Často kladené otázky - Ventily a ventilové terminály

Směrové řídicí ventily

Ventilové terminály

Sběrnice

Proporcionální ventil

Škrticí ventil

Příslušenství

...

Směrové řídicí ventily

Má Festo v nabídce ventily na 12 V?

Ano, např. ventily VUVG nebo MFH, které najdete v online katalogu.

Up

Existují pro ventily CPE také připojovací bloky vyrobené z kovu?

Ano, toto je nové: 2 až 10 ventilových pozic pro ventily CPE10, CPE14 a CPE18.

Příklad označení: CPE18-PRS-3/8-6

Up

Ventily CPE10 a CPE14 jsou spínány prostřednictvím zásuvky s kabelem KMYZ-9-.... Existují nějaké jiné zásuvky s kabelem, které lze rovněž použít?

Zásuvky s kabelem KMYZ-9 obsahují redukci řízení přidržovací cívky. To, kromě jiného, snižuje objem vytvářené tepelné energie. To je důležité především v případě, kdy je několik ventilů sestaveno tak, že tvoří jednu lištu pro ventily. V případě jednotlivých ventilů (nikoli sestavených do bloku) lze rovněž použít zásuvku s kabelem KMYZ-3... bez řízení proudu přidržovací cívkou.

Up

Jaká je zkratka typu ventilů, které jsou nástupcem ventilů CPE...-M1H?

Seznam

Up

Vztahuje se specifikace ventilů ke stlačenému nebo nestlačenému vzduchu?

Společnost Festo měří průtok ventilem při napájecím tlaku 6 barů a výstupním tlaku 5 barů (delta p = 1 bar). Množství vzduchu, které je měřeno a zdokumentováno v katalogu, se vztahuje k nestlačenému vzduchu.

Up

Je přípustné přestavět ventil CPE-... s funkcí 3/2 na ventil s funkcí 2/2?

Ne, toto není u tohoto typu ventilu možné.

Up

Je přípustné přestavět ventil CPE-... s funkcí 5/2 na ventil s funkcí 3/2?

Ano, stačí k tomu zašroubovat do jednoho z pracovních otvorů (otvor 2 nebo 4) uzavírací záslepku.

Up

Lze na jedné připojovací desce (upevnění na připojovací blok) používat dohromady ventily CPE s funkcí 5/2 a ventily s funkcí 3/2?

Ne, ventily 3/2 řady CPE nelze na připojovací blok upevnit.

Up

Jaký je povolený maximální dotahovací moment pro přišroubování ventilu ISO k připojovací desce?

 

Velikost Velikost šroubu Dotahovací moment
ISO 1 M5 3 Nm
ISO 2 M6 5 Nm
ISO 3 M8 6 Nm

 

Up

Jaký je doporučený dotahovací moment pro ventily Mini ISO a připojovací desky?
Velikost Dotahovací moment
ISO 01 1,5...1,8 Nm
ISO 02 0,8...1 Nm

 

Up

Existují některé náhrady za ventily typu MFH/JMFH/VL/J-5-3,3, které již nejsou k dispozici?

Ano, jejich typová označení jsou MFH/JMFH/VL/J-5-PK-3. V tomto případě tvoří vlastní ventil společně s odpovídající připojovací deskou (s vrubovanou spojkou pro 3mm hadici) jednotku, která je připravena k přímé montáži. U předchozích typů byla tato připojovací deska k dispozici jako příslušenství.

Up

Ventil MFH-3-..-S je schválen pro použití ve vakuu. Lze rozvod vakua připojit ke všem otvorům?

Ne, provoz s vakuem je bezpečný pouze v případě, kdy je rozvod vakua připojen k otvoru č. 1. Při provozu s vakuem není přípustné ani uzavření otvoru č. 3.

Up

Proč není ventil Tiger MOFH-3-... k dispozici jako ventil vnějšího napájení řídicím tlakem?

