Test integrity v oblasti ultrafiltrace

Test integrity v oblasti ultrafiltrace

Pravděpodobně i u Vás již náleží ultrafiltrační zařízení při úpravě vody ke standardu. Hlavní součásti konstrukce jsou membrány. Pokud dojde k jejich netěsnosti, dostávají se do filtrátu nečistoty. Proto je třeba přesně sledovat rozdíl tlaku mezi přítokem a odtokem, aby bylo možné případné úniky zjistit co možná nejdříve. Společnost Festo pro tuto úlohu navrhuje používat automatizované, decentralizované řízení a sledování tlaku.

Automatizovaná kontrola a řízení

Ultrafiltrační zařízení, resp. membránovou filtraci dnes najdete jak ve vodárnách, tak i v průmyslové úpravě vody. Test výdrže na definovaném tlaku představuje osvědčenou metodu při kontrole integrity filtru. Pravidelný test předchází znečišťování filtrátu. K jednotlivým membránovým modulům se na dvě až tři minuty řízeně přivede stlačený vzduch a měří se pokles tlaku. Pokud se liší od požadované hodnoty, signalizuje netěsnost membrány.

Test integrity lze automatizovat způsobem, který se mezitím stal stejně ověřeným jako samotný test udržení tlaku. Klíčem k tomu je CPX/MPA Festo jako vzdálené vst./výst. s integrovanou pneumatikou. Můžete tak prostřednictvím karty s analogovými vstupy a přímého připojení na rozvod vzduchu snímat tlak. Získáte validní zkoušku těsnosti.

Kombinace CPX/MPA se přitom instaluje přímo v místě aplikace a lze ji snadno prostřednictvím běžných průmyslových sítí připojit k centrálnímu řízení. Kromě toho odpadají téměř veškeré nároky na kabeláž. Je zaručeno nepřetržité sledování procesu také pomocí vzdáleného přístupu a ochrana regulace tlaku před chybami obsluhy a nežádoucí manipulací.

V následujícím Vám ukážeme výhody oproti ručnímu nebo poloautomatickému testu. Cesta vede přímo k řešení společnosti Festo.

Porovnání efektivity testu integrity filtru

Nevýhody ručního postupu

V mnoha případech se výdrž na definovaném tlaku testuje ručně. Konvenční řešení: všechny ventily se ručně otevřou a zavřou. Také přiváděný tlak se musí nastavit ručně. Snímání, vyhodnocení a sledování probíhají také ručně. Tento postup však má rozhodující nevýhody: kromě nároků na personál vyvstává nutnost náročného sběru údajů. Tento postup je náchylný k chybám a lze jej pouze obtížně začlenit do řídicí struktury.

Částečné řešení v podobě poloautomatizovaného postupu

Některá zařízení pro úpravu vody jsou již částečně automatizovaná. Veškeré kroky v rámci testu výdrže na definovaném tlaku se nemusí vykonávat ručně. Prostřednictvím PLC probíhá automaticky také měření hodnot tlaku. Tlak se většinou musí nastavovat a regulovat ručně.

Výhody automatizovaného řešení

Kompletní automatizace, kterou můžete od nás získat ve formě terminálů CPX/MPA, je díky připojení koncových zařízení na karty se vstupy/výstupy jednoduchá a integrovaná do úrovně řízení PLC. To znamená: veškeré kroky v procesu jsou automatizovány. Regulace a měření tlaku probíhají přímo v terénu prostřednictvím integrovaných funkcí.

Poloautomatizovaný postup testu výdrže na definovaném tlaku

Plně automatické řešení zkoušky výdrže na tlaku Zvětšit

Výhody automatizace s CPX/MPA

Díky kombinaci elektrické a pneumatické techniky v jediném systému se vst./výst. Vám můžeme nabídnout inovativní řešení pro průběžné testy integrity v zařízeních na ultrafiltraci. Z toho profitují stejnou měrou provozovatelé i konstruktéři zařízení na úpravu vody:

  • Integrace: přímé propojení redukčních ventilů, snímání tlaku a digitálních výstupů vnitřní komunikací v terminálu klade minimální nároky na kabeláž. Hadice a elektrický kabel se signály jsou nutné pouze pro uzavírací ventily.
  • Bezpečnost:PLC určuje hladinu tlaku. Díky tomu je systém v porovnání s ručním nastavováním tlaku chráněn před chybnými zásahy ze strany obsluhy zařízení. Bezpečnost se ještě zvýší, pokud CPX/MPA nainstalujete do uzamčeného rozvaděče.
  • Účinnost: správné nastavení tlaku lze optimálně opakovat.
  • Sledování: snímání tlaku na jednotlivých membránových modulech je prostřednictvím přímého připojení velmi snadné.
  • Autonomie: CEC jako decentrální funkce řízení umožňuje vytvořit samostatný systém, který pracuje bezpečně i při chybách průmyslové sítě.
  • Správa: sběr a vyhodnocování dat probíhají jednoduše v nadřazeném řízení nebo decentrálně prostřednictvím systému Festo SCADA na CDPX. To platí také pro vzdálený přístup přes Internet nebo mobilní bezdrátovou síť.

A jak bylo řečeno: CPX/MPA může integrovat i další doplňková řešení.

MPA-S a terminály CPX

Ventilové terminály MPA-S s terminály CPX

Maximální modularita a přizpůsobivost! Rozhraní CPX na ventilových terminálech MPA vychází z interní komunikace CPX a sériově přenáší informace pro všechny elektromagnetické cívky a veškeré elektrické vstupy a výstupy.

Ventilové terminály MPA-S v katalogu

VPPM

Proporcionální redukční ventily VPPM

Nový rozměr v oblasti proporcionálních redukčních ventilů. Pro každou aplikaci vhodné parametry – jednoduchý výběr vhodné charakteristiky regulace ze tří připavených nastavení pouhým stiskem tlačítka. Spolehlivá regulace – prostřednictvím dvojstupňového regulačního okruhu s technologií Multi Sensor Control.

VPPM v katalogu