Služby pro úspory energií

Služby pro úspory energií

Audit energetické účinnosti pneumatických systémů podle ISO/DIS 11011

Osvědčení od TÜV Süd


Více informací

Služby pro úspory energií

Energetická účinnost


Přihlášení k portálu vyhodnocení úspory energií

 

Vysoké ceny energií, rostoucí tlak na snižování nákladů a posilující povědomí o nutnosti ochrany klimatu činí z energetické účinnosti jistě i ve vašem případě jeden z klíčových úkolů vašeho podniku. Služby pro úspory energií od společnosti Festo podle DIN EN ISO 11011 vám nabízejí individuálně nastavený program služeb, s jehož pomocí zjistíte potenciál úspor ve spotřebě stlačeného vzduchu a tento potenciál v nejvyšší možné míře využijete – v úplnosti a s trvalou platností.

Předběžný audit jako navigátor

Energy Saving Services Kompass

Chtěli byste zvýšit energetickou účinnost vaší celé pneumatické soustavy, ale nevíte si rady s tím, kde byste měli začít? Na základě našeho předběžného auditu okamžitě odhalíte slabá místa a spolehlivě se dozvíte, jaká opatření se u vaší pneumatické soustavy nejdříve vyplatí provést.

V předběžném auditu vyhodnotíme přípravu a úpravu stlačeného vzduchu, posoudíme vytížení kompresorů, analyzujeme kvalitu stlačeného vzduchu a změříme pokles tlaku v rozvodné síti. V rámci rychlé kontroly provedeme vedle toho lokalizaci úniků na jednom ze strojů a zkontrolujeme jej z hlediska pneumatické účinnosti. K tomu obdržíte podrobnou zprávu s přesnou dokumentací údajů a s doporučením dalších kroků setříděných podle jejich priority.

Rozhoduje vaše potřeba: energetická účinnost jako modulární služba
Aby mohly přesně plnit vaše konkrétní požadavky, jsou služby pro úspory energií od společnosti Festo koncipovány modulárně. Máte tak na výběr, zda chcete zažádat o předběžný audit, pouze o jednotlivé moduly služeb nebo rovnou o celý obsáhlý audit. Vy definujete cíle a my podle nich odladíme rozsah služeb.

Audit: Moduly služeb

Energy Saving Services Module

1 Analýza spotřeby energie na výrobu stlačeného vzduchu

Aby bylo možné sledovat cíl energeticky účinné přípravy stlačeného vzduchu, je nezbytné stanovit jednoznačný a spolehlivý profil spotřeby vzduchu podle provozní doby. Teprve poté lze optimalizovat nadimenzování systému a doby chodu kompresorů.

V rámci této služby měříme spotřebu elektrického proudu a průtok stlačeného vzduchu a rovněž úroveň a šíři pásma tlaku. Měření probíhají nezávisle na výrobci v průběhu provozu. Tento monitoring zdokumentuje nároky na množství elektrického proudu a stlačeného vzduchu a rovněž výkyvy spotřeby mezi základním a špičkovým zatížením v průběhu několika dní. Následně obdržíte obsáhlou zprávu, která přehledně vysvětlí náklady na energii a její spotřebu, poukáže na výkonové rezervy a uvede vaše potenciály úspor.

Energy Saving Services Drucklufterzeugung

Výhody pro vás:

 • Měření nezávislé na výrobci
 • Měření v průběhu provozu
 • Transparentní spotřeba energie celého systému
 • Zjištění výkonových rezerv systému

2 Analýza kvality stlačeného vzduchu

Kvalita stlačeného vzduchu má bezprostřední vliv na provozní náklady: Olej, voda a pevné částice ve stlačeném vzduchu vyžadují zbytečně energii navíc a zkracují životnost pneumatických součástí, což ohrožuje procesní bezpečnost a v nejhorším případě vede až k náhlému zastavení strojních zařízení. Optimálně dimenzovaná příprava stlačeného vzduchu se oproti tomu okamžitě projeví v podobě úspory energie.

Tato optimalizace je proveditelná na základě profesionální analýzy kvality stlačeného vzduchu, při které posoudíme centrální a lokální přípravu stlačeného vzduchu, změříme teplotu vzduchu, úroveň tlaku a zbytkový obsah oleje a stanovíme tlakový rosný bod. V závěrečné zprávě dostanete jasná doporučení možností optimalizace kvality stlačeného vzduchu.

Energy Saving Services Druckluftqualität

Výhody pro vás:

 • Zajištění optimální kvality stlačeného vzduchu
 • Delší životnost pneumatických součástí
 • Minimalizace neočekávaných výpadků strojních zařízení
 • Cíleně dimenzovatelná příprava stlačeného vzduchu

3 Měření poklesu tlaku

Rozmístění stlačeného vzduchu v systému se často zanedbává, ačkoli se jedná o často podceňovaný nákladový faktor s významným potenciálem úspor: Až 8 % energie potřebné na výrobu stlačeného vzduchu můžete ušetřit, pokud se podaří snížit tlak o 1 bar. Stabilní úroveň tlaku je navíc předpokladem bezpečně probíhajících procesů.

