Bezpečnostní listy

Zde najdete bezpečnostní list pro váš mazací tuk a pro pojistný tmel na šrouby v souladu se Směrnicí EU 91/155/EWG. Dokumenty jsou vám k dispozici v souborech ve formátu PDF v několika jazykových verzích.

 

Zde najdete bezpečnostní list pro váš mazací tuk a pro pojistný tmel na šrouby v souladu se Směrnicí EU 91/155/EEC. Dokumenty jsou vám k dispozici v souborech formátu PDF v několika jazykových verzích.