Často kladené otázky - Úprava stlačeného vzduchu

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

Redukční ventily/redukční ventily s filtrem

Spínací ventily

Filtry

Maznice

Sušička

Zesilovač tlaku

...

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

Musí být jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu osazena ručním spínacím ventilem?

V souladu s EN 983, Oddíl 5.1.6, musí být zařízení konstruována takovým způsobem, aby bylo zaručeno úplné oddělení zdrojů energií a rovněž odvětrání v natlakovaném obvodu, aby se zamezilo neočekávanému spuštění. Toto lze u pneumatických zařízení dosáhnout na příklad oddělením zdroje energie a snížením tlaku v zařízení. Příslušný uzavírací mechanizmus zahrnující odvětrání pro snížení tlaku musí být uzamykatelný.

Up

Na základě jakých kritérií se volí velikost připojení jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu?

V případě jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu byste měli věnovat pozornost nejen velikosti připojení, ale také hodnotám průtoku a regulačnímu rozsahu. Jestliže je regulační rozsah v pořádku, závisí správná volba jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu nakonec na hodnotě průtoku vzduchu.
Ačkoli z použití větší než nezbytně nutné jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu nevyplývá žádné možné poškození, znamená to zbytečné zvýšení nákladů.

Up

Redukční ventily/redukční ventily s filtrem

Lze osadit několik redukčních ventilů v uspořádání za sebou?

Standardní redukční ventily se obvykle neosazují za sebou, neboť v takovém případě by každý redukční ventil umístěný dále v řídicím úseku byl omezován redukčními ventily umístěnými před ním.

Z tohoto důvodu dodává společnosti Festo redukční ventily označované jako uzamykatelné redukční ventily, které jsou vhodné pro tato použití.

Up

Dodává společnost Festo redukční ventily pro vakuová vedení?

Nabídka výrobků Festo nezahrnuje redukční ventily pro vakuum.

Up

Je možné provozovat standardní redukční ventily s dusíkem?

Dusík lze použít jako tlakové médium, pokud se dodrží následující omezení.

 • Používaný dusík musí být k dispozici v plynném skupenství
 • Provozní tlak a provozní teploty musejí být v souladu s hodnotami specifikovanými na katalogovém listu pro stlačený vzduch
 • Znečištění používaného dusíku ve smyslu zbytkové vlhkosti, zbytkového obsahu oleje atd. odpovídá specifikacím uvedeným v katalogu pro provoz se stlačeným vzduchem

Jestliže se tyto parametry dodrží, lze tyto výrobky provozovat bez jakéhokoli podstatného zkrácení jejich životnosti.

Up

Jaký typ zámku se používá v případě redukčních ventilů řady D?
Redukční ventily se zamykatelným otočným knoflíkem řady D jsou všechny osazeny zámkem E11.

Up

Lze redukční ventil anebo filtr s ručním odpouštěním kondenzátu změnit tak, aby odpouštění kondenzátu bylo automatické?

Ano, pokud je vyměněna celá nádobka filtru. Katalog náhradních dílů je k dispozici na internetových stránkách. Podle tohoto katalogu lze vybrat správné číslo dílu.

Up

Je visací zámek LRVS-D pro uzamykání k dispozici jako zámek E11 nebo pro použití s univerzálním klíčem?
Není, tento visací zámek není k dispozici ani jako zámek E11, ani pro použití s univerzálním klíčem. Při uvážení přibližně 30 000 možných uzamykacích mechanizmů lze obvykle předpokládat, že žádné dva zámky v rámci jedné dodávky nebude možné otevřít pomocí shodného klíče.

Up

Je drážkovaná matice součástí rozsahu dodávky redukčního ventilu typu MS?

V případě redukčních ventilů řady MS ve velikostech 4 a 6 typů LR-... a LRB-... je drážkovaná matice (hliníková) obsažena v rozsahu dodávky.

V případě redukčních ventilů s filtrem LFR-... a FRC-... není tato drážkovaná matice v rozsahu dodávky obsažena, protože pro upevnění se obvykle používá montážní úhelník. Šestihrannou matici (hliníkovou) lze objednat jako příslušenství.