Ventil Tiger MFH-3-..-S (s vnějším napájením řídicím tlakem) je v tlakovém rozsahu obousměrný a lze jej použít bez napájení jako uzavřený nebo otevřený nebo jako tlakovou výhybku, a proto má stejné funkce jako ventil MOFH s vnějším napájením řídicím tlakem.

Up

Jaká je alokace připojení pro středový uzávěr u ventilů typu J/MEBH?

Alokace připojení pro ventil MEBH je zdokumentována v katalogovém listu.
Alokace připojení pro ventil JMEBH je zdokumentována v katalogovém listu.

 

Up

Jaká je alokace připojení pro středový uzávěr u ventilů J/MDH?

Alokace připojení pro ventil MDH je zdokumentována v katalogovém listu MDH.

Alokace připojení pro ventil JMDH je zdokumentována v katalogovém listu JMDH.

 

Up

Lze rychle spínané ventily MH2.. 3/2 normálně uzavřené a normálně otevřené instalovat společně na jeden připojovací blok?

Ne, toto není možné. Jeden připojovací blok může dodávat vzduch pouze pro ventily stejného typu.

Up

Které ventily lze používat pro provoz s vakuem bez vnějšího napájení řídicím tlakem?

Jestliže je pracovní tlak velmi nízký nebo dokonce v oblasti vakua, musí se pilotní řídicí ventil ovládat buď prostřednictvím vnějšího napájení řídicím tlakem, nebo se musí jednat o přímo spínaný ventil. Rychle spínané ventily MHE2, MHE3 a MHE4 jsou spínané přímo, a proto je lze při provozu s vakuem používat bez vnějšího napájení řídicím tlakem.

Up

Nabízí Festo ventily pro provozní tlak až do 16 barů?

Ano, ventily ISO a mini ISO lze ve verzích s vnějším napájením řídicím tlakem používat až do provozního tlaku o hodnotě 16 barů. Řídicí tlak je nicméně omezen na maximální hodnotu 10 barů.

Up

Obsahují ventily Festo ochranné obvody pro elektromagnetickou cívku?

Zásuvky s kabelem, jež jsou vybaveny displejem LED, mají k ochraně obvodu vestavěné varistory nebo Zenerovy diody.
Alternativně jsou k dispozici světelná těsnění MF-LD, MC-LD, MV-LD, ME-LD a MEB-LD, která rovněž zahrnují ochranný obvod ve 24V verzi.

Up

Dodává společnost Festo ventily pro tekutá média?

Ano, pro tekutá média lze použít mosazné verze ventilu VZWM nebo verze tohoto ventilu z nerezové oceli. Kulové kohouty, jež jsou dostupné v mosazi nebo nerezové oceli, lze rovněž použít a lze je na požádání ovládat také pneumaticky.

Up

Existují ventily, u nichž lze přepínací polohy snímat pomocí bezdotykových spínačů?

Ano, společnost Festo nabízí různé ventily ISO, které splňují tento specifický požadavek.

 

Č. dílu Typ Velikost ISO Velikost otvoru
185994 MDH-5/2-D-1-FR-S-C-A-SA ISO 1 1/4"
188005 MDH-5/2-D-2-FR-S-C-A-SA ISO 2 3/8"
188006 MDH-5/2-D-3-FR-S-C-A-SA ISO 3 1/2"

 

Up

Některé ventily ve svém typovém označení obsahují značku PK-3. Co to znamená?

Typové označení PK-... znamená, že hadice je připojena k hadicové koncovce. Číslice uvedená na konci tohoto označení PK-... (např. PK.3) označuje vnitřní průměr hadice. Vhodná by byla například hadice PU-3.
V tomto případě lze rovněž použít naše standardní hadice PUN-4x0.75. K nastrčení hadice na koncovku je však potřeba značné síly.

Up

Mají ventily Festo certifikaci UL nebo CSA?

