Služba uvádění pohonů do provozu

Uvádění pohonů do provozu

Využijte plného výkonu svého zařízení!

Uvedení do provozu ‒ rychle, bezpečně a optimálně s pomocí našich servisních techniků přímo u Vás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš servisní balíček obsahuje:

 • Kontrolu elektrické instalace, připojení, dráhy pohybu a energetických řetězů
 • Konfiguraci a nastavení parametrů pohonu
 • Optimalizaci regulačních parametrů a referenční pohyb
 • Řízení pohonu ve zkušebním provozu
 • Uložení dat a dokumentaci
 • Zaškolení obsluhy stroje
 • Pro systémy s 1 pohonem 3 pracovní hodiny v místě instalace
  Pro systémy se 2 pohony 5 pracovních hodin v místě instalace
  Pro systémy se 3 pohony 7 pracovních hodin v místě instalace


Výhody pro Vás:

 • Úspora času
 • Optimální konfigurace a nastavení parametrů
 • Maximální disponibilita zařízení