Letmé pohony s ozubeným řemenem ELCC-TB

Letmé pohony ELCC s ozubeným řemenemAxiální montáž motoru nahoru nebo dolů, stálá možnost změny montážní polohyMontáž motoru s úhlovou převodovkou, stálá možnost volné změny způsobu montážeELCC ve svislém provozu s tlumičem nárazů, zamezuje škodám při seřizování pohonuELCC s přídavnými saněmi pro vyšší pevnosti a minimalizaci vibrací systému
Letmé pohony ELCC s ozubeným řemenemAxiální montáž motoru nahoru nebo dolů, stálá možnost změny montážní polohyMontáž motoru s úhlovou převodovkou, stálá možnost volné změny způsobu montážeELCC ve svislém provozu s tlumičem nárazů, zamezuje škodám při seřizování pohonuELCC s přídavnými saněmi pro vyšší pevnosti a minimalizaci vibrací systému

Vysoká tuhost – malá pohybující se hmotnost

Optimalizovaný letmý pohon kompaktní konstrukce pro rychlejší cykly a méně vibrací. Ideální jako svislý pohon v ose Z, např. při paletizaci nebo skládání krabic. Použití také ve vodorovné poloze nebo pod jakýmkoliv montážním úhlem, kdykoliv se musí pohon vzdálit z pracovního prostoru.

 • velká tuhost - až o 50 % méně vibrací
 • kompaktní konstrukce a malá pohybující se hmotnost - až o 30 % kratší časy cyklu
 • krycí páska z nerezové oceli k ochraně uvnitř umístěného kuličkového oběžného vedení
 • profuk vzduchem(přetlak) pro použití v prašném prostředí nebo na obráběcích strojích
 • brzda pro bezpečné pojištění zátěže a pro nouzové brzdění – s přídavnými saněmi i dvojitě (dvoukanálově)

Typické aplikace letmého pohonu s ozubeným řemenem

Skládačka kartonů

Kartonovačka (sekundární balení)

Kartonovačka zajistí, aby se každá krabice na začátku celého procesu správně, přesně, ale také rychle a hospodárně složila. Pohon ELCC plní na skládací stanici úlohu svislého přímočarého pohybu.

Jeho technické parametry umožňují skládat téměř veškeré materiály nejrůznější tloušťky a krabice jakýchkoliv velikostí, všechno s pomocí pohonů řady ELCC. Kompaktní a současně tuhá konstrukce umožňuje dosahovat krátkých časů cyklu a dlouhých zdvihů.

Uzavírač kartonů

Stroj na zavírání krabic (sekundární balení)

Poslední modul v balicím zařízení před paletizátorem složí víko a usadí jej na naplněnou krabici. Tento poslední krok zajistí, aby bylo zboží v krabici dobře chráněno.

Při této činnosti pohon ELCC plní funkci přímočarého svislého pohybu pro skládání a nasazení víka. Také zde je jeho tuhá konstrukce a dynamika přesvědčivá a pomáhá zrychlit cykly a optimalizovat uspořádání stroje s nízkou úrovní vibrací.

Paletizátor

Paletizátor (terciální balení)

Zcela na konci balicího zařízení obvykle stojí paletizátor. Na této stanici se dříve připravené krabice nebo jiné obaly – takzvané sekundární obaly – stohují na paletu.

Tento poslední krok klade značné nároky na letmé pohony, jako je například ELCC – velké užitečné zatížení a dlouhý zdvih, krátké časy cyklu a optimální chování z hlediska vibrací. Zde pohon ELCC přesvědčivě plní svou úlohu díky své konstrukci a výkonovým parametrům a umožňuje dynamické naložení palety – přesně a efektivně, bez dokmitů a vibrací.

Přehled důležitých charakteristik řady ELCC

Funkce definuje konstrukci

Uspořádání pohonu s motorem na hnací hlavici tvaru Ω, oddělení od pohonu a vedení s přesazením o 90° umožňuje vytvořit štíhlou a lehkou, ale současně také tuhou konstrukci. Tím klesá pohybující se hmotnost, významně roste nosnost pohonu a rozhodujícím způsobem se zmenšují vibrace.

 • Vedlejší účinek: použití menší konstrukční velikosti při stejném zatížení nebo využití pro větší zatížení, než bylo doposud obvyklé se srovnatelnými velikostmi.
 • Pozitivní vliv: mechanická konstrukce ELCC umožňuje dosahovat vyšších rychlostí a hodnot zrychlení při stejném užitečném zatížení – a tím také kratších časů cyklu.

 

Různorodost, přizpůsobivost a bezpečnost

 • 4 velikosti ELCC se zdvihem až 2 m a max. užitečným zatížením 100 kg (svisle)
 • přizpůsobivá montáž motoru nahoru nebo dolů, axiálně nebo s úhlovou převodovkou – kdykoliv možnost změny
 • různé materiály ozubeného řemenu: standardní ozubený řemen pro dlouhou životnost; ozubený řemen z polyuretanu pro potravinářský průmysl, splňuje požadavky FDA; potažený řemen z polyuretanu pro speciální aplikace, např. v obráběcích strojích
 • ochrana oběžných kuličkových oběžných pouzdrech krycí páskou z ušlechtilé oceli a navíc profukem – ideální při použití v prašném prostředí a na obráběcích strojích
 • uvnitř letmého pohonu je brzda pro přidržení zátěže bez přívodu energie nebo pro účely nouzového zastavení – při výpadku přívodu energie nebo při přerušení kabelu se pohon zabrzdí
 • volitelné přídavné saně při vyšších nárocích na vedení, pro snížení vibrací, například u dlouhých zdvihů, nebo včetně brzdy pro zdvojené blokování pohybu
 • inkrementální odměřování polohy a indukční bezdotykové čidlo pro pohyb do referenčního bodu nebo pro snímání koncové polohy
 • montáž tlumiče nárazů k tlumení dorazu do koncové polohy v případě nouze, např. během seřizování