Řada Simplified Motion Series

Simplified Motion Series

Simplified Motion Series – různé elektromechanické systémy společně s jednoduchou kombinací motorů a jejich ovladačů pro snadnou aplikaci, s tzv. integrovaným pohonem. Proto se obejdou bez externího ovladače motoru. Elektrická alternativa pro nejjednodušší pohybové a polohovací úkoly mezi dvěma mechanickými koncovými polohami nevyžaduje žádné náročné oživování jako klasické elektrické pohony. Navíc nabízí speciální charakteristiky, jako měkké tlumení nárazů v koncových polohách nebo jednoduché lisování a upínání.

Uvedení do provozu

Probíhá jednoduše a rychle bez jakéhokoli softwaru, bez počítače nebo jiného příslušenství, protože všechny parametry lze nastavovat ručně přímo na pohonu. Simplified Motion Series se připojuje přímo k řízení – buď prostřednictvím digitálních vst./výst. (DIO) nebo po komunikaci IO-Link, obě možnosti jsou k dispozici standardně.

Hlavní výhody Simplified Motion Series

 • zjednodušené funkce pro jednoduché pohyby
 • rozmanité možnosti pohybů prostřednictvím různých mechanik
 • integrované výrobky nevyžadují žádný rozvaděč
 • jednoduché a rychlé uvedení do provozu bez softwaru
 • k oživení nejsou nutné žádné speciální znalosti
 • standardně jsou k dispozici digitální vst./výst. (DIO) i komunikace po IO-Link

Funkce Simplified Motion Series

Základní profiil Simplified Motion Series

Základní profil pohybu mezi dvěma koncovými polohami – regulace rychlosti.

Rozšířený profil pohybu Simplified Motion Series

Rozšířený profil pohybu pro jednoduchý přítlak a upínání – regulace rychlosti a síly.

Základní funkce Simplified Motion Series

Základní funkce lze nastavovat pomocí digitálních vst./výst. (DIO):

 • rychlost a sílu
 • referenční koncovou polohu a tlumení
 • koncové polohy

Přídavné, rozšířené funkce jsou k dispozici prostřednictvím komunikace po IO-Link:

 • nastavení parametrů pohybu na dálku
 • kopírování a zálohy parametrů pro přenos mezi pohonem a počítačem, resp. z počítače na jiný identický pohon
 • čtení parametrů pohybu

 Při uvedení do provozu lze všechny příslušné parametry nastavovat přímo na integrovaném pohonu. Parametry se nastavují jednoduše a intuitivně bez rozsáhlých nebo složitých návodů k obsluze:

 • rychlost pohybu „vpřed“ a „vzad“
 • sílu v poloze „vpředu“
 • nastavení referenční koncové polohy
 • nastavení polohy „začátek silového řízení“
 • ruční spuštění prostřednictvím simulace signálů DIO (podobně jako ručním pomocným ovládáním)

  Jednoduché elektrické připojení pomocí konektory M12

 • napájecí kabel (4 piny): napájení motoru
 • logické signály (8 pinů): řídicí signály, snímací signály a napájení pro integrovanou elektroniku

Přehled výrobků

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGS

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGS

Nanejvýš kompaktní a cenově výhodné pohony s vřetenem ELGS-BS s přesným valivým vedením saní s velkou nosností a výkonným kuličkovým šroubem.

 • tři velikosti pro užitečné zatížení až 20 kg a max. zdvih 800 mm

Mimořádně cenově výhodné a odolné pohony s ozubeným řemenem ELGS-TB s přesným valivým vedením saní s velkou nosností v kompaktní formě – zejména jako hlavní pohon v manipulačních systémech.