Up

Jsou redukční ventily D-Maxi k dispozici se zvětšeným zpětným odvětráním?
Redukční ventily LR-D-...-Maxi jsou konstruovány se zvětšeným zpětným průtokem již ve standardním provedení.

Up

Jsou redukční ventily D-Micro k dispozici se zvětšeným zpětným odvětráním?
Redukční ventily LR-D-...-Micro jsou konstruovány se zvětšeným zpětným průtokem již ve standardním provedení.

Up

Je pro redukční ventily s filtrem určena montážní poloha?
Jelikož jsou redukční ventily s filtrem osazeny nádobkami filtru pro kondenzát, musejí být tyto přístroje vždy montovány svisle. Jestliže nastane odchylka o více než 5° od svislého směru, je možné, že se nebude otvor pro automatické odpouštění kondenzátu řádně uzavírat.

Up

Lze redukční ventily Festo používat pro vodu?
Veškeré redukční ventily Festo jsou konstruovány pro neutrální plyny, a proto nejsou vhodné pro kapalná média.

Up

Lze redukční ventil LRP nainstalovat do pracovního vedení?
V pracovním vedení obvykle probíhá proudění oběma směry. Jelikož redukční ventil LRP nemá funkci vnitřního zpětného průtoku, lze tuto funkci zajistit použitím souběžně nainstalovaného zpětného ventilu.

Up

Proč u některých redukčních ventilů existuje možnost výběru mezi krátkou a dlouhou hlavicí?
U jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS máte pro redukční ventily na výběr dlouhou nebo krátkou hlavici. Celková výška redukčních ventilů s rozdílnými hlavicemi je shodná. Rozdíl je v tom, že v případě kratší hlavice je část závitu a kontramatice viditelná. Tato varianta je např. vhodná pro montáž do ovládacích panelů. Narozdíl od tohoto provedení zakrývá delší hlavice redukčního ventilu celý závit, a tak jej chrání před znečištěním.

Up

Spínací ventily

Jaké závady mohou nastat při použití bezpečnostního ventilu MS6-SV?

- Provozní tlak nižší než 3,5 bar

- Odblokování signálů není v pořádku

- Vnitřní chyba

- U verzí do revize 03 byla nastavena hodnota současnosti na 1,5 ms. Několik zařízení pro nouzové vypnutí v tomto tržním segmentu tuto hodnotu současnosti nesplňuje.

Up

Vyhovují veškeré příklady obvodů uvedené v katalogu pro bezpečnostní ventil MS6-SV kategorii bezpečnosti 4?

Jako pravidlo platí, že veškeré příklady obvodů uvedené v katalogu odpovídají kategorii bezpečnosti 4. Jestliže se však propojení realizují s použitím zástrčky MP1 (oba signály 24 V), musí být oba signály od sebe fyzicky oddělené (k zamezení křížení obvodů).

Up

Má bezpečnostní ventil MS6-SV certifikaci BG (obchodní sdružení)?

Bezpečnostní ventil MS6-SV splňuje požadavky normy DIN EN ISO 13849-1. Má certifikaci obchodního sdružení.

Max. možná úroveň funkční způsobilosti = „e“/kategorie 4.

Up

Jaký montážní úhelník potřebuji k upevnění bezpečnostního ventilu MS6-SV?

Bezpečnostní ventil MS6-SV lze upevnit pouze pomocí montážního úhelníku MS6-WPB.

Up

Co je třeba změnit, pokud nelze v konfigurátoru modulárních systémů MS zvolit MS6-SV?

Není-li možné v konfigurátoru MS zvolit bezpečnostní ventil MS6-SV, je to obvykle proto, že v základní konfiguraci je zvolen krátký montážní úhelník (WP). Pro použití s bezpečnostním ventilem MS6-SV je nutné zvolit montážní úhelník WPB.

Up

Jak lze sledovat závady u ventilů pro pomalý náběh tlaku a odvětrání MS6-SV?

Jedním způsobem sledování závad je využití tlakového spínače. K dispozici je varianta „ventilu s integrovaným tlakovým spínačem“. Tlakový spínač lze rovněž vestavět do jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu prostřednictvím rozbočovacího modulu.

