Zarážkové válce DFST

Zarážkové válce DFST

Zarážky plní čtyři cíle: při pohybu zboží s rychlými cykly, pokud se spojuje mnoho přívodních tras do hlavního proudu, nebo když se hlavní proud dělí do mnoha odboček. Zde lze s výhodou použít zarážkové válce DFST.

Možnost výměny

  • Kladky z polymeru nebo oceli: volitelně s tichým chodem nebo robustní
  • Snadná výměna tlumiče jednoduchým našroubováním za pomoci seřizovací pomůcky / seřizovací měrky (prostřednictvím seřizovací pomůcky lze seřízené nastavení snadno přenést na další (náhradní) zarážky)

S možností vybavení

  • aretace lámací páky: aretační kolík pro tlumení bez zpětných rázů
  • deaktivace lámací páky: aretační kolík pro ruční „vypnutí" s automatickým odjištěním při dalším cyklu pohybu

Lze volit

  • energii tlumení pomocí drážkovaného kroužku
  • směr napájecích přívodů pomocí upevňovacích svorníků
  • přímý nebo nepřímý přívod vzduchu ze strany nebo zespodu
  • dvojčinnou funkci s pomocnou pružinou při vysouvání, nebo bez ní
Zarážkové válce DFST

Stírací kroužek chrání pístnici před ullpívajícími nečistotami. Polohu válce a lámací páky lze snadno zjišťovat prostřednictvím integrovaných přípravků; k tomu účelu jsou vhodné následující prvky příslušenství:

Zarážkové válce DFST – příslušenství
SIEN-M8-...
SMT-8-... (polovodičová čidla)

Ø pístu

50

63

80

Hmotnost při nízké rychlosti 0 ... 400 kg 0 ... 480 kg 0 ... 800 kg
Hmotnost při rychlosti 15 m/min 0 ... 330 kg 0 ... 430 kg 0 ... 800 kg
Přenos seřízeného nastavení tlumiče pomocí stupnice ano ano ano
automatická deaktivace aretací lámací páky odjišťovací západkou ano ano ano