Inovativní automatizační řešení –

Schüttgut

Ať jste výrobce nebo provozovatel zařízení, ať jde o hrubý nebo jemný sypký materiál: nabízíme Vám inovativní automatizační řešení Festo individuálně přizpůsobená vašim požadavkům a aplikacím pro Vaše procesy dávkování, přepravu, skladování, mísení a oddělování ‒ vše od jediného dodavatele. Navíc získáte další výhody plynoucí z digitalizacemodulární automatizace. Získáte jistotu, že budete kdykoliv v budoucnu moci svoje zařízení upravit tak, aby vyhovovalo novým požadavkům. 

Individuální automatizační řešení pro Vaše aplikace se sypkými materiály

Dávkování materiálu

Příklady aplikací s dávkováním materiálu:

 • dávkovací šneky
 • pneumatické ventily
 • dokování

Lépe s Festo:
Máme pro Vás vhodnou kombinaci automatizačních komponent, a umožníme Vám tak vysoce přesné dávkování. Od plně automatizovaných jednotek s uzavíracími klapkami, šnekových a přímočarých pohonů až po vhodné ventilové terminály u nás najdete inovativní a individuální řešení pro svůj dávkovací proces.

Festo Onlineshop

Optimální přizpůsobení komponentů pro vyšší efektivitu

Přizpůsobujeme komponenty optimálně Vašim požadavkům, a dosahujeme tak efektivního a vysoce kvalitního výsledku.

Komponenty Festo

 • jsou zvlášť robustní, s ochranou proti explozi a vhodné pro bezpečnostní obvody SIL,
 • snižují Vaše náklady na výrobky a instalaci až o 42 %,
 • jsou globální a dostupné od jediného dodavatele – včetně servisních služeb

Produkty pro vaši aplikaci sypkých hmot v katalogu on-line

Einzelventil und Ventilinsel

Samostatný ventil nebo ještě lépe ventilový terminál?

Procesy sypkých hmot můžete se společností Festo automatizovat pomocí dvou koncepcí: se samostatnými ventily nebo ventilovými terminály. Aktuálně jsou samostatné ventily na trhu dosud značně rozšířeny. V mnoha případech i tam, kde by nabízelo zřetelné výhody použití ventilových terminálů:

 • nižší investiční náklady
 • kompaktní konstrukce
 • doplňkové funkce, jako např. proporcionální ventily
 • přizpůsobivost díky komunikaci po průmyslové síti, snadná integrace a rozšiřitelnost
 • maximální disponibilita zařízení díky systémové diagnostice
 • nižší náklady na výrobky a instalaci až o 40 procent

Naše bílá kniha objektivně srovnává obě řešení

Modulare Automation

Modulární automatizace na principu stavebnice Lego

Platí i pro procesy sypkých hmot: inteligentní automatizační řešení zvyšují efektivitu a kvalitu výsledků výrobního zařízení. Abychom Vám mohli poskytnout přizpůsobivá řešení, individuálně a s možností jednoduché údržby, sázíme na modularizaci podle principu stavebnice Lego. Říkáme tomu: modulární automatizace.

Zatímco dříve bylo celé zařízení řízeno centrálně jediným procesním řídicím systémem, lze zařízení v případě modulární automatizace jednoduchým připojováním autonomně pracujících modulů téměř libovolně integrovat do stávajícího systému resp. rozšiřovat a přizpůsobovat. Vzhledem k přísnému dodržování a prosazování doporučení NAMUR „NE 148“ máte navíc jistotu, že se účinně zjednodušuje složitost a nákladovost Vašich zařízení a systémů.

Přehled nejdůležitějších výhod:

 • automatizované moduly pracují autonomně a jsou vzájemně propojeny
 • jednodušší software
 • řídicí systém je jednodušší
 • moduly mohou být standardizovány
 • zvyšování počtu namísto složitosti
 • jednoduché uvedení do provozu (plug and produce)

Více informací o modulární automatizaci v bílé knize

Příklad z praxe - společnost AZO „Decentralizované řízení v manipulaci sypkých hmot“

Festo Motion Terminal

Digitalizace s Festo Motion Terminal

Festo Motion Terminal umožňuje díky samostatnosti softwaru a hardwaru pomocí aplikací četné nové funkce, které výrazně přesahují dnešní běžné možnosti. Kde bylo dříve zapotřebí množství komponentů pro dosažení určitých funkcí – jako ventilů, tlakových snímačů nebo škrticích klapek – je nyní vše integrováno. Inteligentní senzorika pro řízení, regulaci, diagnostiku a úkoly s využitím samostatného učení šetří přídavné komponenty. Příslušnou funkci lze změnit stiskem tlačítka, protože funkce jsou decentralizovány do aplikací. To Vám zároveň umožňuje provozovat na svém zařízení přes Festo Motion Terminal řadu různých funkcí.

Přehled nejdůležitějších výhod:

 • samostatné řízení (monitoring) a prediktivní údržba
 • zlepšení energetické účinnosti (TCO)
 • menší náklady na životní cyklus
 • omezení prostojů
 • další možnosti digitalizace (VTEM, Dashboards atd.)

Zjistěte více o výhodách digitalizace

Příklad aplikace „Předvolba doby pohybu“: Nastavte přesný takt zařízení resp. jak rychle mají ventily spínat.

Příklad aplikace „Pohyb ECO“: Pomocí této aplikace můžete inteligentně šetřit stlačený vzduch, což se trvale vyplatí především v zařízeních s trvalým provozem.