Mnohé ventily Festo mají certifikaci UL/CSA. Narozdíl od Evropy se však na to nevydávají certifikáty. Skutečnost, zda je určitý daný ventil uveden jako vyhovující UL, si prosím zkontrolujte na
internetových stránkách UL.

Up

Jsou k dispozici ventily/válce konkrétně konstruované pro oblast automobilového průmyslu?

Pro oblast automobilového průmyslu existují konkrétně navržené válce, ventily a příslušenství. Tyto součásti jsou uvedeny ve zvláštním katalogu pro automobilový průmysl, který je k dispozici na disku CD-ROM v němčině/angličtině/španělštině pod objednacím číslem 53836.

Up

Jak mohu otestovat, zda je ventil vadný?

Pokud vzduch vychází z otvoru tlumiče hluku 3 nebo 5, existuje k otestování ventilu jednoduchý trik.

Pokud je u ventilu 5/2 nebo 5/3 nastaven pracovní otvor 2 a vzduch vychází z otvoru 5, je nutné povolit hadici na tomto otvoru. Pokud vzduch z ventilu dále vychází, je ventil vadný, zatímco pokud vzduch vychází z hadice, pak je vadná součást, která je za tímto ventilem (obvykle pohon).

Pokud je nastaven pracovní otvor 4 a vzduch vychází z otvoru 3, povolí se hadice na otvoru 2. Pokud vzduch vychází z hadice, je vadný pohon, zatímco pokud vzduch nadále vychází z ventilu, je vadný ventil.

Up

Co znamenají dvě číslice (2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3) v označení ventilu?

První číslice určuje počet pneumatických vstupů/výstupů, druhá číslice určuje počet spínacích poloh.
Příklad: Ventil 2/2 má 2 pracovní vedení a 2 spínací polohy.

Up

Ventilové terminály

Existují ventilové terminály, u nichž lze pomocí dotazů zjišťovat provozní stav ventilů (polohu pístů)?

Ano, takovéto ventily existují pro ventilové terminály VTSA.

  Funkce Č. dílu
VTSA výstup PNP s kabelem 560723
výstup NPN s kabelem 560742
VTSA výstup PNP s nástrčnou spojkou 560724
výstup NPN s nástrčnou spojkou 560743
VTSA Pro samostatnou připojovací desku
výstup PNP s kabelem
560725
Pro samostatnou připojovací desku
výstup NPN s kabelem
560744
VTSA Pro samostatnou připojovací desku
výstup PNP s nástrčnou spojkou
560726
Pro samostatnou připojovací desku
výstup NPN s nástrčnou spojkou
560745

Up

Je rozmístění kontaktů napájecího zdroje stejné u všech ventilových terminálů?

Rozmístění kontaktů napájecího zdroje není stejné u všech ventilových terminálů.

U veškerých 4pólových konektorů M12 a M18 napájecích zdrojů je rozmístění kontaktů následující:

KONTAKT 1 = 24 V systém

KONTAKT 2 = 24 V zátěž

KONTAKT 3 = 0 V

KONTAKT 4 = FE.

 

U veškerých 7/8'' konektorů a symetrických konektorů AIDA napájecích zdrojů je rozmístění kontaktů odlišné:

Rozmístění kontaktů

Up

Jaká existují kódování konektoru M12 pro ventilové terminály?

Společnost Festo používá tři různá kódování konektoru: kódování A, B a D.

Kódování A je určeno pro připojení konektorů čidel ovládacích prvků a pro zařízení DeviceNet
Kódování B je určeno pro připojení Fieldbus pro Profibus a Interbus (není součástí výrobního sortimentu Festo)
Kódování D je určeno pro průmyslovou síť Ethernet, Profinet, Ethernet/IP a EtherCat

Stecker-Codierung

Up

Mají ventilové terminály Festo schopnost diagnostiky?

