Často kladené otázky - Různé

Kategorie často kladených otázek

Doposud jsem nebyl zákazníkem společnosti Festo. Mohu od společnosti Festo i přesto nakupovat díly?
 Ano, díly můžete získat buď prostřednictvím některého z prodejců, nebo se můžete registrovat přímo u společnosti Festo jako nový zákazník.

Up

Jak a kde mohu zjistit, kdo je mou kontaktní osobou?

Kontakty na zástupce společnosti Festo, které sídlí nejblíže vám, můžete nalézt pod odkazem "Kontakty po celém světě".

Up

Jak vypadá ekvivalentní obvod pro logický člen NEBO?

Vzorové schéma zapojení

ODER-Ersatzschaltung

Up

Jak mohu pomocí pneumatických součástí vytvořit smyčku s vlastním přidržením?

Vzorové schéma zapojení

 Selbsthaltung

Up

Kde mohu nalézt návody k obsluze a příručky na internetových stránkách?

Návody a příručky lze najít v nabídce „Podpora“ pod položkou Dokumentace pro uživatele.

Up

Kde mohu získat informace o cenách?

Všichni zákazníci se mohou přihlásit do internetového obchodu Festo. Online Shop poskytuje informace o cenách a dodacích podmínkách.

Up

Jaký je rozdíl mezi závitem G a závitem R?
Závity G mají válcový tvar v souladu s normou EN-ISO 228-1. Závity R mají kuželovitý tvar v souladu s normou ISO 7-1. V případě např. závitu o velikosti 1/8" jsou závity specifikovány jako G1/8 nebo R1/8. Vnější závity G (válcové) lze zašroubovat pouze do vnitřních závitů G. Vnější závity R (kuželovité) lze zašroubovat do vnitřních závitů G nebo R.

Up

Jaké jsou rozměry závitů G?
Označení
závitu
Průměr

v palcích
Vnější
průměr
mm
Průměr
matice
mm
Průměr
otvoru pro závit
mm
Závitů
na palec
G 1/8" 1/8 9,73 8,85 8,80 28
G 1/4" 1/4 13,16 11,89 11,80 19
G 3/8" 3/8 16,66 15,39 15,25 19
G 1/2" 1/2 20,95 19,17 19,00 14
G 3/4" 3/4 26,44 24,66 24,50 14
G 1" 1 33,25 30,93 30,75 11
G 1 1/4" 1 1/4 41,91 35,59 39,25 11
G 1 1/2" 1 1/2 47,80 45,48 45,25 11
G 2" 2 59,61 57,29 57,00 11

Up

Jaká je největší přípustná délka závitů šroubení?

Část šroubení, kterou lze zašroubovat do ventilu (na příklad), nesmí přesáhnout určitou maximální délku. Jestliže použijete šroubení od společnosti Festo, je zaručené, že tato délka bude správná.

 

Průměr závitu C max mm
M3 3,3
M5 4,3
M7 5,8
G 1/8 6,5
G 1/4 8,0
G 3/8 9,0
G 1/2 10,5
G 3/4 12,0
G 1 13,0

Up

Je možné provozovat výrobky Festo s dusíkem?

Dusík lze použít jako tlakové médium, pokud se dodrží následující omezení:

  • Používaný dusík musí být k dispozici v plynném skupenství
  • Provozní tlak a provozní teploty musejí být v souladu s hodnotami specifikovanými na katalogovém listu pro stlačený vzduch
  • Znečištění používaného dusíku ve smyslu zbytkové vlhkosti, zbytkového obsahu oleje atd. odpovídá specifikacím uvedeným v katalogu pro provoz se stlačeným vzduchem

Jestliže se tyto parametry dodrží, lze tyto výrobky provozovat bez jakéhokoli podstatného zkrácení jejich životnosti.

Up

Co znamená LABS?

Tato zkratka se používá pro látky bránící nanášení laku. Mohou být obsaženy v silikonu, látkách obsahujících fluor a v určitých olejích a mazivech. Součásti používané v automobilovém průmyslu, zvláště pak v lakovnách, musejí být zcela bez látek bránících nanášení laku.

Up

Co znamená CRC?

Zkratka CRC znamená „třída odolnosti korozi“ (corrosion resistance class).