Up

Lze používat signálový kontakt jako indikátor závady pro ventil pro bezpečný náběh tlaku a odvětrání MS6-SV?

Nikoli. Tento signálový kontakt pouze indikuje, zda je ventil v provozu, tj. zda je připraven k sepnutí. Pokud je indikována závada, zařízení není připraveno k sepnutí.

Up

Jaký je účel signálového kontaktu na bezpečnostním ventilu MS6-SV?

Signálový kontakt na bezpečnostním ventilu MS6-SV je navržený pro indikaci toho, zda je ventil připraven k sepnutí, tzn., že ventil po sepnutí vykoná autotest. Je-li vše v pořádku, přepne se signálový kontakt na horní úroveň. Ventil se dvěma odblokovanými vstupy lze nyní sepnout. Signálový kontakt lze připojit do zpětnovazební smyčky bezpečnostního řídicího systému.

Up

Pro elektrické připojení spínacího ventilu typu MS6-SV se má používat 9pólový konektor Sub-D. Zařízení nicméně nepracuje. Jedná se o závadu?

V závislosti na konkrétním použití by se mohlo jednat o závadu.

Nesmí se používat běžné konektory Sub-D. Pro elektrické rozhraní se musí používat speciální zástrčka Festo; viz příslušenství.

Na obou odblokovaných vstupech musí být vybrána zástrčka ...-MP1 pro napětí 24 V (statické nebo dynamické signály). Zástrčka ...-MP3 se používá v případě, kdy je jeden odblokovaný vstup napájen napětím 24 V a druhý napětím 0 V.

Up

Jak potvrdit chybu v případě ventilů pro pomalý náběh tlaku a odvětrání MS6-SV?

Potvrzení skutečnosti, že byla zjištěna chyba na ventilu pro pomalý náběh tlaku a odvětrání MS6-SV, se provádí vypnutím napájení a jeho opětovným zapnutím (přerušení napětí na kontaktu 8). Tím se zajistí, že dojde zároveň k zaznamenání dané chyby.

Up

Jaké třídě krytí odpovídá cívka elektrického spínacího ventilu řady MS?

Cívka elektrického spínacího ventilu řady MD má třídu krytí IP 65.

Up

Jaká je spotřeba elektrické energie cívek u elektrických spínacích ventilů HEE-... řady D?

Spotřeba elektrické energie cívek se stejnosměrným napájením 24 V činí 2,5 W.
Cívky na střídavé napájení 110 V a 230 V mají spínací příkon 5 VA a přidržovací příkon 3,7 VA.

Up

Je elektrický spínací ventil MS4/MS6-EE k dispozici rovněž s pomocným ručním ovládáním s aretací?

Standardní varianty elektrického spínacího ventilu MS4/MS6-EE jsou k dispozici s pomocným ručním ovládáním bez aretace? Tato varianta nese typové označení…-10V24-… .

K výběru varianty, jež zahrnuje pomocné ruční ovládání bez aretace i s aretací použijte systém modulárních výrobků. Tato varianta nese typové označení…-V24-… .

Up

Filtry

Lze redukční ventil anebo filtr s ručním odpouštěním kondenzátu změnit tak, aby odpouštění kondenzátu bylo automatické?

Ano, pokud je vyměněna celá nádobka filtru. Katalog náhradních dílů je k dispozici na internetových stránkách. Podle něj můžete vybrat správné číslo dílu.

Up

Je nutné nádobky filtru osazovat kovovým ochranným košem?
V souladu s článkem 8.4.1 normy ISO 4414 musejí být nekovové filtry a pláště oddělovacích prvků osazeny ochranou proti roztrhnutí.

Up

Lze používat vakuové filtry VAF-... také v kladném tlakovém rozsahu?
Vakuové filtry VAF-... pokrývají tlakový rozsah od -0,95 do 7 barů, což znamená, že jsou schválené rovněž pro rozsah tlaku nad atmosférickým tlakem.

