PSIRT - Product Security Incident Response Team

Festo PSIRT - Product Security Incident Response Team

Festo PSIRT je centrální tým Festo SE & Co. KG, který testuje a zveřejňuje bezpečnostní slabiny. Všechna hlášení o možných slabých místech nebo jiných bezpečnostních případech v souvislosti s výrobky Festo mohou být dále předávána Festo PSIRT. Tým Festo PSIRT koordinuje a udržuje komunikaci se všemi zúčastněnými stranami, interně i externě, aby mohl přiměřeně reagovat na identifikované bezpečnostní problémy.

 

Proč hlásit slabiny?

Díky odhalování slabin můžeme odstraňovat problémy a informovat zákazníky s příslušnými výrobky o jejich odstraňování. Tento postup nám pomáhá neustále zvyšovat bezpečnost našich výrobků a především pomáhat zákazníkům Festo při řízení bezpečnostních rizik.

 

Máte-li podezření, že jste ve výrobku Festo odhalili bezpečnostní mezeru, nahlaste to prosím e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

V hlášení uveďte tyto informace:

  • řada výrobků
  • příslušná verze
  • druh slabého místa (CWE-ID, CVE-ID, pokud je k dispozici) 
  • název organizace
  • e-mail
  • telefon
  • země

 

 

Co se děje s Vaším oznámením?

Festo zajišťuje, že informace jsou odesílány omezené skupině určených zaměstnanců Festo, kteří mají zkušenost s řešením těchto záležitostí, a tou je Product Security Incident Response Team (PSIRT). Přístup k Vámi zasílaným informacím nemají ani neschválení zaměstnanci, ani externí uživatelé.

 

Festo kromě toho zajišťuje, že totožnost a kontaktní informace bezpečnostního experta jsou důvěrné a nejsou zveřejňovány ve veřejných výstupech (pokyny a návody), pokud to bezpečnostní expert výslovně nepožaduje. Festo PSIRT nahlášenou slabinu prověří a co nejrychleji Vás kontaktuje.

Zůstaňte informováni

Festo PSIRT prověří všechna oznámení týkající se bezpečnostních problémů a uvede bezpečnostní poradce pro posuzované bezpečnostní slabiny, jakých výrobků Festo se to přímo týká a zda vyžadují aktualizaci, upgrade softwaru nebo opatření na straně zákazníka. V rámci trvalé snahy pomáhat provozovatelům při řešení bezpečnostních rizik a při chráněném provozu systémů zveřejňuje Festo PSIRT informace, které jsou pro provozovatele nezbytné, aby mohli posuzovat účinky bezpečnostně slabého místa.

 

Zůstaňte s našimi bezpečnostními poradci informováni o aktuálním stavu

Slabá místa výrobků Festo a nové nebo aktualizované bezpečnostní poradce zveřejňujeme na naší partnerské platformě CERT@VDE

 

Bezpečnostní logo PSIRT
 

Kontakt

Festo PSIRT – veřejný klíč PGP s otiskem prstů PGP: FF03 F866 C694 CA76 BB42 172C 837E AA90 E724 3070

Jazyky: němčina nebo angličtina
Doručení: přednostně šifrovaně
e-mail
formulář