Solární průmysl

Pro zajištění potřeb rostoucího trhu se solárními zařízeními a cenově atraktivní nabídky je výroba solárních modulů vysoce automatizovaná. Festo proto nabízí automatizační řešení pro kompletní procesní řetězec.

Rychlé a spolehlivé přemisťování pomocí vysokorychlostního portálu H  

Optimiert für das Handling von Solarzellen und Wafern: das High Speed H-Portal von Festo

Křehké plátky se musí velmi často přemisťovat. Během přechodu z jedné vžrobní operace do druhé jsou odebírány z jednoho stroje a podávány dále k dalšímu opracování.
Aby se co nejvíce zvýšil výstupní výkon, musí být pohyb rychlý, spolehlivý a přesný
Plátků je třeba se dotýkat co nejjemněji, aby nebyly vystaveny jakémukoli „napětí“.
Na jejich světlocitlivé ploše nesmí zůstat žádné zbytky po dotyku, aby mohly ideálně využívat dopadajícího světla. Proces přemisťování je doplněn o neustálé sledování bez negativního vlivu na výkon procesu.

 

Ideální řešení této úlohy poskytuje oceněný portál H:

Je zkonstruován pro manipulaci se solárními články a plátky a pokrývá pravoúhlou pracovní oblast až se 4 stupni volnosti. K přepravě křehkých plátků bylo uzpůsobeno Bernoulliho chapadlo. To umožňuje citlivé přemístění s omezeným dotykem. Integrovaný inteligentní kamerový systém sleduje, zda nejsou plátky poškozené a zda jsou správně orientované.

       

Více o vysokorychlostním portálu H

H-Portal

Šetrný a bezpečný úchop

Použití: během výroby se plátky neustále a spolehlivě uchopují, aby je bylo možné přemisťovat mezi jednotlivými výrobními operacemi. Je vyžadováno vysoké tempo, aby byly výrobní náklady udržovány na co nejnižší úrovni, ale také šetrná manipulace, neboť plátky se nesmí poškodit.

Výzva: v čím pokročilejším stádiu výroby se plátky nachází, tím vyšší je jejich hodnota daná postupným zpracováním. Proto je vhodná technologie úchopu ve správném okamžiku rozhodující technologií pro manipulaci a rovněž pro snížení investičních nákladů na stroje a nákladů na energie.

 

Spolehlivý a v zásadě bezdotykový úchop pomocí Bernoulliho chapadel od společnosti Festo

Úchop pomocí přísavek Bernoulli

Jakékoli stíny na plátcích omezuí výkon následně vytvořených solárních článků. Tato zastínění jsou často tvořena stopami, které zbydou na povrchu plátků po jejich uchopení. Bernoulliho přísavky uchopí plátky téměř bez dotyku a spolehlivě je přemístí. V porovnání s vakuovými přísavkami využívá Bernoulliho přísavka čistý stlačený vzduch. Tento vzduch je vytlačován tenkou kruhovou mezerou. Prouděním je vytvářen sací účinek, který plátek zdvihne jemně, ale spolehlivě a nezanechává na destičce žádné zbytkové stopy. V závislosti na daném použití jsou k dispozici volitelné vložky z ušlechtilé oceli, polymeru, PEEK nebo hliníku. Vyspělé řešení pro uchopování cenných solárních článků. 

Vložky do přísavek OASI od společnosti Festo: ochrana proti nasátí a poškození křehkých obrobků

Úchop přísavkou se sacími vložkami

Sací vložky OASI zajišťují ochranu proti nasátí a poškození křehkých obrobků. V kombinaci s vhodnou vakuovou přísavkou se jedná o kompletní řešení pro spolehlivé odebírání a sledování plátků. Toto řešení s nízkými náklady je ideálně vhodné pro manipulaci se surovými plátky, například pro podávací stanici na počátku linky na výrobu článků.

 • Zvětšená dotyková plocha zabraňuje nasátí křehkých obrobků
 • Zabraňuje znečištění ventilu
 • Nízké investiční náklady a náklady na energii

Sledujte průtok chladicího média v procesu výroby solárních a plochých panelů

Kühlprozesse in der Flachbildschirm und Solarmodulfertigung

Proces výroby vícevrstvých solárních modulů a plochých panelů vytváří teplo, a proto musí být do systému zabudován chladicí systém. Výzvou k vyřešení je umožnit spolehlivé sledování průtoku, tlaku a teploty chladicího média. V procesech vakuového potahování musí být například chlazeny vývěvy, generátory a samotná procesní komora.

 

Váš cíl:

 • Spolehlivý, účinný chladicí systém
 • Spolehlivé sledování chladicího procesu
 • Menší námaha a náklady na vývoj, uvedení do provozu a provoz

 

Naše řešení:

 • Festo: Váš dodavatel s kompletním sortimentem součástí nezbytných k řízení Vašeho procesu chlazení
 • Výjimečně odolné a spolehlivé součásti a systémy
 • Systémy připravené k přímé montáži – zcela sestavené a testované

 

Další informace:

Odborné znalosti z jediného zdroje – ventily pro média v rámci automatizace výroby

Všechny součásti pro rozvody médií v katalogu

Příklad řešení: rozvod vody pro chlazení

U této aplikace je důležité:

 • Spolehlivá kontrola nad průtokem, tlakem a teplotou chladicího média v systému
 • Nabídka systémového řešení
 
Hlavní součásti
1 jednotka s kulovým kohoutem s pohonem VZBM
2 ventilový terminál CPX-MPA
3 ventil se šikmým sedlem VZXF
4 snímač průtoku SFAW/SPAW
5 regulátor tlaku LR (k vyfukování vedení)
6 senzory SFAW/SPAW
7 kulové kohouty VZBD/VZBE/VZBF/VAPB
8 ventily VZXF, VZXA, VZWF, VZWM
9 terminál CPX

Novinky pro solární průmysl

Vysokorychlostní H-portály ECXH

vysokorychlostní H-portály ECXH

rychlá a spolehlivá přeprava plátků

Kartézský manipulátor Pick and Place pro nejvyšší dynamiku a efektivní provoz do max. 95 úchopů/min. Umožňuje přesné polohování při vysokém zrychlení a při krátkých prodlevách a rovněž s minimálními otřesy.

Více informací o EXCH

Bernoulliho chapadla OGGB

Bernoulliho chapadla OGGB

šetrná a rychlá přeprava plátků a solárních článků

Mimořádná šetrnost díky vzduchovému polštáři: přemisťování nebo přeprava ke kontrole povrchu. Velká přísavná síla díky Bernoulliho efektu - bez potřeby sání (např. vývěvou).

Více informací o OGGB

Hotová řešení připravená k přímé montáži

Upevňovací deska připravená k přímé montáži

Řešení připravená k přímé montáži

Individuálně vytvořená pro Vaši aplikaci.

To šetří Váš čas a nároky na instalaci.

 • Manipulační systémy
 • Rozvaděče
 • Montážní desky
 • Výrobkové moduly

Více o řešeních připravených k přímé montáži