 • dvě velikosti pro až 1,3 m/s a max. zdvih 2 000 mm

Obojí společně:

 • trvale přiléhající krycí páska z nerezové oceli chrání uvitř umístěné vedení a vřeteno, resp. ozubený řemen
 • jedinečný montážní systém „one-size-down“ pro spojení s minisaněmi EGSS a navzájem mezi sebou
 • volitelně: připojení pro podtlak pro minimalizaci emisí částic z pohonu do zařízení
 • motor lze otočit 4× o 90° – kdykoli možnost změny
Minisaně EGSS

Minisaně EGSS

Cenově výhodné minisaně EGSS s velkou nosností, s klidným pohybem vřetena pro svislé pohyby v ose Z nebo samostatné přímočaré pohyby s vedením v libovolné montážní poloze.

Uvnitř umístěné přímočaré vedení přenáší příčné síly a nabízí velmi dobré pojištění proti pootočení i při velkých momentech.

 • tři velikosti s max. zdvihem 200 mm
 • přímé upevnění elektrického otočného pohonu ERMS bez adaptéru
 • volitelně: svedené vyrovnání tlaků zabraňuje vnikání částic nebo vlhkosti do pohonu či naopak uvolňování částic z pohonu do okolí.
 • jedinečný montážní systém „one-size-down“ ve spojení s pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGS-BS/-TB.
 • motor lze otočit o 4× 90° – kdykoliv možnost změny
Elektrické válce EPCS

Elektrické válce EPCS

EPCS jsou vhodné pro přímočaré samostatné pohyby v každé montážní poloze. Kuličkový šroub s tichým chodem umožňuje přesné a rychlé polohování. Jako velmi hospodárné kompletní řešení jsou elektrické válce ideální pro aplikace jako polohování nebo upínání, při rozdělování, třídění nebo vyřazování a v manipulačních systémech jako jednoduchý pohon v ose Z.

 • tři velikosti s max. zdvihem 500 mm
 • jednoduché a cenově výhodné snímání poloh bezkontaktními čidly, přizpůsobivé, spolehlivé a rychlé upevnění, kdykoli možnost dodatečného doplnění nebo změny umístění
 • volitelně: svedené vyrovnání tlaků zabraňuje vnikání částic nebo vlhkosti do pohonu či naopak uvolňování částic z pohonu do okolí.
 • jedinečný montážní systém „one-size-down“ ve spojení s pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGS-BS/-TB
 • motor lze otočit o 4× 90° – kdykoliv možnost změny
Pohony s ozubeným řemenem ELGE

Pohony s ozubeným řemenem ELGE

Díky vedení v kuličkových oběžných pouzdrech je chod pohonu s ozubeným řemenem ELGE-TB velmi tichý. Jako cenově atraktivní kompletní řešení úsporné konstrukce je ideální pro velmi jednoduché a hospodárné úlohy s menšími požadavky na mechanické zatížení, dynamiku, přesnost a okolní podmínky.

 • dlouhá životnost 5 000 km
 • volitelné snímání koncových poloh přibližovacími čidly
 • motor lze upevnit na libovolné straně, nahoru, dolů a vždy ještě s případným otočením o 4× 90° – jeho polohu lze kdykoliv změnit
Otočné pohony ERMS

Otočné pohony ERMS

Jako cenově výhodný balíček řešení jsou otočné pohony ERMS ideální pro jednoduché otáčení, a to i s větším mechanickým zatížením. Robustní a přesné uložení otočného talíře v kuličkových ložiskách bez vůle je schopné přenášet příčné síly a momenty.

 • dvě velikosti, vždy s úhlem kyvu 90° a 180°
 • utěsněná dutá hřídel jako integrovaný průchod pro kabely nebo hadice
 • standardní upevňovací rozhraní pro přímé spojení s elektrickými minisaněmi EGSL, EGSC a EGSS

 

 

 

 

 

Třídění

 

 

 

 

 

Polohování

 

 

 

 

 

Lisování

 

 

 

 

 

Přesun

 

 

 

 

 

Zvedání

 

 

 

 

 

Zastavování

Otevírání dveří