Zpracování obrazu

Zaměření na výrobu s nulovým počtem chyb

S kamerovými systémy od společnosti Festo

Zajistěte správnost vstupních a výstupních prvků prostřednictvím strojního vidění. Průmyslové kamerové systémy mohou sledovat Vaše procesy, ať se jedná o skenování kódů nebo kontrolu polohy a kvality během manipulačních úloh.

Chcete-li optimalizovat své procesy, vylučte předem zdroje chyb nebo navrhněte jasněji úseky, ve kterých dochází k rychlým pohybům, a to při konzistentní kvalitě,

prohlédněte si náš sortiment kamerových systémů: od jednoduchých kamerových čidel a čteček kódů po kompletní kamerové systémy.

Kamerová čidla SBSI

Kamerová čidla SBSI

Pro jednoduché úlohy s kamerami

Kontrola kvality výrobků a čtení kódů:

  • Čtečka kódů SBSI-B: Pro čtení jednorozměrných a dvojrozměrných kódů, např. kódů matrix, a dokonce přímo značených kódů
  • Objektový snímač SBSI-Q: pro testování kvality obrobku, např. z hlediska kompletnosti nebo polohy

Více o kamerových čidlech SBSI

Systémy kompaktních kamer SBO...-M

Systémy kompaktních kamer SBO...-M

Vysoká rychlost výroby pod kontrolou

Kamera s vysokou snímkovací rychlostí pro diagnostiku a uvádění do provozu a rovněž jako prostředek ke sledování funkcí a rychlejší pohybové sekvence

Více o systémech kompaktních kamer SBO...-M

Systémy kompaktních kamer SBO...-Q

Systémy kompaktních kamer SBO...-Q

Pro kontrolu polohy a kvality

S integrovaným PLC:

  • Kontrola kvality
  • Přesné polohování pohonů
  • Identifikace typu
  • Detekce polohy a orientace natočení pohybujících se nebo stacionárních výrobků

Více o systémech kompaktních kamer SBO...-Q

Checkbox Compact CHB-C-N

Checkbox Compact CHB-C-N

Nová definice osvědčené podávací techniky

Třídění, kontrola a počítání dílů pomocí kamery

  • Inteligentní systém s adaptivním řízením toku materiálu a optickou identifikací součástí
  • Třídění malých součástí podle typu, polohy, jakosti a počtu kusů (předvolba počtu kusů)

 Více informací o Checkbox CHB-C-N