 

  • CRC 0: velmi nízká úroveň ochrany nebo žádná ochrana. Bez korozního zatížení. Vztahuje se na malé, vizuálně nepodstatné standardní díly, jako jsou závitové kolíky, pojistné kroužky a upínací dutinky, které jsou obvykle na trhu dostupné ve fosfátovaných nebo leštěných verzích (a případně naolejované), a na kuličková ložiska (pro součásti < CRC 3) a na kluzná ložiska.
  • CRC 1: nízká úroveň ochrany. Nízké korozní zatížení. Aplikace v suchém vnitřním prostředí nebo ochrana pro přepravu a skladování. Vztahuje se také na díly umístěné za kryty, tj. v zakrytém vnitřním prostoru, a díly, které jsou při použití skryté (např. hnací čepy).
  • CRC 2: střední úroveň ochrany. Střední korozní zatížení. Použití ve vnitřním prostoru, kde může docházet ke kondenzaci. Vnější viditelné části především s dekorativními požadavky na jejich povrchovou úpravu a takové, které jsou v přímém kontaktu s okolním ovzduším typickým pro průmyslové použití.
  • CRC 3: vysoká úroveň ochrany. Vysoké korozní zatížení. Vystavení vnějšímu prostředí za podmínek středního korozivního zatížení. Vnější viditelné části v přímém kontaktu s okolním ovzduším typickým pro průmyslové použití nebo s látkami, jako jsou rozpouštědla a mycí prostředky, a především s funkčními požadavky na povrchovou úpravu.
  • CRC 4: extrémní úroveň ochrany. Zvlášť vysoké korozní zatížení. Vystavení vnějšímu prostředí za podmínek extrémního korozivního zatížení. Díly vystavené působení agresivních látek, např. v chemickém nebo potravinářském průmyslu. Podobné aplikace může být nutné bezpečně ověřit pomocí zvláštního testování (viz rovněž FN940082) s použitím vhodných médií.

Up

Co je normovaný litr?
Podle DIN 1343
Festo
Podle ISO 6358
Tlak 1,01325 bar (abs) 1,0 bar (abs)
Teplota 0 °C 20 °C
Plynová konstanta 287,07 J (kg K) 288 J (kg K)
Hustota 1,292 kg/m³ 1,185 kg/m³
Vlhkost vzduchu 0 % 65 %

Up

Co označuje sériové číslo?

Sériové číslo označuje období, během kterého byly dané výrobky vyrobeny. Podrobná tabulka je uvedena zde

Up

Dodává společnost Festo výrobky pro použití v čistých prostorech?
Veškeré sériové výrobky odpovídají alespoň třídě čistých prostorů 10 000, jak je definována federální normou 209 F - Třídy čistoty ve smyslu částic rozptýlených ve vzduchu (Airborne Particulate Cleanliness Classes) (US FED-STD-209). Některé standardní výrobky dokonce odpovídají třídě 100, přičemž součásti až do třídy 0 jsou k dispozici na vyžádání.

Up

Co specifikuje klasifikace čistých prostor v souladu s US FED-STD-209?
Pokud se uvažuje třída 100 jako příklad: zde je povoleno množství 100 částeček s průměrem větším než 0,5 µm rozptýlených v jedné krychlové stopě vzduchu (jedna krychlová stopa odpovídá 28,3 litru).

Up

Kolik váží vzduch?
Jeden krychlový metr vzduchu (1 000 litrů) váží 1,292 kg (DIN 1343).

Up

Co je lehčí – vlhký vzduch nebo suchý vzduch?
Vzduch se stává lehčí se zvyšující se teplotou. Vzduch se nicméně stává také lehčí současně s tím, když se stává vlhčím. To je důvod, proč hovoříme o vodních částečkách, které nejsou viditelné (v plynném skupenství), které se nesmí zaměňovat s mlhou (malé kapičky vody v kapalném skupenstvím). Vzduch se v zásadě skládá ze směsi dusíku a kyslíku a má molekulární hmotnost přibližně 29 gramů, zatímco molekulární hmotnost vodní páry je pouze asi 18 gramů.

Up

Jaký tlak je vytvářen v lidských plicích?
Plíce jsou přírodní kompresor, který je schopen zpracovat 100 l/minutu. Z toho vyplývá vytvářený tlak 0,02 až 0,08 baru.

Up