Veškeré ventilové terminály od společnosti Festo, které jsou ovládány prostřednictvím sběrnice, mají schopnost diagnostiky (např. detekce podpětí, zkratů) a jejich stav lze vyhodnocovat pomocí LED nebo prostřednictvím diagnostických bitů v hlavním řízení.

Up

Jaký je název náhradního typu za uzel Fieldbus FB9 pro Profibus?

Náhradní typ pro veškeré typy terminálů je FB13. Je potřeba příslušný soubor GSD. V některých případech bude třeba upravit konektor sběrnice.

Up

Jak lze pomocí terminálů CPX správně zobrazovat 16bitové analogové hodnoty?

V prvé řadě vezměte prosím na vědomí, že v modulech Festo se pro čísla využívá formát Motorola. Většina PLC však využívá číselného formátu Intel. V důsledku této skutečnosti nelze zobrazovat hodnověrné hodnoty.

Náprava: proveďte v program PLC záměnu bajtů tak, že vzájemně zaměníte nižší bajt a vyšší bajt. Od vydání verze CPX 23 můžete rovněž provést přednastavení formátu na formát Intel či Motorola pomocí souboru GSD, čímž přestává být tato softwarová záměna bajtů nutná.

Up

Lze kombinovat moduly pro zařízení Festo CPI s moduly pro zařízení Festo CP?

Ano, moduly ze zařízení CP a CPI lze vzájemně kombinovat. Pro uzly CP však platí podmínky zařízení CP (16 vstupů/výstupů a max. 2 moduly).

Up

Jaké kabely jsou potřeba k připojení zařízení Festo CP/CPI?

Jako propojovací kabely v zařízeních CP/CPI se používají kabely KVI-CP-3-…

Místo kabelů KVI-CP-1-… a KVI-CP-2-… lze využít kabely KVI-CP-3-… .

Up

Obsahují ventilové terminály Festo ochranný obvod?

Veškeré naše ventilové terminály obsahují varistorový ochranný obvod, který potlačuje indukční napěťové špičky při vypnutí.

Up

Jaká je hodnota elektrického příkonu u ventilového terminálu typu CPV?

Na jednu elektromagnetickou cívku:

CPV10:    0,6W

CPV14:    0,9W

CPV18:    1,5W

Příklad: terminál CPV14 je osazen 8 elektromagnetickými ventily s jednou cívkou, které jsou všechny aktivovány ve shodný okamžik. 8 × 0,9 W = 7,2 W. Z této hodnoty vyplývá proud 0,3 A. K tomu je třeba připočítat vnitřní proudový příkon o hodnotě asi 100 mA.

Up

Jak lze přepínat současně vakuum a tlak na ventilovém terminálu MPA s kotoučem „I“ (2 × 2/2)?

Pro více informací si prosím stáhněte tyto pokyny.

Up

Může být ventilový terminál MPA zpětně osazen ventily VPPM?

Ano, ventilový terminál MPA může být zpětně osazen ventily VPPM pomocí připojení Fieldbus.

Aby bylo možné ventily VPPM používat, musí být v uzlu Fieldbus nainstalována

aktuální verze softwaru. Následující tabulka uvádí minimální požadavky na verzi:

 

Uzel sítě Datum vydání softwaru Revidované vydání
CPX-FEC  15/04/08  Rev 16
 CPX-FB6, Interbus  17/10/07  Rev 22
 CPX-FB11, DeviceNet  23/10/07  Rev 20
 CPX-FB13, Profibus  17/04/07  Rev 22
 CPX-FB14, CANopen  09/10/07  Rev 20
 CPX-FB23, CC-Link  10/10/07  Rev 19
 CPX-FB32, EtherNet/IP  18/05/06  Rev 11
 CPX-FB33, PROFINET, M12       08/11/07  Rev 03
 CPX-FB34, PROFINET, RJ45  08/11/07  Rev 01
 CPX-FB38, EtherCat Libovolná Libovolná

 

Datum vydání softwaru nebo revidované vydání uzlu sítě je uvedeno na typovém štítku („SW...“ nebo „Rev...“, viz následující obrázek)

 

Typenschild Softwarestand

Typenschild Revisionsstand

Up

Kde mohu zjistit objednací číslo základní jednotky ventilového terminálu typu CPV?

