Technické podrobnosti k letmým pohonům ELCC

Funkce a velikosti

 • letmé pohony se standardně upevňují za saně
 • profil pohonu se přesouvá do pracovního prostoru a následně opět ustupuje
 • libovolná poloha motoru (4× po 90°) a sady pro jeho upevnění (axiálně a paralelně) s možností dodatečné změny
 • pohyb pohonu ve svislém nebo vodorovném směru
 • velikost / max. jmenovitý zdvih [mm]: 60/1300, 70/1500, 90/2000, 110/2000

 

 

 

Poloha motoru

 • libovolný směr upevnění - nahoru nebo dolů
 • upevnění v axiálně, paralelně nebo kolmo k pohonu
 • orientace motoru 4 × 90°
 • možnost dodatečné změny
 • volitelně sady pro upevnění motorů jiných výrobců

 

 

 

Varianty ozubených řemenů

 • možnost použití širších ozubených řemenů pro větší síly a dynamiku
 • 3 volitelné možnosti materiálů

‒ standardní ozubený řemen s dlouhou životností, z polychloroprenu výztuženého skleněnými vlákny
‒ ozubený řemen z polyuretanu s ocelovými výztuhami pro použití v balení v potravinářském průmyslu
‒ povrstvený ozubený řemen z polyuretanu s dlouhou životností pro větší odolnost mazivům, např. v obráběcích strojích

 

 

 

Koncová zařízení

Elektrická a pneumatická koncová zařízení

 • Jednoduše připevnit – výhodně a rychle, přímo z katalogu

Elektrické otočné moduly ERMB

 • otočné pohony s libovolným úhlem otáčení >360°

Paralelní chapadla HGPT-B

 • robustní chapadla s vedením tvaru T se silou úchopu až 6 300 N

Kyvné pohony DRRD

 • úhel kyvu až 200°, velká nosnost

příruba pro montáž na roboty

 • rozhraní pro průmyslové roboty podle ISO 9409-1

 

 

 

Snímání poloh

Inkrementální odměřování polohy

 • bezdotykové snímání polohy s rozlišením 2,5 μm
 • přímé sledování pro bezpečnostní dvoukanálová řešení
 • vyšší přesnost polohy, neboť případná elasticita pohybu je eliminována ovladačem servopohonu

Indukční bezdotykové spínače

 • pro referenční pohyb nebo pro snímání koncových poloh
 • bezdotykové spínače SIEN-M8 s výstupem PNP nebo NPN
 • možnost instalace sooučasně s odměřováním polohy

 

 

 

Brzda

 • pro bezpečné zadržení zátěže
 • čelisti brzdy svírají prostřednictvím pružin přímo vodicí lištu – uvolňují se a udržovují v otevřeném stavu stlačeným vzduchem
 • upnutí pohonu v klidovém stavu pro udržení v dané poloze bez přívodu energie, při výpadku napájení nebo poškození vedení
 • dvojnásobná přídržná síla: s druhými saněmi a druhou brzdou
 • vhodné pouze pro nouzové brzdění
 • brzda je volitelná u velikostí 70, 90 a 110
 • nelze v kombinaci s profukem vzduchem

 

 

 

Profuk vzduchem

 • přívod profuku vzduchem do prostoru s kuličkovými oběžnými ložisky
 • minimalizuje množství částeček, které proniknou do pohonu, např. v prašném prostředí nebo na obráběcích strojích

 

 

 

Tlumiče nárazů

 • v případě pádu tlumí náraz pohonu na doraz
 • brání poškození během seřizování, tlumí krátké pády v případě svisle upevněných pohonů bez proudu

 

 

 

Přídavné saně

 • prodlužují vedení, zvyšují tuhost při delším zdvihu a nosnost, zvláště při pohybu ve vodorovném směru
 • omezují otřesy a významně zkracují dobu pro uklidnění otřesů po zastavení pohybu

 

 

 

Centrální mazání

 • 2 maznice pro mazání vodicích pouzder
 • alternativně připojení k centrálnímu mazání
 • vhodné pro oleje a tuky