Služby pro úspory energií

Služby pro úspory energií

Audit energetické účinnosti pneumatických systémů podle ISO/DIS 11011

Osvědčení od TÜV Süd


Více informací

Služby pro úspory energií

Energetická účinnost


Přihlášení k portálu vyhodnocení úspory energií

 

Vysoké ceny energie, stoupající tlak na náklady a rostoucí povědomí o ochraně klimatu znamenají jistě i u Vás, že energetická účinnost se stává klíčovou otázkou pro podnikání. Služby pro úsporu energií společnosti Festo Vám nabízejí podle DIN EN ISO 11011 sortiment služeb na míru, s nímž můžete zjišťovat a co nejlépe využívat potenciál úspor stlačeného vzduchu – komplexně a udržitelně.

Audit jako navigátor

Energy Saving Services Kompass

Chtěli byste zvýšit energetickou účinnost celého systému stlačeného vzduchu, ale nevíte přesně, kde začít? Díky našemu Auditu okamžitě odhalíte slabá místa a spolehlivě zjistíte, jaká opatření se Vám vyplatí nejvíce.

Během Auditu posuzujeme výrobu a úpravu stlačeného vzduchu, hodnotíme vytížení kompresoru nebo kompresorů, analyzujeme kvalitu stlačeného vzduchu a měříme pokles tlaku v síti. Během rychlé kontroly zjišťujeme mimo jiné příkladně netěsností na stroji a kontrolujeme pneumatickou účinnost. Navíc získáte podrobnou zprávu s přesnou dokumentací údajů a podle priority vážená doporučení k dalšímu postupu. V dokumentaci jsou mj. vykázány emisní hodnoty CO2, které mnoho podniků potřebuje uvádět ve zprávě o udržitelnosti, např. podle GRI nebo GHG.

Vaše potřeby jsou rozhodující: energetická účinnost jako modulární servis
Pro přesné splnění vašich konkrétních požadavků jsou služby pro energetickou účinnost společnosti Festo modulárně uspořádány. Můžete si vybrat, zda si přejete běžný audit, pouze jednotlivé servisní moduly nebo komplexní audit. Vy si stanovujete cíle a my jim přizpůsobujeme rozsah služeb.

Audit: servisní moduly

Energy Saving Services Module

1 Energetická analýza výroby stlačeného vzduchu

Pro dosažení cíle energeticky účinné výroby stlačeného vzduchu je třeba určit jednoznačný profil spotřeby podle výrobního času. Teprve poté lze optimalizovat velikost a dobu chodu kompresoru(ů).

Při této službě měříme spotřebu proudu a průtok stlačeného vzduchu jakož i úroveň a rozsah tlaku. Měříme nezávisle na výrobci a za běžícího provozu. Několik dnů sbíráme data o spotřebě proudu, stlačeném vzduchu i kolísání spotřeby mezi základním a špičkovým vytížením. Nakonec obdržíte podrobnou zprávu, která podává přehled nákladů a spotřeby energie, zobrazuje rezervy výkonu a uvádí potenciál úspor.

Energy Saving Services Drucklufterzeugung

Výhody pro Vás:

 • měření nezávislé na výrobci
 • měření za běžícího provozu
 • přehled o spotřebě energie celého systému
 • přehled rezervy výkonu systému

2 Analýza kvality stlačeného vzduchu

Kvalita stlačeného vzduchu má bezprostřední vliv na provozní náklady: olej, voda nebo mechanické částice ve stlačeném vzduchu vyžadují zbytečnou energii a zkracují životnost pneumatických komponentů, z čehož vyplývá otázka spolehlivosti procesů a v nejhorším případě může dojít k nečekanému výpadku stroje. Naproti tomu optimálně zvolená úprava stlačeného vzduchu šetří bezprostředně náklady na energii.

Toho lze dosáhnout podle profesionální analýzy kvality stlačeného vzduchu, při které posuzujeme centralizovanou i decentralizovanou úpravu stlačeného vzduchu, měříme teplotu vzduchu, úroveň tlaku a obsah zbytkového oleje a zjišťujeme tlakový rosný bod. V závěrečné zprávě obdržíte jasná doporučení, jak můžete kvalitu stlačeného vzduchu optimalizovat.

Energy Saving Services Druckluftqualität

Výhody pro Vás:

 • zajištění optimální kvality stlačeného vzduchu
 • prodloužená životnost pneumatických součástí
 • minimalizace neočekávaných výpadků zařízení
 • možnost správně navrhnout a vybrat úpravu stlačeného vzduchu

3 Měření tlakového spádu

Rozvod stlačeného vzduchu je velmi zanedbáván a je často podceňovaným nákladovým faktorem s výrazným potenciálem úspory: podaří-li se Vám snížit tlak o 1 bar, můžete ušetřit až 8 % energie na výrobu stlačeného vzduchu. Předpokladem pro spolehlivé procesy je kromě toho stabilní úroveň tlaku.

