Služby pro úsporu energií

 

 

Celostní koncepce pro optimalizaci systémů stlačeného vzduchu

Pro energeticky účinný a ekologicky příznivý provoz systémů

Snižte provozní náklady až o 60 %

Zjistíme Vaše potenciální úspory a pomůžeme Vám plánovat a realizovat opatření pro optimalizaci spotřeby energie.

Zajistíme udržitelnost Vašich úspor energie zavedením vhodných opatření a poskytnutím výukových kurzů pro Vaše zaměstnance.

Nabídka modulárních služeb v souladu s Vašimi požadavky

Audit energetické účinnosti pneumatických systémů podle ISO/DIS 11011

Certifikace německou certifikační organizací TÜV Süd

Certifikace


 
 

Audit energetické účinnosti stlačeného vzduchu podle ISO/DIS 11011

Zjistěte výstupní hodnoty a potenciál úspor pro celý systém stlačeného vzduchu

Souhrn: analyzovat a vyhodnotit aktuální stav systému stlačeného vzduchu
Analýza přívodu stlačeného vzduchu Hloubkově analyzovat požadavky na stlačený vzduch z dlouhodobého hlediska, stanovit náklady na energii a možnosti úspor
Měření spotřeby stlačeného vzduchu Měřit a zaznamenávat spotřebu stlačeného vzduchu pro jednotlivé stroje
Měření kvality stlačeného vzduchu Měřit kvalitu stlačeného vzduchu na různých místech a získat tak aktuální výsledky ve smyslu obsahu vody a oleje v systému
Detekce netěsností Testovat netěsnosti v celém provozu včetně zjištění a klasifikace možných řešení a odhadovaného času nutného pro opravu
Portál Festo pro hodnocení energetických úspor

Portál pro hodnocení energetických úspor

On-line portál Festo pro evidenci výsledků služeb

Veškerá servisní data k dispozici v reálném čase po celém světě

  • Určete ekonomicky smysluplná a technicky proveditelná úsporná opatření
  • Přehledně dokumentujte prováděná opatření a dosažené úspory
  • Sledujte a dále zpracovávejte data v jakémkoli okamžiku

 

Přihlášení zákazníků k portálu pro hodnocení energetických úspor