Ochrana proti výbuchu

atex

Směrnice 2014/34/EU (ATEX)

V rámci nové legislativy byla směrnice ATEX 94/9/ES nahrazena směrnicí 2014/34/EU. Tato směrnice upravuje různé požadavky v rámci EU s cílem zaručení jednotného bezpečnostního prostředí a odstranění obchodních překážek.
Směrnice 2014/34/EU navíc doplňuje dřívější právní předpisy. Po jejím vstupu v platnost musí být zejména schvalována rovněž neelektrická zařízení, jako např. pneumatické pohony.

Aktuálně již můžete vybírat ze 7 700 výrobků Festo, které jsou schváleny pro příslušné kategorie ochrany proti výbuchu. Další budou následovat. Cíleně na tom pracujeme.

Schválené výrobky podle 2014/34/EU

Přehled schválených výrobků získáte prostřednictvím

výběru v katalogu podle vlastností:

Pneumatické pohony

Servopneumatické polohovací systémy

Ventily

Ventilové terminály

Snímače

Úprava stlačeného vzduchu

 

Pod položkou „Ochrana proti výbuchu“ zvolte požadovanou zónu ATEX. Jako výsledek hledání získáte schválené výrobky.

Upozorňujeme, že toto schválení závisí ještě na přesné konfiguraci výrobku.

 

Náhrada směrnice 94/9/ES směrnicí 2014/34/EU 

Zařízení nepodléhající schválení pro použití ve výbušném prostředí:

Prohlášení výrobce 

 

 

ATEX FAQ

Více informací o směrnici Atex naleznete na

Wiki ATEX