Pneumatická spojovací technika

Vše z jediného zdroje: poskytujeme vám dokonale padnoucí a nákladově výhodné řešení pro jakoukoli úlohu. Různé aplikace vyžadují specifické vlastnosti výrobků. Od samozhášecí funkce až po antistatické vlastnosti, od certifikace pro potravinářství až po odolnost jiskrám při svařování.

Výhoda nových materiálů: Hadice PE

Snižujte náklady s novými hadicemi

Moderní technologie mohou snižovat náklady

Díky novým materiálům a výrobním metodám nabízejí hadice vyrobené z křížově sesíťovaného PE (polyetylenu) řešení pro mnohé obory a mnohá použití.

Více o hadicích/šroubeních PEN/QS-B

Těsnější spojení

Festo tubing and fittings for every problem

Jaká kombinace hadice-šroubení je nejvhodnější pro vaši úlohu?

Přesný výběr správné kombinace hadice-šroubení se řídí především podle jejich přesného místa použití.

Hadice a šroubení

Optimalizace skladových zásob

Optimalizace logistiky

Využijte naši službu optimalizace logistiky k dalšímu zefektivnění zpracování objednávek spotřebního materiálu. Naši poradci pro logistiku jsou vám k dispozici a na požádání vám pomohou s každou úlohou - od analýzy objednávek až po přehledné označení dílů ve skladu.
 
Služba optimalizace logistiky


Výběr výrobků

Nástroje pro výběr správných šroubení a hadic

Správná volba pro Váš systém

Nevhodná volba šroubení a hadic může zvýšit náklady. Proto je výhodné využít bezplatných nástrojů pro výběr a konfiguraci, abyste hned napoprvé zvolili správně.

Nástroje pro výběr a návrh
Odolnost médiím