Při měření tlakového spádu zaznamenávají snímače s datovými záznamníky průběh tlaku na více místech v systému současně. Navíc zjišťujeme tlakový rozsah a identifikovatelné poklesy tlaku. Obdržíte přesné údaje a jednoznačná doporučení, jaké možnosti má Vaše zařízení pro případné omezení tlaku.

Energy Saving Services Druckabfallmessung

Výhody pro Vás:

 • snížení nákladů v důsledku omezení tlaku
 • spolehlivé procesy díky konstantní úrovni tlaku

4 Analýza spotřeby stlačeného vzduchu

Přesná spotřeba stlačeného vzduchu na cyklus stroje je rozhodující veličinou pro posouzení energetické účinnosti strojů a systémů, jakož i základem pro správný návrh a velikost rozvodu stlačeného vzduchu. Zabraňte poklesům tlaku v důsledku nedostatečné dodávky jakož i zbytečně drahé nadměrné dodávce, protože teprve reálná měření spotřeby Vám přesně řeknou, kolik stlačeného vzduchu Vaše stroje potřebují a jak velký je podíl netěsností.

Při této službě měříme spotřebu stlačeného vzduchu a úroveň tlaku za klidového stavu i v provozu, zjišťujeme průměrnou spotřebu a průměrnou úroveň tlaku. Dozvíte se, kde se stlačený vzduch nevhodně používá a jaké máte možnosti zlepšení.

Energy Saving Services Druckluftverbrauch

Výhody pro Vás:

 • zjištění skutečné spotřeby stlačeného vzduchu jednotlivých strojů
 • žádný nežádoucí pokles tlaku v důsledku nedostatečné dodávky
 • žádná zbytečná spotřeba energie v důsledku nadměrné dodávky
 • zjištění tlakové ztráty v důsledku netěsností
 • optimální velikost rozvodů pro napájení zařízení stlačeným vzduchem

5 Zjišťování a odstraňování netěsností

Netěsný systém stlačeného vzduchu plýtvá energií a penězi a může ohrožovat spolehlivost chodu Vašeho zařízení. Proto je zjišťování, dokumentace a odstraňování netěsností v systémech stlačeného vzduchu důležitým opatřením z hlediska účinnosti.

Při této službě odborně kontrolujeme celý Váš systém stlačeného vzduchu od výroby až po pneumatický spotřebič, zjišťujeme netěsnosti pomocí vysoce citlivých nadzvukových detektorů během provozu a klasifikujeme je podle velikosti a nákladů. Navíc vytváříme podrobnou dokumentaci včetně možností optimalizace a seznamu doporučených oprav v pořadí naléhavosti. Poskytujeme Vám je on-line na našem portálu Energy Saving Assessment společnosti Festo, jehož prostřednictvím můžete jednoduše a strukturovaně sledovat odstraňování netěsností. V neposlední řadě můžete vyčíslit své energetické ztráty a emise CO2.

Energy Saving Services Leckage

Výhody pro Vás:

 • není nutný klidový stav stroje
 • názornost energie a ztráty nákladů jakož i emisí CO2
 • zjišťování netěsností pomocí ultrazvukového detektoru
 • hodnocení a klasifikace jednotlivých netěsností
 • podrobný seznam potřebných opatření údržby včetně náhradních dílů
 • přístup k poskytovaným údajům přes portál Energy Saving Assessment on-line

6 Analýza energetické účinnosti zařízení

Stabilizujte procesy a snižte náklady strategickým uspořádáním svého systému stlačeného vzduchu pro budoucnost.

Při analýze stroje měří zkušení odborníci na stlačený vzduch průtok, spotřebu a tlak příslušných pneumatických aplikací, zjišťují neefektivní využití stlačeného vzduchu a identifikují možnosti zlepšení. Z analýzy naši odborníci odvodí konkrétní doporučení a navíc odhadují náklady, úspory a očekávanou dobu amortizace možných opatření. Výsledky a doporučení obdržíte v podrobné dokumentaci. Na přání za Vás převezmeme montáž/přestavbu vyvinutých řešení.

Energy Saving Services Maschinenanalyse

Výhody pro Vás:

 • systematická kontrola systému z hlediska pneumatické energetické účinnosti
 • rychlá identifikace ekonomicky smysluplných a technicky možných opatření
 • dokumentace analyzovaných aplikací stlačeného vzduchu
 • na přání: montáž a uvedení vyvinutých řešení do provozu

Zjistěte v tomto videu, jak se službami pro úspory energií od společnosti Festo můžete ušetřit energii a snížit své provozní náklady.