VARAN

Logo VARAN

VARAN je „pravá“ v reálném čase pracující síť Ethernet pro průmyslovou automatizaci. Výkonná síť spojuje zcela ve smyslu Průmyslu 4.0 různá zařízení, stroje a součásti od úrovně řízení až po nejmenší čidla, navíc důsledně v reálném čase. Díky své přizpůsobivé topologii a zaručenému zabezpečení dat je síť VARAN použitelná všude tam, kde jsou kladeny nejvyšší požadavky na přizpůsobivost a disponibilitu technologie. Nepotvrzená hlášení se opakují ještě v témže přenosovém cyklu.

K oficiálním webovým stránkám organizace uživatelů sítě VARAN

Výrobky Festo s technologií VARAN – uzel sítě CTEU

Uzel sítě CTEU

CTEU je mnohostranně použitelný, vyznačuje se snadnou manipulací a spojuje ventilovou techniku od společnosti Festo ideálním způsobem s prostředím sítě. S technologií VARAN získává úspěšná koncepce CTEU nyní komunikaci vycházející ze sítě Ethernet a pracující v reálném čase pro nejkratší časy cyklů a minimální synchronizační odchylky.

 

 

VARAN v katalogu

Informace o CTEU VARAN