Up

Je možné vyměnit základní jednotku terminálu typu CPV-... (např. s cílem výměny desky multipólu za sběrnici)?
Tato výměna je přípustná, pokud je identický rozestup a počet ventilů.

Up

Jsou k dispozici ventilové terminály Festo pro rozhraní AS s provozem A/B?
Naše ventilové terminály CPV10/14 se vstupy, 4násobné a 8násobné, jsou volitelně k dispozici pro normální provoz a pro provoz A/B.

Up

Obsahuje ventilový terminál typu CPV10/14 funkci uzavřeného ventilu 5/3?
Funkce uzavření se dosáhne použitím ventilu „typu C“ (ventil 2*3/2cestný) a dodatečné součásti CPV...-BS-5/3G-... Tato dodatečná součást se montuje na spodní stranu ventilu nebo na pneumatický vícepólový konektor.

Up

Pravidla adresování pro ventilové terminály CPV

Adresy na ventilovém terminálu CPV se přidělují zleva doprava, zatímco adresy jednotlivých poloh ventilů se přidělují postupně zpředu dozadu.

 

 Addressing rules for CPV

 

Poloha ventilu na ventilovém terminálu CPV vždy obsazuje 2 adresy, i když je osazena zaslepovací deskou nebo oddělující tlakovou deskou. Pokud je poloha ventilu obsazena bistabilním ventilem, používá se následující schéma alokace:

  • Elektromagnetická cívka 14 vzduchu pro vnější napájení řídicím tlakem obsadí nižší platnou adresu
  • Elektromagnetická cívka 12 vzduchu pro vnější napájení řídicím tlakem obsadí vyšší platnou adresu

  V případě ventilů s jedinou cívkou (monostabilní ventily) se vyšší platná adresa nevyužívá.

Up

Lze do stejné sítě zapojit současně zařízení slave A/B a normální zařízení slave ventilových terminálů s rozhraním AS?
Toto je obecně možné bez omezení. Příkladem je zapojení 10 zařízení slave a 20 zařízení slave A/B k jednomu zařízení master.

Up

Elektrický řadový blok (EV1 nebo EV2)

V závislosti na daném řadovém bloku obsadí u ventilového terminálu CPA jedna poloha ventilu 1 nebo 2 adresy.

 

Addressing rules for CPA

 

Řadový blok ...EV1 obsadí 1 výstup

Řadový blok ...EV2 obsadí 2 výstupy

I v případě, kdy řadový blok není používán (volná pozice, pomocná napájecí deska), jsou přesto příslušné adresy obsazeny.

Adresy na ventilovém terminálu CPA se přidělují zleva doprava, zatímco adresy jednotlivých poloh ventilů se přidělují postupně zezadu dopředu.

 

Up

Jaké údaje jsou potřeba k objednání dodatečných nebo náhradních ventilů pro ventilové terminály CPV/CPA?
Každé ventilové hradítko má své číslo dílu. Obvykle se jedná o číslo tvořené 6 číslicemi. Toto číslo je dostatečnou identifikací. Jestliže znáte ventilový terminál, můžete jednoduše použít písmeno klíče, např. M pro 5/2 mono.

Up

Lze funkci SFC12 u PLC Siemens použít s ventilovým terminálem CPX na Profibus DP?

Ano. Diagnostická adresa ventilového terminálu CPX se však musí použít jako přenosová adresa, a nikoli jako adresa sítě Profibus.

Up

Sběrnice

Které protokoly založené na protokolu sítě Ethernet společnost Festo podporuje?

Společnost Festo v současné době nabízí jako protokol sítě Ethernet protokoly Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet a Ethercat. 

