Solární průmysl

Pro zajištění potřeb rostoucího trhu se solárními zařízeními a cenově atraktivní nabídky je výroba solárních modulů vysoce automatizovaná. Festo proto nabízí automatizační řešení pro kompletní procesní řetězec.

Hlavní výhody projektu a řešení

Optimiert für das Handling von Solarzellen und Wafern: das High Speed H-Portal von Festo

Rychlé a bezpečné přemisťování pomocí vysokorychlostního H portálu

Křehké plátky se musí často přemisťovat. Při přechodu od jednoho výrobního kroku k dalšímu se vyjímají z jednoho stroje a přivedou se k dalšímu kroku zpracování. Aby se co nejvíce zvýšil výstupní výkon, musí se tak dít s nejvyšší možnou rychlostí a současně spolehlivě a přesně.

Plátků je třeba se dotýkat co nejjemněji, aby nebyly vystaveny jakémukoli „napětí“. Na jejich světlocitlivé ploše nesmí zůstat žádné zbytky po dotyku, aby mohly ideálně využívat dopadající světlo. Proces přemisťování je doplněn o neustálé kontroly bez negativního vlivu na výkon procesu.

Optimální řešení pro tuto úlohu nabízí oceněný vysokorychlostní H portál:

H portál určený pro manipulaci se solárními články a plátky pokrývá pravoúhlý pracovní prostor s až 4 stupni volnosti. Bernoulliho chapadlo je optimalizováno pro přepravu křehkých plátků. Umožňuje téměř bezdotykovou a šetrnou přepravu. Integrovaný inteligentní kamerový systém sleduje, zda nejsou plátky poškozené a zda jsou správně orientované.

Více informací o vysokorychlostních H portálech EXCH

EXCH v katalogu

 

 


H-Portal

Šetrný a bezpečný úchop

Použití: během výroby se plátky neustále a spolehlivě uchopují, aby je bylo možné přemisťovat mezi jednotlivými výrobními operacemi. Je vyžadováno vysoké tempo, aby byly výrobní náklady udržovány na co nejnižší úrovni, ale také šetrná manipulace, neboť plátky se nesmí poškodit.

Výzva: v čím pokročilejším stádiu výroby se plátky nachází, tím vyšší je jejich hodnota daná postupným zpracováním. Proto je vhodná technologie úchopu ve správném okamžiku rozhodující technologií pro manipulaci a rovněž pro snížení investičních nákladů na stroje a nákladů na energie.

 

Spolehlivý a bezdotykový úchop pomocí Bernoulliho chapadel od společnosti Festo

Úchop pomocí Bernoulliho chapadel OGGB

Bernoulliho chapadlo OGGB uchopuje plátky téměř bez dotyku a spolehlivě je přepravuje mezi jednotlivými kroky. Na rozdíl od vakuových přísavek funguje Bernoulliho přísavka s čistým stlačeným vzduchem. Ten je vytlačován ven přes maličkou kruhovou štěrbinu, přičemž vytváří sací efekt, jehož pomocí se plátek jemně, ale bezpečně nadzdvihne – aniž by na něm vznikly jakékoliv pozůstatky.

Sací vložky OASI od společnosti Festo: ochrana před nasátím a poškozením křehkých obrobků

Úchop přísavkami se sacími vložkami OASI

Sací vložky OASI představují ochranu před nasátím a poškozením křehkých výrobků. V kombinaci s vhodnou vakuovou přísavkou a vakuovým ejektorem se jedná o kompletní řešení pro spolehlivé odebírání a manipulaci s plátky. Toto řešení s nízkými náklady je ideálně vhodné pro manipulaci se surovými plátky, například pro podávací stanici na počátku linky na výrobu článků.

 

 


Kühlprozesse in der Flachbildschirm und Solarmodulfertigung

Řízení průtoku chladicích médií ve výrobě solárních panelů a plochých obrazovek

Při výrobě vícevrstvých solárních modulů nebo plochých obrazovek vzniká teplo, a proto je u těchto procesů nezbytné chlazení. Problematickým úkolem je v této souvislosti spolehlivá kontrola nad průtokem, tlakem a teplotou chladicího média. Např. u procesů vakuového nanášení vrstev je potřeba chlazení vývěv, generátorů a samotné procesní komory.

Váš cíl:

 • spolehlivý a účinný chladicí systém
 • spolehlivé řízení chladicího procesu
 • nízké nároky na konstrukci, uvedení do provozu a provoz

Náš přínos:

 • všechny nezbytné součásti k řízení chladicího procesu od společnosti Festo jako jediného dodavatele
 • velmi robustní a spolehlivé součásti a systémy
 • systémová řešení připravená k přímé montáži – kompletně sestavená a otestovaná

Další informace:

Kompetence z jediného zdroje – ventily pro média v automatizaci výroby

Všechny součásti pro rozvod médií v katalogu

Příklad řešení: rozvod vody pro chlazení

U této aplikace je důležité:

 • Spolehlivá kontrola nad průtokem, tlakem a teplotou chladicího média v systému
 • Nabídka systémového řešení
 
Hlavní součásti
1 jednotka s kulovým kohoutem s pohonem VZBM
2 ventilový terminál CPX-MPA
3 ventil se šikmým sedlem VZXF
4 snímač průtoku SFAW/SPAW
5 regulátor tlaku LR (k vyfukování vedení)
6 senzory SFAW/SPAW
7 kulové kohouty VZBD/VZBE/VZBF/VAPB
8 ventily VZXF, VZXA, VZWF, VZWM
9 terminál CPX

Novinky pro solární průmysl

Vysokorychlostní H-portály ECXH

vysokorychlostní H-portály ECXH

rychlá a spolehlivá přeprava plátků

Kartézský manipulátor Pick and Place pro nejvyšší dynamiku a efektivní provoz do max. 95 úchopů/min. Umožňuje přesné polohování při vysokém zrychlení a při krátkých prodlevách a rovněž s minimálními otřesy.

Více informací o EXCH

Bernoulliho chapadla OGGB

Bernoulliho chapadla OGGB

šetrná a rychlá přeprava plátků a solárních článků

Mimořádná šetrnost díky vzduchovému polštáři: přemisťování nebo přeprava ke kontrole povrchu. Velká přísavná síla díky Bernoulliho efektu - bez potřeby sání (např. vývěvou).

Více informací o OGGB

Hotová řešení připravená k přímé montáži

Montážní deska připravená k přímé montáži

Kompletní montážní desky do rozvaděčů pro pily na plátky: smontované, propojené hadicemi a kabely, otestované a zdokumentované

Individuálně vyrobené pro Vaši aplikaci.

Ušetříte čas a snížíte náročnost instalace.

 • manipulační systémy
 • rozvaděče
 • montážní desky
 • sestavy

Více o řešeních připravených k přímé montáži