Výrobky Festo pro čistý prostor

V dřívějších dobách jen málo oborů vyrábělo v čistém prostoru – dnes se s takovou výrobou setkáváme nejen při výrobě elektroniky a fotovoltaických zařízení, lékařské technice nebo polovodičovém průmyslu. Mnohá další odvětví potřebují rovněž součásti, které jsou vhodné k použití v čistém prostoru. Nejdůležitější z nich najdete zde.

Které výrobky má společnost Festo pro čistý prostor?

V čistém prostoru třídy ISO 7 můžete používat veškeré válce, ventily, chapadla a pohony, všechny manipulační, vakuové a pneumatické systémy, čidla, filtry, redukční ventily a šroubení z více než 80 řad výrobků Festo. Většina z nich je vhodná také pro třídu 6 a 5, mnohé dokonce pro třídu 4. Kdykoli je možné připravit individuálně uzpůsobená speciální řešení.

Výrobky Festo podle třídy čistoty prostoru
Výrobky Festo podle třídy čistoty prostoru

Klepnutím zvětšíte zobrazení

Jaké výrobky Festo jsou vhodné pro použití v čistém prostoru?

Festo dodává vhodné výrobky pro všechny třídy čistoty prostoru:

Pro třídu ISO 4 až 9 lze používat mnoho našich sériových výrobků. Výhody pro Vás: osvědčená kvalita a krátké dodací lhůty za příznivou cenu.

Pro třídu ISO 1 až 3 jsou možná zvláštní řešení.

 

Třída čistoty prostoru 7–9: kompletní sortiment Festo

Téměř všechny výrobky Festo lze používat v čistém prostoru třídy 7 nebo vyšší.

 

Třída čistoty prostoru 4–6: speciálně pro třídy ISO 4–6 testované sériové výrobky

Vybrané výrobky ze standardního sortimentu se testují pro použití v čistém prostoru. Mnoho našich výrobků je vhodných pro třídy ISO 4–6. 

 

Výrobky pro třídu ISO 4

Výrobky pro třídu ISO 5

Výrobky pro třídu ISO 6

 

Třída čistoty prostoru 1–3: zvláštní výroba pro třídy ISO 1–3

Tyto výrobky se vyrábějí na zakázku a následně přecházejí do výroby blízké sériové výrobě.

 

Má společnost Festo pro čistý prostor pouze standardní výrobky?

V žádném případě. Jsou případy použití, u kterých standardní řešení nestačí. Například tehdy, jsou-li požadavky na čistotu natolik náročné, že do úvahy připadá pouze speciální řešení. I zde můžeme pomoci – často postačí jednoduchá úprava. Nejlépe se v těchto případech obracejte přímo na naše odborníky.

Individuálně přizpůsobená speciální řešení

Máme přes 20 let zkušeností s čistým prostorem a naši konstruktéři soustavně přizpůsobují standardní výrobky tak, aby byly vhodné k použití v souladu s třídou 4 podle ISO 14664 nebo podle přísnějších požadavků.

Osvědčila se koncepce dvojstupňového poradenství: vyslechneme Vás a společně s Vámi projdeme zadání úlohy. Často lze vysoce citlivé zóny izolovat tak, aby mimo ně dostačovala třída ISO 5 nebo 6. Vše ostatní dostanou na stůl naši projektanti, kteří Vám předloží návrh řešení s odpovídající nabídkou.

Tipy pro konstrukci v čistém prostoru

Koncové spínače

Koncové spínače

Při připojování koncových spínačů na dvojčinné válce musíte dbát na to, aby se kabely nemohly pohybovat a nemohly se otírat o sebe navzájem nebo o jiné provozní prostředky.

Tlumení válců

Tlumení válců

Zamezte prudkým nárazům v koncové poloze – k dispozici jsou tlumení válců. Nastavitelné, resp. samočinně nastavitelné varianty PPV a PPS významně omezují emise unikajících částic.

Jednočinné válce

Jednočinné válce

Nepoužívejte jednočinné válce, neboť přes odvětrání se pevné částice dostávají do okolního prostředí. Také těsnění pístnice je u dvojčinných válců podstatně silnější.

Měchové pohony

Měchové pohony

Šroubení pro válce jsou při správné montáži bez jakékoli netěsnosti [1]. Těsnění pístnice oproti tomu zůstává konstrukčně zdrojem unikajících částic – pomoci mohou měch nebo odsávání podtlakem [2].

Mechanický otěr

Mechanický otěr

Z důvodu mechanického otěru byste se měli vyhnout použití kloubových koncovek [1], vidlicových koncovek, pružných spojek, pružných spojek, nebo dokonce kyvných přírub [2]. Dbejte na to, aby nedocházelo k pohybu nebo otěru hadic.

Vakuové aplikace

Vakuové aplikace

V případě vakuových aplikací sáhněte nejlépe po našem portfoliu otočných pohonů. Důvod: rotační pohony lze snáze utěsnit než přímočaré pohony a proto jsou vhodnější.

Úprava stlačeného vzduchu

Úprava stlačeného vzduchu

U úpravy stlačeného vzduchu by se měl jemný prach a veškeré nečistoty filtrovat v několika stupních. Pro čistý prostor doporučujeme používat kaskádu filtrů s jemností filtrace 40 µm [1], 5 µm [2] a 1 µm [3].

Odvětrání vzduchu

Odvětrání vzduchu

Odvětrání řídicího tlaku pro ventily nemá téměř žádný význam [1]. Oproti tomu odvětrání ventilů se musí svést a nesmí přes tlumiče hluku pronikat do čistého prostoru [3]. Při správné montáži jsou šroubení bez netěsností [2].

Pohony s vřetenem

Pohony s vřetenem

Pohony s vřetenem jsou pro čistý prostor vhodnější než pohony s ozubeným řemenem: Dochází u nich k menšímu otěru a vylučují menší množství pevných částic. Vedle toho jsou vřetena mazána a tím na sebe vážou nečistoty z otěru.

Energetické řetězy

Energetické řetězy

Běžné energetické řetězy přestavují v čistém prostoru kritickou součást. Existují sice speciální energetické řetězy do čistého prostoru, ale je lepší již při konstrukci umisťovat manipulační zařízení pod výrobek.

A v neposlední řadě: vhodnost použití v čistém prostoru u společnosti Festo vždy znamená, že vycházíme z uzavřených a kontrolovaných pneumatických systémů – bez úniků a bez toho, aby odvětrávabný vzduch unášel pevné částice do okolního prostředí.

Naše součásti nejsou výslovně vhodné pro dopravu (s hadicemi a šroubeními) nebo spínání (pomocí ventilů) čistého vzduchu! Jedinými výjimkami jsou naše jemné a velmi jemné filtry, které v závislosti na jemnosti filtrace poskytují velmi čistý vzduch.