Třída krytí IP

Třída krytí označuje vhodnost elektrického zařízení pro použití v různých podmínkách prostředí a dále ochranu, kterou zařízení poskytuje osobám vůči potenciálním rizikům vyplývajícím z jeho používání.

Číselný znak Stručný popis Definice
0 Nechráněno -
l Ochrana proti předmětům v pevném skupenství o průměru 50 mm nebo větším Sonda ke zkoušení přístupu, koule o průměru 50 mm, nesmí plně vniknout do tělesa krytu.
2 Ochrana proti předmětům v pevném skupenství o průměru 12,5 mm nebo větším Sonda ke zkoušení přístupu, koule o průměru 12,5 mm, nesmí plně vniknout do tělesa krytu.
3 Ochrana proti předmětům v pevném skupenství o průměru 2,5 mm nebo větším Sonda ke zkoušení přístupu, koule o průměru 2,5 mm, nesmí ani částečně vniknout do tělesa krytu.
4 Ochrana proti předmětům v pevném skupenství o průměru 1,0 mm nebo větším Sonda ke zkoušení přístupu, koule o průměru 1 mm, nesmí ani částečně vniknout do tělesa krytu.
5 Chráněno proti prachu Vnikání prachu není zabráněno úplně. Množství prachu, který do zařízení vniká, nesmí negativně ovlivnit bezpečnost nebo uspokojivý provoz daného zařízení.
6 Prachotěsný Nedochází k žádnému vnikání prachu