Import/export seznamu dílů

Import seznamu dílů

Import ze souborů .csv

Do internetového obchodu můžete přímo nahrát kusovník (seznam dílů) ve formátu CSV.
Z rozbalovacího seznamu zvolte příslušné sloupce pro čísla dílů a množství.
Program automaticky rozpozná čísla dílů Festo a vloží je do košíku. Jakmile budou výrobky v košíku, zobrazí se vaše ceny a dodací lhůty. Zpracovaný košík lze poté buď objednat nebo uložit pro pozdější zpracování.

Up

Import seznamu dílů z katalogu Festo xDKI na DVD

Chcete-li importovat seznam dílů z elektronického katalogu xDKI na disku DVD do internetového obchodu, postupujte následovně:

 

1. Klepněte na „Importovat košík“.
2. V horní části obrazovky zvolte „soubor CSV ve formátu Festo“.
3. Klepněte na „Procházet“ a zvolte soubor, který chcete importovat.
4. Klepněte na „Start“.
5. Výrobky z daného souboru se naimportují do internetového obchodu a zobrazí se jejich ceny a dodací lhůty.

Up

Kopírovat a Vložit

Chcete-li importovat s využitím funkce kopírování a vložení, klepněte na „Importovat seznam dílů“. Zde můžete rychle kopírovat čísla dílů Festo a příslušná množství např. z tabulky programu Excel a následně je vkládat do zobrazeného rámečku.

Berte na vědomí, že tato funkce je omezena max. počtem 100 čísel dílů.

Up

Soubor .csv

Koncovka souboru „.csv“ je zkratkou výrazu „comma separated values“ (= hodnoty oddělené čárkami) a jedná se o formát textového souboru používaný pro ukládání jednoduše řazených údajů. Seznamy výrobků v tomto formátu lze vytvářet v kterémkoli programu, který umí ukládat soubory ve formátu CSV.

Up

Export košíku

Export košíku do souboru

Klepnutím na „Exportovat košík“ můžete uložit stávající košík do souboru. Tento soubor lze následně otevřít buď v programu Excel nebo v textovém editoru a importovat do jakékoli další aplikace.
Klepněte na „Nastavení“ a určete, která políčka chcete exportovat a ve kterých sloupcích by měla být.

Up

Nastavení prohlížeče pro export

Aby bylo zajištěno, že budete moci exportovat košíky, zkontrolujte, že je ve vašem prohlížeči povoleno automatické dotazování při stahování souborů.
Jestliže toto povoleno není, aktivujte tuto funkci podle návodu dále. 

 

Nastavení prohlížeče pro export košíku

Up