Inovativní automatizační řešení –

Schüttgut

Ať jste výrobce nebo provozovatel zařízení, ať jde o hrubý nebo jemný sypký materiál: nabízíme Vám inovativní automatizační řešení Festo individuálně přizpůsobená vašim požadavkům a aplikacím pro Vaše procesy dávkování, přepravu, skladování, mísení a oddělování ‒ vše od jediného dodavatele. Navíc získáte další výhody plynoucí z digitalizacemodulární automatizace. Získáte jistotu, že budete kdykoliv v budoucnu moci svoje zařízení upravit tak, aby vyhovovalo novým požadavkům. 

Individuální automatizační řešení pro Vaše aplikace se sypkými materiály

Dávkování materiálu

Příklady aplikací s dávkováním materiálu:

 • dávkovací šneky
 • pneumatické ventily
 • dokování

Lépe s Festo:
Máme pro Vás vhodnou kombinaci automatizačních komponent, a umožníme Vám tak vysoce přesné dávkování. Od plně automatizovaných jednotek s uzavíracími klapkami, šnekových a přímočarých pohonů až po vhodné ventilové terminály u nás najdete inovativní a individuální řešení pro svůj dávkovací proces.

Festo Onlineshop

Optimální přizpůsobení součástí pro vyšší efektivitu

Veškeré součásti optimálně přizpůsobíme Vašim požadavkům díky tomu dosáhnete vynikajících výsledků z hlediska efektivity a kvality.

Komponenty Festo

 • jsou mimořádně robustní, s ochranou proti výbuchu a vhodné pro aplikace se stanovenou úrovní SIL,
 • snižují Vaše náklady na pořízení a instalaci až o 42 %,
 • jsou dostupné globálně a od jediného dodavatele – včetně servisních služeb

Výrobky pro aplikace se sypkými materiály v on-line katalogu

Einzelventil und Ventilinsel

Samostatný ventil, nebo přece jen raději ventilový terminál?

Vaše procesy se sypkými materiály můžete se společností Festo automatizovat prostřednictvím dvou koncepcí: pomocí samostatných ventilů nebo ventilových terminálů. Samostatné ventily jsou ještě stále obecně velmi rozšířené. V mnoha případech také tam, kde by použití ventilových terminálů nabídlo významné výhody:

 • nižší investiční náklady
 • kompaktní konstrukce
 • doplňující funkce, jako např. proporcionální ventily
 • přizpůsobivost díky komunikaci po průmyslové síti, snadná integrace a možnosti rozšíření
 • maximální disponibilita zařízení díky systémové diagnostice
 • celkově až o 40 procent nižší výrobní a instalační náklady

Naše bílá kniha obě řešení objektivně porovnává

Modulare Automation

Modulární automatizace na principu stavebnice Lego

Také pro procesy se sypkými materiály platí: inteligentní automatizační řešení zvyšují efektivitu a kvalitu výroby. Abychom Vám tato řešení mohli nabízet v co nejpřizpůsobivější, nejindividuálnější podobě s co nejnižšími nároky na údržbu, sázíme na modularizaci principem připomínající stavebnici Lego. Říkáme tomu: modulární automatizace.

Zatímco dříve bylo celé zařízení řízeno centrálně jediným řídicím systémem, s modulární automatizací lze zařízení téměř neomezeně odstupňovat, resp. rozšířit a přizpůsobit snadným začleněním samostatných modulů do stávajícího systému. Díky přísnému zohledňování a dodržování doporučení NAMUR „NE 148“ máte navíc jistotu, že dojde k efektivnímu zjednodušení struktury a nákladů na Vaše zařízení i na celý systém.

Přehled nejdůležitějších výhod pro Vás:

 • automatizované moduly pracují samostatně a vzájemně komunikují
 • software je jednodušší
 • řízení je přehlednější
 • moduly lze standardizovat
 • navýšení či zmenšení počtu namísto změny velikosti (scale-up/-down)
 • Plug and Produce

Více informací o modulární automatizaci v bílé knize

Příklad z praxe AZO „Decentrální řízení v oblasti manipulace se sypkými materiály“

Festo Motion Terminal

Digitalizace s Festo Motion Terminal

Festo Motion Terminal umožňuje díky nezávislosti softwaru a hardwaru a pomocí aplikací využívat množství nových funkcí, které výrazně překračují současné možnosti. Tam, kde bylo dříve nutné velké množství různých součástí, aby se dosáhlo určitých funkcí – například ventily, tlaková čidla nebo škrticí ventily – je dnes vše integrováno. Inteligentní čidla pro řízení, regulaci, diagnostiku a úkoly s využitím samostatného učení šetří použití dalších dílů. Příslušnou funkci lze změnit stiskem jediného tlačítka, neboť funkce jsou lokálně definovány prostřednictvím softwarových aplikací. S Festo Motion Terminal můžete na svém zařízení vytvářet mnoho různých funkcí.

Přehled nejdůležitějších výhod pro Vás:

 • sledování vlastního stavu (Condition Monitoring) a prediktivní údržba
 • zvýšení energetické účinnosti (TCO)
 • menší náklady na celý životní cyklus
 • omezení odstávek
 • další možnosti digitalizace (VTEM, přehledy dat Dashboards atd.)

Více informací o výhodách, které přináší digitalizace

Příklad aplikace „Předvolba času pohybu: nastavte si přesně cykly svého zařízení, resp. požadované časy na pohyby válců.

Příklad aplikace „Pohyb ECO“: Pomocí této aplikace můžete inteligentně šetřit stlačený vzduch, což se trvale vyplatí především v zařízeních s trvalým provozem.