Právní doložka/Autorská práva

Právní doložka a autorská práva

Vymezení záruky

1. Obsah nabídky na Internetu
Festo, s.r.o., dále nazývána „společnost Festo“, nepřebírá žádnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči společnosti Festo, které se vztahují na škody materiálního nebo myšlenkového charakteru a které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, jestliže na straně společnosti Festo neleží vina ve smyslu prokazatelného úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
Veškeré nabídky jsou nezávazné. Společnost Festo si vyhrazuje výslovně právo měnit, doplňovat a mazat části zveřejněných stránek nebo celou nabídku, nebo její zveřejňování dočasně nebo s konečnou platností ukončit.

2. Reference a odkazy
Společnost Festo na svých internetových stránkách dává k dispozici také odkazy na nabídky třetích stran. Za obsah, a zvláště za škody vzniklé z využití nebo nevyužití takto zpřístupněných informací, ručí zcela výhradně předkladatel nabídky na těchto stránkách. Společnost Festo provádí kontrolu těchto stránek výhradně v době uvedení odkazu. Veškeré změny pozdějšího data podléhají zodpovědnosti předkladateli nabídky.

3. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Na toto vyloučení odpovědnosti je třeba nahlížet jako na součást internetové nabídky, ze které vedl odkaz na tuto stranu. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již neodpovídají, nebo neodpovídají zcela právním normám, zůstávají ostatní části dokumentu ve smyslu jejich obsahu a platnosti tímto stavem nedotčeny.

Autorské právo

Copyright 2000-2010 Festo, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Veškeré obrázky, grafika a texty, zvukové a obrazové nahrávky a soubory s animacemi na těchto internetových stránkách podléhají ustanovením autorského práva, resp. dalším zákonům sloužícím ochraně duševního vlastnictví. Kopírování, modifikace nebo využívání v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je bez výslovného souhlasu od společnosti Festo, s.r.o. zakázáno.