Odborné vzdělávání a konzultace

Školení a konzultace

Efektivní vzdělávání – z praxe pro praxi

Štíhlá výroba, vysoká produktivita, plynulý tok materiálu a informací, motivovaní lidé, týmová práce, trvalé zlepšování kvality atd. – již více než 40 let Festo Didactic společně s vámi buduje silné know-how. Je pro nás potěšením se o tyto dovednosti a znalosti s vámi dělit.

Festo Didactic konzultace a poradenství

Vytváření hodnot

Společně sledujeme pohyb výrobků napříč vaším podnikem. Vždy se ujišťujeme, že veškeré postupy a procesy jsou efektivní a nedochází k žádnému zbytečnému plýtvání.

 

Kompetenční model firmy Festo sdružuje technické, logistické a společenské dovednosti formující odrazový můstek k systematickému zlepšování.

 

 

Témata:

  • Vývoj výrobku
  • Štíhlá výroba
  • Logistika
  • Marketing a prodej
  • Strategie růstu
  • Řízení projektu
  • Udržitelný rozvoj a zlepšování
  • Vedení a týmová práce

 

Podrobnosti o školeních a konzultacích