Ochrana proti výbuchu

Plakát ‒ ochrana proti výbuchu

Globální ochrana proti výbuchu

Ochrana zařízení proti výbuchu je popsána v různých směrnicích po celém světě. Vysvětlíme, jak je třeba rozumět relevantním předpisům a tyto mezi sebou porovnáme.

Jednoduché vysvětlení ochrany proti výbuchu (plakát)

Směrnice na ochranu proti výbuchu

Směrnice 2014/34/EU (ATEX)

Směrnice ATEX 94/9/ES pro výrobky v prostředí s nebezpečím výbuchu stanovuje pravidla pro jejich uvádění na trh.

Více o směrnici ATEX