Průmysl výroby plochých obrazovek

Flachbildschirmindustrie

Rychle, šetrně, bezpečně a přesně: tyto vlastnosti charakterizují hospodárnou výrobu plochých obrazovek. Společnost Festo Vám dodá zajímavé výrobky i řešení pro jakýkoliv z Vašich požadavků, ať již se jedná o procesy povrchové úpravy plastů, tisk těsnění, oddělování nebo broušení hran.

Plynulé a citlivé zdvihání substrátů

 

Přeprava křehkých a těžkých tenkovrstvých modulů ve svislém směru představuje složitý úkol. I přes velikou hmotnost zátěže, jíž se pohybuje, je nezbytné dodržovat plynulý a stálý pohyb, aby se zamezilo poškození. Klasické systémy s vřetenem často při vysokých zátěžích dosahují svých hranic použitelnosti. Zdvihací systémy od společnosti Festo si s tímto složitým úkolem hravě poradí.

Výzva: velká hmotnost, maximální rychlost, rovnoměrný a plynulý pohyb

Tyto požadavky uspokojují zdvihací systémy od společnosti Festo. Díky šikovné kombinaci pneumatických a elektrických pohonů dochází k optimalizaci výhod obou technologií v rámci dané aplikace: pneumatické pohony DGC přebírají funkci vyvážení hmotnosti, zatímco elektrické pohony EGC s ozubeným řemenem pohyb přesně řídí. Tím je zajištěna rychlá a současně jemná přeprava skla.

  • Výhody dvou technologií od jediného dodavatele optimalizují vlastnosti dopravy materiálu
  • Významné zmenšení velikosti motorů a ovladačů v porovnání s řešeními využívajícími vřetena

Veškeré součásti pro zdvihací zařízení a přepravu ve svislém směru

 

 


 

Dávkování: přesně a rychle

Optimal angepasste Handlinglösung von Festo zum schnellen und genauen Dispensing

 

Při nanášení kapek lepidla je vyžadována vysoká přesnost, neboť pokud je vodivé lepidlo naneseno příliš rozptýleně, nemusí se dosáhnout dostatečného kontaktu, zatímco příliš velké množství lepidla může mít za následek vznik zkratů. Pro konkurenceschopnou výrobu je důležitým faktorem rovněž rychlost. Jelikož se formát skla mění, musí být zařízení schopné se mu při zpracování přizpůsobit.

Přizpůsobivé, rychlé a přesné dávkování vodivého lepidla pomocí řešení od společnosti Festo

Kompletně uzpůsobené manipulační řešení pro rychlé a přesné dávkování

Dvě souběžně pracující dávkovací hlavy, které lze polohovat nezávisle na sobě, nanášejí kapky lepidla na tenkovrstvý článek. Díky přesnosti pohonů jsou kapky lepidla nanášeny s odchylkou do 0,2 milimetru. Délka kapek, mezery mezi nimi, složení atd. - vše lze naprogramovat podle potřeby.

Přesně a pečlivě: dvě souběžně pracující dávkovací hlavy lze polohovat nezávisle na sobě prostřednictvím nezávisle řízených pohonů v ose x.

Sledujte průtok chladicího média v procesu výroby solárních a plochých panelů

Kühlprozesse in der Flachbildschirm und Solarmodulfertigung

Proces výroby vícevrstvých solárních modulů a plochých panelů vytváří teplo, a proto musí být do systému zabudován chladicí systém. Výzvou k vyřešení je umožnit spolehlivé sledování průtoku, tlaku a teploty chladicího média. V procesech vakuového potahování musí být například chlazeny vývěvy, generátory a samotná procesní komora.

 

Váš cíl:

  • Spolehlivý, účinný chladicí systém
  • Spolehlivé sledování chladicího procesu
  • Menší námaha a náklady na vývoj, uvedení do provozu a provoz

 

Naše řešení:

  • Festo: Váš dodavatel s kompletním sortimentem součástí nezbytných k řízení Vašeho procesu chlazení
  • Výjimečně odolné a spolehlivé součásti a systémy
  • Systémy připravené k přímé montáži – zcela sestavené a testované

 

Další informace:

Odborné znalosti z jediného zdroje – ventily pro média v rámci automatizace výroby

Všechny součásti pro rozvody médií v katalogu

Příklad řešení: rozvod vody pro chlazení

U této aplikace je důležité:

  • Spolehlivá kontrola nad průtokem, tlakem a teplotou chladicího média v systému
  • Nabídka systémového řešení
 
Hlavní součásti
1 jednotka s kulovým kohoutem s pohonem VZBM
2 ventilový terminál CPX-MPA
3 ventil se šikmým sedlem VZXF
4 snímač průtoku SFAW/SPAW
5 regulátor tlaku LR (k vyfukování vedení)
6 senzory SFAW/SPAW
7 kulové kohouty VZBD/VZBE/VZBF/VAPB
8 ventily VZXF, VZXA, VZWF, VZWM
9 terminál CPX

Novinky pro průmysl výroby plochých obrazovek

Ovladače pro servomotory CMMT-AS

Ovladače pro servomotory CMMT-AS

Se softwarem Festo Automation Suite uvedete svůj systém do provozu během několika minut: ovladače pro servomotory CMMT-AS - cenově výhodné, prostorově úsporné a neuvěřitelně výkonné, s možností snadné a rychlé integrace do komunikačních struktur využívajících průmyslové sítě vycházející z Ethernetu.

Více o CMMT-AS

Servomotory EMMT-AS

Servomotory EMMT-AS

Výjimečně výkonné a vysoce dynamické střídavé synchronní servomotory pro náročné průmyslové aplikace. Velmi dobře se regulují a dosahují vysoké přesnosti dráhy při polohovacích úlohách, vyznačují se inovativním připojením jediným kabelem (OCP One-Cable-Plug).

Více informací o EMMT-AS

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGC

Pohony s vřetenem nebo ozubeným řemenem ELGC

S cenově výhodnou řadou pohonů ELGC dosáhnete nejkompaktnějších rozměrů a optimálního využití instalačního prostoru – např. při manipulaci s malými součástmi nebo ve stolních aplikacích.

Více o ELGC

Ventilové terminály VTOC

Ventilové terminály VTOC

Ideální jako řídicí ventily pro plynové skříně a kompaktní zařízení v polovodičovém a procesním průmyslu. A navíc větší bezpečnost díky možnosti Interlock. Řízení prostřednictvím vícepólového konektoru nebo po průmyslové síti. VTOC lze rovněž ovládat pomocí komunikace IO-Link®.

Více informací o VTOC

Přímočaré pohony DGC

Přímočaré pohony DGC

Polohovací pohony s excentrickým těsnicím systémem pro dlouhé zdvihy bez omezení a prakticky bez jakýchkoliv netěsností.

Více o informací o DGC