Při měření poklesu tlaku zaznamenávají snímače se záznamníky dat současně průběh tlaku na několika různých místech v pneumatické soustavě. Vedle toho stanovíme tlakové pásmo a detekujeme poklesy tlaku. Získáte tak přesné údaje a jednoznačná doporučení ohledně toho, jaké volitelné možnosti se vám u vašeho zařízení nabízejí k snížení tlaku.

Energy Saving Services Druckabfallmessung

Výhody pro vás:

 • Pokles nákladů díky snížení tlaku
 • Bezpečné procesy díky stabilní úrovni tlaku

4 Analýza spotřeby stlačeného vzduchu

Přesná spotřeba stlačeného vzduchu na jeden cyklus stroje je rozhodující parametr k posouzení energetické účinnosti strojů a zařízení a je rovněž podkladem pro konkrétní plánování a uspořádání rozvodu stlačeného vzduchu. Můžete se tak vyhnout poklesům tlaku v důsledku nedostatečné kapacity soustavy i zbytečným nákladům kvůli naddimenzování, protože pouze měření reálné spotřeby vám přesně řeknou, kolik stlačeného vzduchu vaše stroje spotřebují a jaký podíl ze spotřeby tvoří úniky.

V rámci této služby měříme spotřebu stlačeného vzduchu a úroveň tlaku při zastavených strojích a za provozu, zjišťujeme průměrnou spotřebu a průměrnou úroveň tlaku. Zjistíte tak, kde se stlačený vzduch využívá nevhodně a jaké jsou možnosti k zlepšením.

Energy Saving Services Druckluftverbrauch

Výhody pro vás:

 • Zjištění skutečné spotřeby stlačeného vzduchu u jednotlivých strojů
 • Zamezení nežádoucím poklesům tlaku v důsledku nedostatečné kapacity soustavy
 • Eliminace zbytečné spotřeby energie na předimenzovaný systém
 • Stanovení ztrát tlaku v důsledku netěsností
 • Možnost zajistit optimálně navržené napájení strojů stlačeným vzduchem

5 Lokalizace a odstranění netěsností

Netěsná pneumatická soustava plýtvá množstvím energie a peněz a může ohrozit vaši procesní bezpečnost. Proto je lokalizace, zdokumentování a odstranění netěsností v pneumatických soustavách důležitým opatřením k zvýšení jejich účinnosti.

V rámci této služby odborně zkontrolujeme vaši celou pneumatickou soustavu od výroby stlačeného vzduchu až k pneumatickému spotřebiči, lokalizujeme úniky pomocí vysoce citlivých ultrazvukových detektorů během spuštěného provozu a setřídíme je podle velikosti a souvisejících nákladů. Vedle toho vyhotovíme podrobnou dokumentaci včetně možností optimalizace a seznam doporučených oprav v pořadí jejich naléhavosti. Tyto podklady vám zpřístupníme on-line v našem portálu Festo Energy Saving Assessment Portal, jehož prostřednictvím můžete jednoduše a strukturovaně sledovat odstraňování zjištěných netěsností. V neposlední řadě tak nyní budete moci rovněž vyčíslit své energetické ztráty a související emise CO₂.

Energy Saving Services Leckage

Výhody pro vás:

 • Bez nutnosti odstávky strojů
 • Transparentní přehled ztrát energie a nákladů a emisí CO₂
 • Lokalizace netěsností pomocí ultrazvukového detektoru
 • Vyhodnocení a klasifikace jednotlivých úniků
 • Podrobný seznam potřebných údržbářských opatření včetně náhradních dílů
 • On-line přístup k připraveným údajům přes Energy Saving Assessment Portal

6 Analýza energetické účinnosti strojů

Stabilizujte své procesy a snižte své náklady tím, že svou pneumatickou soustavu zkonfigurujete strategicky pro budoucí vývoj.

V rámci analýzy strojů měří zkušení specialisté na pneumatickou techniku průtok, spotřebu a tlak u relevantních pneumatických aplikací, zjišťují případy neefektivního využívání stlačeného vzduchu a hledají možnosti pro zlepšení. Z provedené analýzy naši odborníci odvodí konkrétní doporučení a odhadnou náklady, úspory a předpokládanou dobu amortizace možných opatření. Výsledky a doporučení získáte v podobě obsáhlé dokumentace. Na přání za vás můžeme zajistit instalaci/přestavbu vyvinutých řešení.

Energy Saving Services Maschinenanalyse

Výhody pro vás:

 • Systematická kontrola zařízení z hlediska pneumatické energetické účinnosti
 • Rychlé nalezení ekonomicky smysluplných a technicky realizovatelných opatření
 • Dokumentace analyzovaných pneumatických aplikací
 • Na přání: instalace a uvedení vyvinutých řešení do provozu

Zjistěte v tomto videu, jak se službami pro úspory energií od společnosti Festo můžete ušetřit energii a snížit své provozní náklady.