, Mill Valley, California, 94941, USA. Databáze Glassdoor obsahuje miliony hodnocení zaměstnavatelů, managementu, fotografií a informací týkajících se platových podmínek, pohovorů při žádosti o zaměstnání a zaměstnaneckých výhod týkajících se společností z celého světa. Tato databáze také obsahuje seznam volných pracovních míst.

 

7.      Soubory Cookies

Další informace jsou dostupné zde: Politika Cookies 

Pokud chcete ovládat a/nebo vymazat soubory cookies, přejděte na sekci s názvem „Jak ovládat soubory cookies“.