Ovládací panely – stav
Sledování v cloudu

Více času na podstatné věci! Plánujte budoucnost ještě přesněji – s ovládacími panely Festo a naší bránou CPX-IOT včas odhalíte nesrovnalosti a spustíte nezbytná opatření zabraňující případným výpadkům. Nakonfigurované ovládací panely Festo na klíč nevyžadují žádné dodatečné programování. Data jsou k dispozici kdekoliv na světě a zlepšují tak přehled o provozu pro vedoucím výroby i provozovatele zařízení.

Ovládací panely Festo jsou hotovým řešením pro vizualizaci stavu v cloudu. Přístup máte „kdekoliv a kdykoliv“.

Ovládací panely jsou nakonfigurovanými náhledy na výrobky, které přesně a jednoznačně vizuálně prezentují hodnoty přenesené do cloudu. Jedná se nejen o statické informace o zařízení, jako např. kód výrobku, ale především o informace dynamické, tj. aktuální údaje, historická data a mnoho dalších informací. Ovládací panely jsou operativní součástí digitálního dvojčete – zjistěte okamžitě více.

CPX-MPA

Ovládací panely Festo pro
světoznámé CPX-MPA

Cloudové řešení Festo Vám pomůže v rámci celého životního cyklu Vašeho zařízení – nyní také s ovládacími panely pro CPX-MPA.

Máte jasný přehled: údaje o zařízení, informace pro preventivní údržbu, diagnostické funkce, zobrazení chyb ve formě textu, snadná analýza procesních dat a vyhledávání chyb.

CPX-IoT

Brána CPX-IOT - hardware pro neomezenou komunikaci

Brána na internet věcí ve formě modulu CPX shromažďuje přes Ethernet a standardní komunikační protokol informace o zařízeních Festo a jejich stavu. Druhým připojením na Ethernet předává tyto informace do cloudu.

Bezpečnostní mechanismy IT podle nejnovějšího stavu techniky zaručují bezpečnost dat.

MSE6-E2M

Úspora stiskem tlačítka s ovládacími panely Festo a s moduly pro energetickou účinnost MSE6-E2M

Úspora energie snadno jako nikdy: MSE6-E2M pro Vás automatizuje v systémech se stlačeným vzduchem úspory energie. Inteligentní moduly zcela automaticky sledují a řídí napájení stlačeným vzduchem v nových i stávajících zařízeních.

A pomocí příslušného ovládacího panelu můžete z jakéhokoli místa údaje sledovat a podle nich jednat.