Bezpečnostní pokyny

AchtungJestliže se kterýkoli z následujících bodů vztahuje na vaši aplikaci, měli byste bez prodlevy kontaktovat společnost Festo:

 

  • Okolní podmínky a podmínky použití provozního média se liší od daných technických specifikací.
  • Výrobek má vykonávat bezpečnostní funkci.
  • Je vyžadována analýza rizik nebo bezpečnosti.
  • Nejste si jisti vhodností výrobku pro použití v plánované aplikaci.
  • Nejste si jisti vhodností výrobku pro použití v bezpečnostních aplikacích.

  
Podmínky a normy v pneumatické technice