Ovladače servomotorů CMMT-AS / CMMT-ST a servomotory EMMT-AS

Systém servopohonu pro pohyby z bodu do bodu a interpolované pohony Ovladač servomotoru CMMT-AS s volitelnou ovládací jednotkou CDSB Možnost přímého řazení jednotek CMMT-AS do bloku s výkony od 0,3 do 2,5 kW Ovladač servomotoru CMMT-AS bez ovládací jednotky CDSB, s výkonem 2,5 kW Ovladač servopomotoru CMMT-ST do trvalého výkonu 300 W Servomotory EMMT-AS do 9,8 Nm Servomotory s prostorově úsporným připojením jediným kabelem pro významně menší nároky na instalaci
Systém servopohonu pro pohyby z bodu do bodu a interpolované pohony Ovladač servomotoru CMMT-AS s volitelnou ovládací jednotkou CDSB Možnost přímého řazení jednotek CMMT-AS do bloku s výkony od 0,3 do 2,5 kW Ovladač servomotoru CMMT-AS bez ovládací jednotky CDSB, s výkonem 2,5 kW Ovladač servopomotoru CMMT-ST do trvalého výkonu 300 W Servomotory EMMT-AS do 9,8 Nm Servomotory s prostorově úsporným připojením jediným kabelem pro významně menší nároky na instalaci

Kompletní systém pohonu tvořený servomotorem a jeho ovladačem s univerzální konektivitou hardwaru a softwaru

Ovladače CMMT-AS a servomotory EMMT-AS jsou propojeny jediným kabelem a lze je snadno a velmi rychle uvést do provozu pomocí softwaru Festo Automation Suite. Ovladače pro servomotory CMMT-ST pro nízká stejnosměrná napětí 24…48 V a trvalý výkon 150…300 W – vysoce ekonomicky výhodné řízení pohybů a polohování.

 • pro pohyby z bodu do bodu a interpolované pohyby se zaměřením na dynamický pohyb a přesné polohování
 • dokonalá integrace do jiných koncepcí řízení od jiných výrobců nebo přímo k řízení CPX-E od společnosti Festo
 • konfigurace kompletního systému až do fáze provozu v pouhých pěti krocích s asistentem pro uvedení do provozu
 • kompaktní konstrukce a optimální tvorba sestav a rovněž inteligentní koncepce připojení a ovládání ze dvou stran pro malé nároky na prostor v rozvaděči

 

Ovladač servomotorů CMMT-AS

CMMT-AS

CMMT-AS jsou kompaktními ovladači servomotorů nejnovější generace a tvoří nedílnou součást automatizační platformy společnosti Festo. Jsou určeny k dynamickým pohybům z bodu do bodu či interpolovaně, k náročným aplikacím v balicích strojích, pro montážní a manipulační techniku nebo elektronický průmysl.

 

Díky přímé integraci průmyslových sítí všech významných výrobců řízení je možné přímé, snadné a efektivní propojení CMMT-AS do veškerých aplikačních programů.

 

 • ovladače servomotorů se snadnou integrací vycházející z technologie Ethernet do řídicích celků Festo nebo automatizačních řešení s řízením např. od společností Siemens, Rockwell, Beckhoff a dalších
 • ovládací zařízení CDSB s dotykovou obrazovkou a rozhraním USB pro fulltextovou diagnostiku nebo pro snadné zálohování dat přímo v místě instalace a rovněž k přenášení shodných programových dat do dalších jednotek CMMT-AS, např. u sériově vyráběných strojů
 • dva univerzální vstupy pro enkodéry: jeden pro připojený motor a druhý např. pro redundantní odměřování v bezpečnostních dvoukanálových řešeních
 • funkce automatického ladění pomáhá při snadném uvedení rotačních a přímočarých pohybů do provozu a automaticky optimalizuje regulační chování připojených servomotorů a přímočarých mechanických prvků od společnosti Festo – poamáhá také při uvádění do provozu s mechanikou od jiných dodavatelů
 • připojení servomotorů EMMT-AS prostřednictvím jediného kabelu (OCP) pro napájení, enkodér a brzdu významně zjednodušuje a snižuje nároky na instalaci a šetří prostor v rozvaděči
 • standardně integrované bezpečnostní funkce, jako například STO – bezpečné vypnutí točivého momentu, SS1 – bezpečné zastavení 1, SBC – bezpečné ovládání brzdy

 

 

Přehled ovladačů pro servomotory CMMT-ST

Ovladače servomotorů CMMT-ST

Ultrakompaktní ovladače CMMT-ST pro malá napětí reprezentují maximální hospodárnost a nejvyšší efektivitu z hlediska využití prostoru. Polohovací úlohy nebo pohyby s nízkými nároky na výkon až do trvalých 300 W lze pomocí ovladačů CMMT-ST vyřešit vždy téměř dokonale.

Malé rozměry umožňují optimální využití instalačního prostoru v rozvaděči – při provozu CMMT-ST s dostupným stejnosměrným napájením 24 V a při maximálním trvalém výkonu 150 W je dokonce možné upustit od instalace zvláštního napájecího zdroje. Tím se ušetří další náklady, sníží se náročnost instalace i potřebný výkon chlazení.

 • ovladače servomotorů se snadnou integrací vycházející z technologie Ethernet do řídicích celků Festo nebo automatizačních řešení s řízením např. od společností Siemens, Rockwell, Beckhoff a dalších
 • funkce automatického ladění pomáhá při snadném uvedení rotačních a přímočarých pohybů do provozu a automaticky optimalizuje regulační chování připojených servomotorů a přímočarých mechanických prvků od společnosti Festo – poamáhá také při uvádění do provozu s mechanikou od jiných dodavatelů
 • integrovaný webový server pro snadnou a rychlou diagnostiku on-line, pro přenos a aktualizaci firmwaru a parametrů.
 • standardně integrované bezpečnostní funkce, jako například STO – bezpečné vypnutí točivého momentu a SS1 – bezpečné zastavení 1

 

 

Přehled servomotorů EMMT-AS

EMMT-AS

EMMT-AS jsou střídavé synchronní servomotory pro náročné a dynamické aplikace. Prostorově úsporné připojení jediným kabelem snižuje nároky a zkracuje čas na instalaci, zlepšuje přehlednost zařízení a usnadňuje servisní zásahy.

 

Technicky se vyznačují extrémně nízkým momentem naprázdno, který zajišťuje velmi dobrou regulovatelnost, a tím i polohování s přesným dodržením dráhy – bez ohledu na to, zda jde o přímočarý nebo rotační pohyb. Jednodušší a bezpečné, především ale rychlejší uvedení do provozu je umožněno integrovaným elektronickým typovým štítkem, ve kterém jsou uloženy veškeré relevantní údaje o motoru, které tak lze z CMMT-AS načíst přímo.

 

Vybrané technické parametry:

 • tři velikosti 60/80/100 se jmenovitým točivým momentem do 7,6 Nm
 • jednootáčkový nebo víceotáčkový absolutní enkodér
 • volitelně přídržná brzda
 • stupeň krytí: IP 67 pro těleso s připojeným konektorem, IP 65 na hřídeli s volitelným těsnicím kroužkem