Up

Co znamená Auto MDI?
Stanice (přístroj) sítě Profinet automaticky detekuje, zda-li je připojena prostřednictvím přímého nebo kříženého kabelu.

Up

Co znamená zkratka DCP?
DCP (Device Control Protocol - protokol řízení přístroje) je založen na protokolech DHCP a DNS. Používá se k nastavení názvů, adres IP a parametrů. Zahrnuje také identifikační službu, kterou lze použít k vyhledání stanic, jež jsou připojeny do dané sítě.

Up

Který procesor používá společnost Festo pro své přístroje v síti Profinet?

Společnost Festo používá procesor ERTEC 200 (spínač se dvěma vstupy/výstupy).

Up

Co znamená zkratka STP?
STP (Spanning Tree Protocol) detekuje smyčky a automaticky vypíná dílčí úseky. STP lze použít také pro účely redundance.

Up

Co znamená zkratka LLDP?
LLDP (Link Layer Discovery Protocol - protokol zjišťování na spojovací vrstvě) detekuje sousední přístroje. Každý přístroj vysílá směrem k sousedním přístrojům informace sám o sobě. Dojde-li k nahrazení přístroje, přijme nový přístroj tyto informace automaticky od sousedních přístrojů.

Up

Jaké jsou dostupné možnosti pro výměnu vadného přístroje a uvedení zařízení do provozu?
  • LLDP
  • Použijte vnitřní paměťovou kartu z vadného přístroje v novém přístroji. Tím do nového přístroje přenesete veškeré informace ze starého přístroje.
  • Pomocí programátoru přeneste veškeré informace do přístroje stejně jako při počátečním spuštění.

Up

Kolik jednotlivých stanic mohu provozovat v rámci jedné sítě Profinet?

Maximální počet přístrojů v jedné síti Profinet je 255.

Up

Jaká MAC-ID používá společnost Festo?

00-0E-F0-xx-xx-xx
Prvních 6 číslic představuje klíč společnosti Festo. Zbylých 6 číslic je definováno na základě postupného číslování.

Up

Jaké uzly sítě Profinet má společnost Festo?

Připojení FB33 2 x M12
Připojení FB34 2 x RJ45 měď
Připojení FB35 2 x RJ45 optický kabel

Up

Je síť Profinet schopna provozu v reálném čase?

Profinet má 3 třídy. Přístroje třídy A nejsou schopny provozu v reálném čase (reakční doba je mezi 10 a 100 ms). Přístroje třídy B jsou schopny provozu v pseudoreálném čase (reakční doba mezi 10 a 1 ms). Přístroje třídy C jsou schopny provozu v reálném čase (reakční doba < 1 ms).

Up

S jakou přenosovou rychlostí pracuje síť Profinet?

Profinet pracuje v plně duplexním režimu s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s.

Up

Proporcionální ventil

Jak jsou obsazeny kontakty v proporcionálním ventilu MPPE-...?

 Voltage variants with ext. target value voltage

 

Votage variants with ext. potentiometer 

 

 Current variants

 

 

 

 

Kontakt
č.
Napěťová varianta Proudová varianta Barva kabelu
1 X vnější čidlo tlaku IN
0...10 V DC
X vnější čidlo tlaku IN
4...20 mA
WH bílá
2 Zemnicí kontakt zadávání hodnoty Zemnicí kontakt zadávání hodnoty BN hnědá
3 Zemnicí kontakt napájecího zdroje Zemnicí kontakt napájecího zdroje GN zelená
4 Zadaná hodnota 0...10 V DC Zadaná hodnota 4...20 mA YE žlutá
5 10 V DC - ref. výstup 10 V DC - ref. výstup GY šedá
6 Výstup skutečné hodnoty
0...10 V DC
Výstup skutečné hodnoty
4...20 mA
PK růžová
7 24 V DC - napájecí napětí 24 V DC - napájecí napětí RD červená
8 Zemnicí kontakt skutečné hodnoty Zemnicí kontakt skutečné hodnoty BU modrá

Kontakty 2, 3, 8 jsou interně propojené

Up

Jak jsou obsazeny kontakty v proporcionálním ventilu MPPES-...?

