Pneumatická technika a ochrana proti výbuchu

ATEX

Směrnice 94/9/ES (ATEX)

Od 1. července 2003 musí být zařízení a ochranné systémy prodávané pro použití v rizikových oblastech s výbušnou atmosférou schváleny v souladu se Směrnicí EU 94/9/ES.

Tato směrnice harmonizuje různé dříve užívané požadavky v rámci EU, a to s cílem dosáhnout jednotnou úroveň bezpečnosti a odstranit obchodní bariéry.

Směrnice 94/9/ES rovněž doplňuje dříve přijaté směrnice. Jednou ze zvlášť podstatných inovací je skutečnost, že nyní podléhají schválení i neelektrická zařízení, jako jsou pneumatické pohony.V současnosti si můžete vybrat mezi 7 700 výrobky Festo, které mají certifikát pro různé kategorie ochrany proti výbuchu. Další takové výrobky budou následovat. Této oblasti věnujeme nejvyšší nasazení.

Výrobky schválené podle Směrnice 94/9/EC

Přehled schválených výrobků zobrazíte prostřednictvím

Výběr v katalogu podle vlastností:

Pneumatické pohony

Servopneumatické polohovací systémy

Ventily

Ventilové terminály

Čidla

Úprava stlačeného vzduchu

Pod položkou „Prevence a ochrana proti výbuchu“ zvolte požadovanou zónu ATEX. Výsledky vyhledávání budou obsahovat schválené výrobky.

Mějte na vědomí, že toto schválení závisí rovněž na konfiguraci výrobku.

Zařízení, pro která není vyžadováno schválenípro použití v potenciálně výbušném prostředí:

Prohlášení výrobce

 

ATEX FAQ

Více informací o směrnici Atex naleznete na

Wiki ATEX