Up

Jakým způsobem je ze stlačeného vzduchu odstraňována přebytečná voda?
Jediným správným řešením je použití sušičky. Jestliže není možné sušičku použít, existuje možnost odstranit alespoň část vody ze stlačeného vzduchu pomocí filtrů. Za tímto účelem doporučujeme použít kombinaci jemných filtrů s filtrem alespoň 1 µ a následným jemným filtrem 0,01 µ.

Up

Má společnost Festo ve svém sortimentu také odlučovače vody a oleje?

Naše jemné filtry (1 µm) a velmi jemné filtry (0,01 µm) jsou odlučovače vody a oleje.

Up

Maznice

Je nutné mazat stlačený vzduch olejem?
Zvýšený počet uživatelů si již nepřeje používat maznice. Součásti Festo jsou ošetřeny mazivem pro celou dobu životnosti, a proto je lze provozovat bez dodatečného mazání. Existují některé součásti, které se musejí provozovat výhradně bez mazání (viz specifikace v katalogu). V některých situacích však doporučujeme používat mazaný stlačený vzduch, na příklad v případě velmi rychlých pohybů válce. Jestliže jsou součásti, které se obvykle provozují bez dodatečného mazání, provozovány byť i pouze jednou s mazaným vzduchem, musí být vzduch od té doby již vždy dodatečně mazán, protože olej ve vzduchu vymyje původní mazivo, které mělo součásti chránit po celou dobu jejich životnosti.

Up

Jsou pro mazání součástí Festo přípustné biooleje?
Biooleje obsahují estery a jsou častou volbou pro použití, jako je např. mazání kompresorů. Tyto oleje mění vlastnosti různých materiálů, a proto nejsou vhodné k mazání pneumatických součástí (viz položku často kladených otázek „Jaké typy olejů jsou schválené?“).

Up

Jakým způsobem lze do maznice LOE doplňovat olej?

řada D – Mini: pro dolití oleje:

Během doplňování může zůstat maznice pod tlakem.

 • Odšroubujte odvětrávací šroub v horní části maznice vedle průhledového okénka pro olej. Tento ventil zajistí odvětrání nádobky maznice.
 • Odšroubujte nádobku maznice a naplňte ji olejem: naplňte ji nejvýše do objemu 45 ml oleje

 

řada D – Midi: pro dolití oleje:

Během doplňování může zůstat maznice pod tlakem.

 • Odšroubujte odvětrávací šroub v horní části maznice vedle průhledového okénka pro olej. Tento ventil zajistí odvětrání nádobky maznice.
 • Odšroubujte nádobku maznice a naplňte ji olejem: naplňte ji nejvýše do objemu 110 ml oleje

 

řada D – Maxi: pro dolití oleje:

Během doplňování může zůstat maznice pod tlakem.

 • Odšroubujte odvětrávací šroub v horní části maznice vedle průhledového okénka pro olej. Tento ventil zajistí odvětrání nádobky maznice.
 • Odšroubujte nádobku maznice a naplňte ji olejem: naplňte ji nejvýše do objemu 190 ml oleje

 

řada D – Micro: pro dolití oleje:

Během doplňování musí být maznice bez tlaku.

 • Odvětrejte systém
 • Odšroubujte nádobku maznice a naplňte ji olejem: naplňte ji nejvýše do objemu 6,5 ml oleje

 

Řada MS – MS4: pro dolití oleje:

Během doplňování může zůstat maznice pod tlakem.

 • Odšroubujte odvětrávací šroub v horní části maznice vedle průhledového okénka pro olej. Tento ventil zajistí odvětrání nádobky maznice.
 • Odšroubujte nádobku maznice. Zatáhněte za modrý úchyt na aretaci bajonetového uzávěru směrem dolů a zároveň otáčejte nádobkou maznice.
 • Naplňte nádobku maznice olejem: naplňte ji nejvýše do objemu 30 ml oleje (36 ml v případě kovové nádobky)

 

Řada MS – MS6: pro dolití oleje:

Během doplňování může zůstat maznice pod tlakem.