 Voltage variants

 Current variants

 

 

 

Kontakt
č.
Napěťová varianta Proudová varianta Barva kabelu
1 --- --- WH bílá
2 Zemnicí kontakt zadávání hodnoty Zemnicí kontakt zadávání hodnoty BN hnědá
3 Zemnicí kontakt napájecího zdroje Zemnicí kontakt napájecího zdroje GN zelená
4 Zadaná hodnota 0...10 V DC Zadaná hodnota 4...20 mA YE žlutá
5 --- --- GY šedá
6 Výstup skutečné hodnoty
0...10 V DC výstup
Výstup skutečné hodnoty
4...20 mA
PK růžová
7 24 V DC - napájecí napětí 24 V DC - napájecí napětí RD červená
8 Zemnicí kontakt skutečné hodnoty Zemnicí kontakt skutečné hodnoty BU modrá

Kontakty 2, 3, 8 jsou interně propojené

Up

Jak vysoká musí být hodnota napájecího tlaku proporcionálního ventilu MPPE(S), aby byla spolehlivě dosahována určitá hodnota výstupního tlaku?

Napájecí tlak musí být alespoň o 1 bar vyšší, než je maximální požadovaný výstupní tlak.

Up

Škrticí ventil

Jaká je funkce jednocestného škrticího ventilu?
Jednocestný řídicí ventil zahrnuje funkci škrticího ventilu a blokovací funkci. Průtok je řízen pouze v upřednostňovaném směru. V opačném směru proudí vzduch volně přes zpětný ventil.

Up

Jaká je funkce škrticího ventilu?
Škrticí ventil omezuje objem vzduchu, který ventilem protéká. Toto omezení působí v obou směrech proudění.

Up

Příslušenství

Dodává společnost Festo také tlumiče hluku, které lze zašroubovat tak, aby lícovaly?

Ano, existují tlumiče hluku ze slinutých materiálů v nejběžnějších velikostech od 1/8" do 3/8", s průchozím závitem.

 Rozměr  Číslo dílu
 G 1/8  341219
 G 1/4  341017
 G 3/8  363400

Up

...

Mohou být válce a ventily od společnosti Festo provozovány také s použitím nemazaného stlačeného vzduchu?

Většina pneumatických součástí od společnosti Festo je konstruována pro provoz s filtrovaným mazaným stlačeným vzduchem nebo filtrovaným nemazaným stlačeným vzduchem. Během montáže je třeba tyto součásti základním způsobem ošetřit mazivem. Mohou být provozovány bez nutnosti použití maznice.
V každém případě je vyžadováno použití filtrační jednotky, která odstraní nečistoty od velikosti 40 mikronů. Tam kde je u součástí jako médium vyznačeno „filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch“, provádí společnost Festo u těchto součástí náhodná ověření s použitím filtrovaného, nemazaného stlačeného vzduchu za zkušebních podmínek.

Pokud to specifikují technické podklady, měly by se použít filtry se stupněm filtrace 5 nebo 10 mikronů V případě značně znečištěného vzduchu doporučujeme předběžnou filtraci vzduchu s použitím filtru s hustotou 40 mikronů.

Doporučujeme součásti provozovat s filtrovaným, mazaným stlačeným vzduchem v takových místech, které jsou vystaveny extrémním podmínkám okolního prostředí a extrémním provozním podmínkám. To se může týkat například extrémně rychlých pohybů válců (rychlejších než 1 m/s).

