Odborné vzdělávání a konzultace

Školení a konzultace

Efektivní vzdělávání – z praxe pro praxi

Štíhlá výroba, vysoká produktivita, plynulý tok materiálu a informací, motivovaní lidé, týmová práce, trvalé zlepšování kvality atd. – již více než 40 let Festo Didactic společně s vámi buduje silné know-how. Je pro nás potěšením se o tyto dovednosti a znalosti s vámi dělit.

Festo Didactic školení a semináře

Vzdělávání znamená budoucnost

Veřejné nebo firemní kurzy – vždy je prvořadá praktická výuka probírané látky. Rychlé použití získaných zkušeností v praxi je klíčovým kritériem kvality školení.

 

Individuální pokrok ve výuce je měřitelný a uplatňování znalostí a dovedností z kurzu v každodenní práci je rozhodujícím kvalitativním prvkem.

 

Lidé, technologie a společnost.

Dokonalá souhra těchto tří klíčových

faktorů je základem úspěšného použití získaných znalostí v praxi.

    

 

 

 

Lidé

 • Řízení rizik automatizačních projektů
 • 360° zpětná vazba
 • Project Management
 • Nákup jako zdroj zisku

 

Technologie

 • Pneumatika, hydraulika
 • CNC programování
 • Programovatelné automaty
 • Senzorika
 • CAD

 

Společnost

 • Štíhlá výroba
 • TPM – Total Productive Maintenance
 • SMED – rychlé změny, odstraňování plýtvání
 • KANBAN

 

Přehled odborných seminářů a školení