Výrobky vyhovující směrnici RoHS

RoHS

Směrnice EU 2011/65/ES (RoHS)

Tato směrnice EU, známá rovněž jako „RoHS Recast“ či „RoHS II“, reguluje používání škodlivých látek v elektrických a elektronických zařízeních v členských zemích EU. Nahrazuje směrnici 2002/95/ES. Cílem dodatku je dále omezit používání škodlivých a znečišťujících látek v elektrických a elektronických zařízeních. Nejvyšší důležitost má ochrana osob a životního prostředí.

Do revidované verze (RoHS II) byly začleněny znalosti vyplývající z předešlé platné verze směrnice RoHS, 2002/95/ES, a její další ustanovení.

Podstatné změny provedené ve směrnici RoHS II zahrnují rozšíření rozsahu její platnosti, jež nyní zahrnuje kategorii 11 a časové omezení pro výjimky. Nebylo provedeno žádné rozšíření ve smyslu rozsahu zakázaných látek.

Nadále zůstávají vyňaty velké stacionární průmyslové nástroje a velké pevné instalace. Dále jsou z rozsahu platnosti vyňata „zařízení, která byla specificky navržena a mají být instalována jako část jiného typu zařízení, které je vyloučeno z oblasti působnosti této směrnice nebo do ní nespadá“. Naše výrobky jsou navržené pro automatizaci procesů a výroby, a jsou tak součástmi tvořícími velké pevné instalace/velké stacionární průmyslové nástroje.

Když směrnice RoHS 2002/95/ES vstoupila v roce 2006 v účinnost, společnost Festo AG & Co. KG začala uzpůsobovat svůj sortiment výrobků tak, aby vyhovovaly směrnici RoHS.

Velká většina našich výrobků nyní směrnici RoHS vyhovuje, s výjimkou malé zbytkové části.

Získejte více informací o RoHS

Vysvětlení RoHS