 • Odšroubujte odvětrávací šroub v horní části maznice vedle průhledového okénka pro olej. Tento ventil zajistí odvětrání nádobky maznice.
 • Odšroubujte nádobku maznice: Zatáhněte za modrý úchyt na aretaci bajonetového uzávěru směrem dolů a zároveň otáčejte nádobkou maznice.
 • Naplňte nádobku maznice olejem: naplňte ji nejvýše do objemu 75 ml oleje (80 ml v případě kovové nádobky)

 

Řada MS – MS12: pro dolití oleje:

Během doplňování může zůstat maznice pod tlakem.

 • Odšroubujte odvětrávací šroub v horní části maznice vedle průhledového okénka pro olej: Tento ventil zajistí odvětrání nádobky maznice.
 • Odšroubujte nádobku maznice: Zatáhněte za modrý úchyt na aretaci bajonetového uzávěru směrem dolů a zároveň otáčejte nádobkou maznice.
 • Naplňte nádobku maznice olejem: naplňte ji nejvýše do objemu 1 500 ml oleje

Up

Jaký olej je schválený pro použití v maznicích?

Doporučujeme následující druhy olejů:

Speciální olej Festo (objem nádoby 1 l), typ OFSW-32, objednací č. 152 811

 

Další vhodné typy olejů jsou následující:

 • ARAL Vitam GF 32
 • BP Energol HLP 32
 • Esso Nuto H 32
 • Mobil DTE 24
 • Shell Tellus Oil DO 32

Rozsah viskozity: 32 mm²/s (=cSt) při 40 °C; třída ISO VG 32 v souladu s ISO 3448

Up

Sušička

Je kazeta pro membránovou sušičku k dispozici jako náhradní díl?
Není, protože kazeta dodávaná jako náhradní díl by byla téměř stejně nákladná jako celá jednotka.

Up

Co se stane, pokud se adsorpční sušička nebo membránová sušička provozují nad rámec jejich provozních mezí?

Každá sušička podává nejlepší výkon, pokud množství vzduchu protékajícího touto sušičkou nepřesáhne určitý objem.
Pokud se maximální přípustný objem vzduchu přesáhne, je sušička „uhnaná“. Následkem je, že přestane sušička pracovat s dostatečnou účinností, a vzduch není vysušený tolik, kolik je vyžadováno.

Up

Jakým způsobem pracuje membránová sušička (typu LD)?

Sušička sestává z velkého počtu potahovaných membrán z dutých vláken, které jsou umístěny rovnoběžně v podélném směru. Vzduch prochází mezi těmito vlákny v podélném směru a molekuly vody přitom mohou prostupovat do stěn těchto dutých vláken. Část vzduchu, který byl již vysušen, je vypouštěna podél vnějšího povrchu vláken. Tento sušší vzduch absorbuje vlhkost, která se již zachytila na vnějším povrchu vláken, a přenáší ji s sebou do okolního ovzduší (sušicí proud). Jsou-li vnější povrchy dutých vláken sušší, vzniká koncentrační spád mezi vlhčím vzduchem uvnitř vláken a sušším vzduchem vně vláken. Tento stav vede k difuzi vody z vnitřního povrchu vláken k jejich vnějšímu povrchu.

Up

Může nedostatečně mazaný vzduch způsobit poškození přístrojů připojených ve směru jeho proudění?

Nízký rosný bod nemá negativní vliv na životnost výrobků Festo. Nevyvstává zde také potřeba dodatečného mazání.

Up

Jakým způsobem je ze stlačeného vzduchu odstraňována přebytečná voda?

Jediným správným řešením je použití sušičky.
Doporučujeme použít adsorpční sušičku řady PDAD-...

Up

Zesilovač tlaku

Lze zesilovač tlaku nainstalovat do pracovního vedení mezi ventil a válec?
Nelze, protože samotný zesilovač tlaku nelze odvětrat. (Tip: Vložte do pracovního vedení VLO-3-.... a připojte pneumatický obvod proti směru přívodu tlaku proti DPA, přičemž je třeba dbát na přípustný rozsah tlaku pro daný ventil.)

