Koncepce instalace a řízení

Vaše koncepce systému definuje ideální řešení ventilového terminálu

Ventilové terminály s CPX, volitelně s řízením CODESYS, a systémy instalace CPI a CTEL usnadňují koncepce řízení a instalace, které jsou dokonale přizpůsobené Vaší koncepci systému. Nebo můžete použít IO-Link master CECC Festo, který Vám umožňuje integrovat dodatečné externí funkce. Rovněž snadno dostupné: hybridní kombinace centralizovaných a decentralizovaných systémů instalace.


Centrální/hybridní systém instalace

V centrálním systému instalace je několik pohonů a funkcí spojeno a zcela ovládáno jedním ventilovým terminálem s řízením CODESYS.

 

Výhody centrálního systému instalace:

 • Až o 60 % účinnější díky integraci funkcí
 • Náklady na kanál sníženy až o 50 %
 • Až o 40 % lepší výkon

 

 

Hybridní systémy instalace slučují výhody centralizovaných a decentralizovaných systémů instalace.

Decentralizovaný systém instalace / rozšíření systému

Jednotlivé prvky obvodu jsou připojené decentrálně k malému ventilovému terminálu krátkými hadicemi. Ventilový terminál je připojen k řízení hybridním kabelem pro data i napětí.

 

Výhody decentrálního systému instalace:

 • Doby cyklu sníženy až o 30 % díky velmi krátkým hadicím
 • Až 70 % úspory prostoru
 • Spotřeba vzduchu nižší až o 50 %
Decentrální instalace

Dostupné systémy a výhody:

Systém instalace CPI v katalogu

 • Různé zóny napětí prostřednictvím dodatečného napájení
 • Více účastníků díky až čtyřem modulům v řetězci

Systém instalace CTEL (I-Port, CTEU) v katalogu

 • Samočinná konfigurace
 • Úsporné základní funkce

IO-Link master v katalogu

 • Otevřený, standardizovaný systém
 • Možnost integrace externích funkcí

Nově na CPX:

CODESYS

Možnost pro Prumysl 4.0:

integrace pres OPC UA

 
 

Snadná konfigurace a diagnostika pro všechny moduly CPX:

Nástroj Festo pro údržbu

Diagnostické a servisní informace prostřednictvím web monitoru:

CPX web monitor

Nástroj pro uvedení do provozu a servis všech výrobků:

Festo Field Device Tool

Konfigurační nástroj Festo Configuration Tool

Snadné uvedení do provozu:

Soubory s popisem zařízení

Funkční prvky

Firmware

Šablony pro popis do držáků štítků pro ventilové terminály:

Šablona MS Word

 

CTEL/CTEU: neodolatelně jednoduchá technologie průmyslových sítí s nízkými náklady

Uzel sítě pro různé ventilové terminály a digitální vstupy

Zjistěte více