Jestliže se zařízení již provozovalo s mazaným stlačeným vzduchem, není již provoz s nemazaným vzduchem možný. Vzhledem ke skutečnosti, že mazaný stlačený vzduch vymyje základní ošetření mazivem, musí být tyto součástí během dalšího použití již vždy provozovány s mazaným stlačeným vzduchem.
Chcete-li svoje zařízení převést zpět na použití nemazaného stlačeného vzduchu, je nutné opětovně ošetřit veškeré součásti základním mazivem.

Up

Co znamená 100% spínací cyklus?

V normě DIN VDE 0580 pokrývá kontrola 100% spínacího cyklu pouze elektrickou část elektromagnetické cívky. Společnost Festo k této kontrole přidává navíc pneumatickou zkoušku.

Tato kontrola, která vyhledává nejhorší případ, představuje funkční zkoušku elektromagnetu. Jestliže je daný elektromagnet používán také na ventilových terminálech, je u něj kontrola 100% spínacího cyklu prováděna jako u samostatného přístroje a jako u součásti blokové sestavy.

Podmínky:
Elektromagnety jsou napájeny nejvyšším povoleným napětím (nepřetržitý provoz S1 v souladu s normou DIN VDE 0580).
Elektromagnety jsou umístěny v teplotní komoře s maximální povolenou okolní teplotou (bez proudění).
Maximální povolený provozní tlak je přiváděn k elektromagnetům s uzavřenými pracovními otvory.

Provedení:
Elektromagnety se provozují po dobu alespoň 72 hodin za dříve uvedených podmínek. Po uplynutí této doby se provedou následující kontroly:
Chování s ohledem na uvolnění při přerušení proudu - měření uvolňovacího proudu
Chování s ohledem na snímání, pokud je okamžitě poté připojeno minimální provozní napětí, přičemž podmínky tlaku mají být pro snímač nejméně příhodné
Měření netěsnosti
Jakmile jsou výsledky zaznamenány, celý proces se opakuje, dokud nedosáhnou testované jednotky celkové délky spínacího cyklu alespoň 1 000 hodin nebo dokud není splněno jedno z kritérií pro ukončení.
Na konci kontroly 100% spínacího cyklu se vizuálně zkontroluje, zda nedošlo k poškození těsnicích koncovek.

Kritéria ukončení:
Chování s ohledem na uvolnění, chování s ohledem na snímání nebo měření netěsnosti přesahuje nebo nedosahuje následujících mezních hodnot:
Uvolňovací proud: > 1,0 mA
Napětí snímače: > UN+10 %
Netěsnost: > 10 l/h

Up

Nabízí společnost Festo kabely se zásuvkami, které mají certifikaci UL?

Veškeré ventily, které mají certifikaci UL a cívku pro napětí 24 V jsou schváleny ze strany UL s tou podmínkou, že se musí používat napájecí zdroje třídy 2 podle NEC.


UL předpokládá, že přístroje a součásti v obvodu třídy 2 nepředstavují žádné riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neboť napájecí zdroje třídy 2 jsou omezeny jak z hlediska proudu, tak i napětí, a je proto možné považovat je za bezpečné.
Z tohoto důvodu nejsou pro obvody třídy 2 vyžadovány kabely s výslovným schválením ze strany UL.
Integrace obvodů třídy 2 do koncepce určitého celkového systému je hlavně regulována normou UL pro konečný výrobek, tzv. normou pro konečné použití. Ta je rozdílná pro jednotlivé kategorie výrobků, a proto k tomuto nelze poskytnout všeobecné vyjádření.

Up

Co znamená jmenovitý průtok qnN?

Tato hodnota je průtok měřený u příslušné součásti za určitých podmínek. S výjimkou redukčních ventilů jsou podmínky následující: Primární tlak = 6 barů, sekundární tlak = 5 barů.

Up

Kde mohu získat certifikát UL/CSA?

Povolení UL nebo CSA nezahrnuje certifikát. Kontrola toho, zda výrobek skutečně má specifikovaná povolení, musí být provedena přímo od UL nebo CSA.

Internetové stránky UL

 

Up