Průmysl výroby plochých obrazovek

Flachbildschirmindustrie

Rychle, šetrně, bezpečně a přesně: tyto vlastnosti charakterizují hospodárnou výrobu plochých obrazovek. Společnost Festo Vám dodá zajímavé výrobky i řešení pro jakýkoliv z Vašich požadavků, ať již se jedná o procesy povrchové úpravy plastů, tisk těsnění, oddělování nebo broušení hran.

Hlavní výhody projektu a řešení

Sanfter Vertikaltransport von Dünschichtmodulen mit Lösungen von Festo

Hladké a šetrné zvedání substrátů

Vertikální přeprava křehkých, těžkých tenkovrstvých modulů přestavuje problematickou výzvu: i přes vysokou pohybující se hmotnost musí být pohyb hladký a plynulý, aby se předešlo zlomení. Vysoká pohybující se hmotnost znamená, že klasické systémy s vřeteny často narazí na své hranice. Zvedací systémy od společnosti Festo tuto výzvu zvládají optimálně.

Výzva: velká hmotnost, maximální rychlost, rovnoměrný a plynulý pohyb

Tyto požadavky uspokojují zdvihací systémy od společnosti Festo. Díky šikovné kombinaci pneumatických a elektrických pohonů dochází k optimalizaci výhod obou technologií v rámci dané aplikace: pneumatické pohony DGC přebírají funkci vyvážení hmotnosti, zatímco elektrické pohony EGC s ozubeným řemenem pohyb přesně řídí. Tím je zajištěna rychlá a současně jemná přeprava skla.

  • Výhody dvou technologií od jediného dodavatele optimalizují vlastnosti dopravy materiálu
  • Významné zmenšení velikosti motorů a ovladačů v porovnání s řešeními využívajícími vřetena

Veškeré součásti pro zdvihací zařízení a přepravu ve svislém směru


Optimal angepasste Handlinglösung von Festo zum schnellen und genauen Dispensing

Dávkování: přesné a rychlé

Při nanášení stopy lepidla je vyžadována vysoká přesnost: příliš šetrné nanesení vodivého lepidla nezaručí dostatečný kontakt, příliš velké množství lepidla může naopak vést ke zkratům. Pro konkurenceschopnou výrobu je důležitým tématem také rychlost. Jelikož se mění také formáty skel, musí s nimi daná aplikace umět přizpůsobivě zacházet.

Přizpůsobivé, rychlé a přesné nanášení vodivého lepidla pomocí řešení od společnosti Festo

Optimálně přizpůsobené manipulační řešení rychlého a přesného dávkování

Dvě paralelně pracující a na sobě navzájem nezávisle polohované dávkovací hlavy nanášejí na tenkovrstvé články housenky lepidla. Díky přesnosti pohonů jsou housenky lepidla umisťovány s přesností až 0,2 milimetru. Délku pohybu, vzdálenost drah, recepty atd. lze libovolně programovat.

Exaktní a přesné: obě paralelně pracující dávkovací hlavy lze polohovat prostřednictvím dvou vzájemně nezávislých pohonů v ose X.

 

 


 

Kühlprozesse in der Flachbildschirm und Solarmodulfertigung

Řízení průtoku chladicích médií ve výrobě solárních panelů a plochých obrazovek

Při výrobě vícevrstvých solárních modulů nebo plochých obrazovek vzniká teplo, a proto je u těchto procesů nezbytné chlazení. Problematickým úkolem je v této souvislosti spolehlivá kontrola nad průtokem, tlakem a teplotou chladicího média. Např. u procesů vakuového nanášení vrstev je potřeba chlazení vývěv, generátorů a samotné procesní komory.

Váš cíl:

  • spolehlivý a účinný chladicí systém
  • spolehlivé řízení chladicího procesu
  • nízké nároky na konstrukci, uvedení do provozu a provoz

Náš přínos:

  • všechny nezbytné součásti k řízení chladicího procesu od společnosti Festo jako jediného dodavatele
  • velmi robustní a spolehlivé součásti a systémy
  • systémová řešení připravená k přímé montáži – kompletně sestavená a otestovaná

Další informace:

Kompetence z jediného zdroje – ventily pro média v automatizaci výroby

Všechny součásti pro rozvod médií v katalogu

Příklad řešení: rozvod vody pro chlazení

U této aplikace je důležité:

  • Spolehlivá kontrola nad průtokem, tlakem a teplotou chladicího média v systému
  • Nabídka systémového řešení
 
Hlavní součásti
1 jednotka s kulovým kohoutem s pohonem VZBM
2 ventilový terminál CPX-MPA
3 ventil se šikmým sedlem VZXF
4 snímač průtoku SFAW/SPAW
5 regulátor tlaku LR (k vyfukování vedení)
6 senzory SFAW/SPAW
7 kulové kohouty VZBD/VZBE/VZBF/VAPB
8 ventily VZXF, VZXA, VZWF, VZWM
9 terminál CPX

Novinky pro průmysl výroby plochých obrazovek

Ovladače pro servomotory CMMT-AS

Ovladače pro servomotory CMMT-AS

Se softwarem Festo Automation Suite uvedete svůj systém do provozu během několika minut: ovladače pro servomotory CMMT-AS - cenově výhodné, prostorově úsporné a neuvěřitelně výkonné, s možností snadné a rychlé integrace do komunikačních struktur využívajících průmyslové sítě vycházející z Ethernetu.

Více o CMMT-AS

Servomotory EMMT-AS

Servomotory EMMT-AS

Výjimečně výkonné a vysoce dynamické střídavé synchronní servomotory pro náročné průmyslové aplikace. Velmi dobře se regulují a dosahují vysoké přesnosti dráhy při polohovacích úlohách, vyznačují se inovativním připojením jediným kabelem (OCP One-Cable-Plug).

Více informací o EMMT-AS

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGC

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGC

S cenově výhodnou řadou pohonů ELGC dosáhnete nejkompaktnějších rozměrů a optimálního využití instalačního prostoru – např. při manipulaci s malými součástmi nebo ve stolních aplikacích.

Více o ELGC

Ventilové terminály VTOC

Ventilové terminály VTOC

Ideální jako řídicí ventily pro plynové skříně a kompaktní zařízení v polovodičovém a procesním průmyslu. A navíc větší bezpečnost díky možnosti Interlock. Řízení prostřednictvím vícepólového konektoru nebo po průmyslové síti. VTOC lze rovněž ovládat pomocí komunikace IO-Link®.

Více informací o VTOC

Přímočaré pohony DGC

Přímočaré pohony DGC

Polohovací pohony s excentrickým těsnicím systémem pro dlouhé zdvihy bez omezení a prakticky bez jakýchkoliv netěsností.

Více o informací o DGC