Up

O kolik lze zvýšit napájecí tlak pomocí zesilovače tlaku?
Zesilovače tlaku Festo zvyšují napájecí tlak přibližně o 100 %. Maximální výstupní tlak je 16 barů v závislosti na velikosti daného zesilovače tlaku.

Up

...

Co je třeba mít na paměti v kontextu úpravy stlačeného vzduchu?

Provozní podmínky a normy pro pneumatickou techniku

Up

Kolik váží vzduch?

Jeden krychlový metr vzduchu (1 000 litrů) váží 1,292 kg (DIN 1343).

Up

Je odpouštění kondenzátu poloautomatické nebo plně automatické?

Veškerá pneumaticky ovládaná odpouštění kondenzátu na jednotkách pro úpravu stlačeného vzduchu od společnosti Festo jsou plně automatická.
Pokud je vypnutý stlačený vzduch, reaguje odpouštění kondenzátu stejným způsobem jako poloautomatické odpouštění kondenzátu.

Up

Proč vždy uniká vzduch automatickým odpouštěním kondenzátu?

Zařízení s automatickým odpouštěním kondenzátu musí být instalováno vždy svisle. Nesmí dojít k odchylce o více než 5° od svislé polohy, neboť by jinak již nedocházelo k řádnému uzavírání ventilu pro odpouštění kondenzátu.

Up

Jsou ventily pro automatické odpouštění kondenzátu v činnosti, i když nedochází ke spotřebě stlačeného vzduchu?

Pro správnou činnost ventilů pro automatické odpouštění kondenzátu je nutné splnit pouze velmi málo požadavků. Tyto požadavky však zahrnují svislou montáž a minimální průtok vzduchu při zapnutí o hodnotě 125 l/min. Jestliže je průtok vzduchu pod touto hodnotou, nemůže dojít k uzavření ventilu pro odpouštění kondenzátu, neboť tento ventil je v podmínkách bez přítomnosti tlaku otevřený.

Up

Jsou zásobníky schváleny pro použití s vakuem?

Veškeré zásobníky na stlačený vzduch v provedení z nerezové oceli (řada CRVZS-...) mohou být rovněž použity pro vakuum až do hodnoty –0,95 baru.

Up

Co označují jakostní třídy stlačeného vzduchu?

Rozdělení jakostních tříd stlačeného vzduchu v souladu s DIN ISO 8573-1


třída
1. Pevné částice

Max. velikost částic
[mü]


Max. hustota částic
[mg/m³]
2. Obsah vody

Max. rosný bod
[°C]
3. Obsah oleje

Max. koncentrace oleje
[mg/m³]
1 0,1 0,1 -70 0,01
2 1 1 -40 0,1
3 5 5 -20 1
4 15 8 +3 5
5 40 10 +7 25
6 - - +10 -
7 - - nedefinováno -

 

Up

Jak přesná jsou měření pomocí manometru?

Při referenční teplotě 20 °C nesmí celkové odchylky měření přesáhnout hodnoty uvedené v tabulce.

Třída přesnosti Mez chyby
(procentuální podíl měřicího rozsahu)
0,1 +/- 0,1%
0,25 +/- 0,25 %
0,6 +/- 0,6 %
1 +/- 1 %
1,6 +/- 1,6 %
2,5 +/- 2,5 %
4 +/- 4 %

 

Up

Jaké jsou náklady na stlačený vzduch?

Stlačený vzduch stojí v průměru 3 centy na každých 1 000 litrů.

Up

Lze spínací ventil HEE-... použít jako ventil 2/2?

Nelze, toto není přípustné. Jestliže by byl otvor pro odváděný vzduch z tohoto ventilu utěsněn, nefungoval by tento ventil již správně.

Up

Lze spínací ventil HE-... použít jako ventil 2/2?

Nelze, toto není přípustné. Jestliže by byl otvor pro odváděný vzduch z tohoto ventilu utěsněn, nefungoval by tento ventil již správně.

Up

Má společnost Festo ve svém sortimentu nádobku na kondenzát?

Společnost Festo ve svém sortimentu nádobku na kondenzát nemá. Doporučujeme používat tlumič hluku s filtrem typu LFU.

Up